Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 - ćwiczenia 3104-LZHPOLPO45C
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski po 1945 - ćwiczenia 3104-LZHPOLPO45C
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Polska epoki Władysława Gomułki

1 - 2. Zajęcia wstępne: Polska w 1956 r. 17 II 2019 r.

- przemówienie W. Gomułki na Placu Defilad 24 X 1956 r.

Literatura: Paulina Codogni „Rok 1956”, Warszawa 2006, s. 128 –181.

3. Kościół wobec Października – 2 III 2019 r.

Źródła: Peter Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989, tom 1, lata 1945 – 59, Poznań 1994, s. 575 – 576, 581 – 583,

Opracowania: Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944 – 1989), Warszawa 2003, s. 157 – 181, lub Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 271 – 285,

4. Wybory do sejmu 1957 2 III 2019 r.

Źródła: „Kampania wyborcza i wybory do sejmu 20 stycznia 1957”, wstęp, wyb. i opr. P. Machcewicz, Warszawa 2000, s.90 – 100, 108 – 112, 118 – 122, 124 – 131,

Opracowanie: „Wstęp”, w: „Kampania wyborcza i wybory do sejmu 20 stycznia 1957”, wstęp, wyb. i opr. P. Machcewicz, Warszawa 2000, s. 5 – 25, Joanna Olejniczak, „Wybory do sejmu i rad narodowych w okresie rządów Władysława Gomułki”, w: „Wybory i referenda w PRL”, Szczecin 2014, s. 151 – 159.

5. Rok krzepnięcia władzy 1957 – 16 III 2019 r.

Źródła: przemówienie W. Gomułki na IX Plenum KC, w: Władysław Gomułka „Przemówienia październik 1956 – wrzesień 1957”, Warszawa 1957, s. 261 – 341, 346 – 353,

Opracowania: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945 – 1980, Warszawa 2003, s. 351 – 369;

6. Zmiany w polityce naukowej (1958 r.) – 16 III 2019 r.

Źródła: Materiały własne prowadzącego (narada pracowników naukowych 8.05.1958 r., AAN 237/XVII-355, k. 1 - 46),

Opracowania: Ryszard Herczyński „Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945 – 1970”, s. 302 – 314, T. P. Rutkowski, „Komisja Oświaty i Nauki KC PZPR jako organ polskiej polityki partii wobec polskiej nauki (1957 – 1971)”, w: „Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich”, Warszawa 2017, s. 357 – 364.

7. Dekrucyfikacja i nie tylko (1958) 30 III 2019 r.

Źródła: Peter Raina Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989, tom 1, lata 1945 – 59, Poznań 1994, s. 613 – 614, 634 – 647,

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s. 125 – 154.

8. III Zjazd PPR i jego konsekwencje (1959) – 30 III 2019

Źródła: „III Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 10 III – 19 III 1959 r.”, Warszawa 1959, s. 103 – 154, 1025 – 1031.

Opracowania: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945 – 1980, Warszawa 2003, s.422 – 438, J. Eisler, „Siedmiu wspaniałych: poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”, Warszawa 2014,

9. Geneza i powstanie frakcji „partyzanckiej w PZPR 1962 – 1964 – 13 IV 2019 r.

Źródła: Jan Nowak – Jeziorański „Polska z oddali”, Londyn 1988, s. 224 – 236, Mieczysław F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1958 –1962”, Warszawa 1998, s. 394 – 395, 403 – 405, 499 – 501, Mieczysław F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1963 – 1966”, Warszawa 1999, s. 15, 30 – 32, 56 – 58, 96, „Ludzie, fakty, refleksje”, Warszawa 1961, s. 9 – 41;

Opracowania: Krzysztof Lesiakowski „Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna”, Warszawa 1998, s. 214 - 240, Jerzy Eisler „Polski rok 1968”, Warszawa 2006, s. 22 – 28.

10. XIII Plenum KC PZPR i jego skutki polityczne – 13 IV 2019 r.

Źródła: „Nowe Drogi”, nr 8, sierpień 1963 r., s. 3 – 43 (lub W. Gomułka „Przemówienia styczeń 1963 – lipiec 1964 r.”, Warszawa 1964 r., s. 83 – 149);

Opracowania: T. P. Rutkowski „Adam Bromberg i encyklopedyści. Kartka z dziejów inteligencji w PRL”, Warszawa 2010, s. 91 – 97, Ryszard Herczyński, „Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945 – 1970”, Warszawa 2008, s. 367 – 380.

11. Ferment w środowisku literackim 18 V 2019 r.

Źródła: „Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom I Niepokorni”, Warszawa 2008, s. 141 - 149, 168 - 177, 188 – 202., „Notatka z przebiegu rozmowy I sekretarza KC tow. Władysława Gomułki z Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 4 V 1964 roku”, Zeszyty Historyczne” (Paryż), nr 153, 2005 r., s. 147 – 159;

Opracowania: J. Eisler „Marzec’68”, Warszawa 1991, s. 58 – 70 lub Konrad Rokicki „Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956 – 1970”, Warszawa 2011, s. 243 – 316.

12. Millennium chrztu Polski – 18 V 2019 r.

Źródła: „Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, Warszawa , dok. 1, 37, 49, 53, 93; Janusz Zabłocki, Dzienniki, tom 2 1966 – 1975, Warszawa 2011, s. 60 – 66,

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s. 234 – 250;

13. Wojna sześciodniowa i jej konsekwencje dla polskiej polityki wewnętrznej – 1 VI 2019 r.

Źródła: Dariusz Stola „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967 – 1968”, Warszawa 2000, s. 273 – 291, M. F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1967 – 1968”, Warszawa 1999, s. 63 – 67,

opracowania: Piotr Osęka „Marzec’68”, Kraków 2008, s. 91 – 141.

14. Władysława Gomułki interpretacja protestów studenckich w marcu 1968 r. – 1 VI 2019 4.

Źródła: Piotr Osęka „Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968”, Warszawa 1999, s. 144 – 166.

Opracowania: J. Eisler „Polski rok 1968”, Warszawa 2006, s. 550 – 565.

15 – 16. Case study: Sprawa Żydowskiego Instytutu Historycznego w 1968 r. – 15 VI 2019 r.

Źródła: Materiały własne prowadzącego

Opracowania: T. P. Rutkowski, „Żydowski Instytut Historyczny i jego pracownicy w okresie wydarzeń marcowych 1968 r.”, Dzieje Najnowsze, t. 43, nr 4, s. 31 – 44,

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł i dyskusja w zakresie tematyki ćwiczeń. Niektóre tematy poboczne zajęć mogą być opracowywane przez studentów w postaci referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń, oprócz obecności, jest aktywność na zajęciach (w tym wygłaszanie referatów - co dotyczy zwłaszcza osób aspirujących do oceny dobrej bądź bardzo dobrej). W przypadku wątpliwości prowadzącego, co do orientacji grupy w tematyce zajęć możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń.

Uwagi:

prof. Tadeusz Rutkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.