Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 - ćwiczenia 3104-LZHPOLPO45C
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski po 1945 - ćwiczenia 3104-LZHPOLPO45C
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Polska epoki Władysława Gomułki

1 - 2. Zajęcia wstępne: Polska w 1956 r. 17 II 2019 r.

- przemówienie W. Gomułki na Placu Defilad 24 X 1956 r.

Literatura: Paulina Codogni „Rok 1956”, Warszawa 2006, s. 128 –181.

3. Kościół wobec Października – 2 III 2019 r.

Źródła: Peter Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989, tom 1, lata 1945 – 59, Poznań 1994, s. 575 – 576, 581 – 583,

Opracowania: Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944 – 1989), Warszawa 2003, s. 157 – 181, lub Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 271 – 285,

4. Wybory do sejmu 1957 2 III 2019 r.

Źródła: „Kampania wyborcza i wybory do sejmu 20 stycznia 1957”, wstęp, wyb. i opr. P. Machcewicz, Warszawa 2000, s.90 – 100, 108 – 112, 118 – 122, 124 – 131,

Opracowanie: „Wstęp”, w: „Kampania wyborcza i wybory do sejmu 20 stycznia 1957”, wstęp, wyb. i opr. P. Machcewicz, Warszawa 2000, s. 5 – 25, Joanna Olejniczak, „Wybory do sejmu i rad narodowych w okresie rządów Władysława Gomułki”, w: „Wybory i referenda w PRL”, Szczecin 2014, s. 151 – 159.

5. Rok krzepnięcia władzy 1957 – 16 III 2019 r.

Źródła: przemówienie W. Gomułki na IX Plenum KC, w: Władysław Gomułka „Przemówienia październik 1956 – wrzesień 1957”, Warszawa 1957, s. 261 – 341, 346 – 353,

Opracowania: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945 – 1980, Warszawa 2003, s. 351 – 369;

6. Zmiany w polityce naukowej (1958 r.) – 16 III 2019 r.

Źródła: Materiały własne prowadzącego (narada pracowników naukowych 8.05.1958 r., AAN 237/XVII-355, k. 1 - 46),

Opracowania: Ryszard Herczyński „Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945 – 1970”, s. 302 – 314, T. P. Rutkowski, „Komisja Oświaty i Nauki KC PZPR jako organ polskiej polityki partii wobec polskiej nauki (1957 – 1971)”, w: „Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich”, Warszawa 2017, s. 357 – 364.

7. Dekrucyfikacja i nie tylko (1958) 30 III 2019 r.

Źródła: Peter Raina Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989, tom 1, lata 1945 – 59, Poznań 1994, s. 613 – 614, 634 – 647,

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s. 125 – 154.

8. III Zjazd PPR i jego konsekwencje (1959) – 30 III 2019

Źródła: „III Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 10 III – 19 III 1959 r.”, Warszawa 1959, s. 103 – 154, 1025 – 1031.

Opracowania: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945 – 1980, Warszawa 2003, s.422 – 438, J. Eisler, „Siedmiu wspaniałych: poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”, Warszawa 2014,

9. Geneza i powstanie frakcji „partyzanckiej w PZPR 1962 – 1964 – 13 IV 2019 r.

Źródła: Jan Nowak – Jeziorański „Polska z oddali”, Londyn 1988, s. 224 – 236, Mieczysław F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1958 –1962”, Warszawa 1998, s. 394 – 395, 403 – 405, 499 – 501, Mieczysław F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1963 – 1966”, Warszawa 1999, s. 15, 30 – 32, 56 – 58, 96, „Ludzie, fakty, refleksje”, Warszawa 1961, s. 9 – 41;

Opracowania: Krzysztof Lesiakowski „Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna”, Warszawa 1998, s. 214 - 240, Jerzy Eisler „Polski rok 1968”, Warszawa 2006, s. 22 – 28.

10. XIII Plenum KC PZPR i jego skutki polityczne – 13 IV 2019 r.

Źródła: „Nowe Drogi”, nr 8, sierpień 1963 r., s. 3 – 43 (lub W. Gomułka „Przemówienia styczeń 1963 – lipiec 1964 r.”, Warszawa 1964 r., s. 83 – 149);

Opracowania: T. P. Rutkowski „Adam Bromberg i encyklopedyści. Kartka z dziejów inteligencji w PRL”, Warszawa 2010, s. 91 – 97, Ryszard Herczyński, „Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945 – 1970”, Warszawa 2008, s. 367 – 380.

11. Ferment w środowisku literackim 18 V 2019 r.

Źródła: „Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom I Niepokorni”, Warszawa 2008, s. 141 - 149, 168 - 177, 188 – 202., „Notatka z przebiegu rozmowy I sekretarza KC tow. Władysława Gomułki z Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 4 V 1964 roku”, Zeszyty Historyczne” (Paryż), nr 153, 2005 r., s. 147 – 159;

Opracowania: J. Eisler „Marzec’68”, Warszawa 1991, s. 58 – 70 lub Konrad Rokicki „Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956 – 1970”, Warszawa 2011, s. 243 – 316.

12. Millennium chrztu Polski – 18 V 2019 r.

Źródła: „Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, Warszawa , dok. 1, 37, 49, 53, 93; Janusz Zabłocki, Dzienniki, tom 2 1966 – 1975, Warszawa 2011, s. 60 – 66,

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s. 234 – 250;

13. Wojna sześciodniowa i jej konsekwencje dla polskiej polityki wewnętrznej – 1 VI 2019 r.

Źródła: Dariusz Stola „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967 – 1968”, Warszawa 2000, s. 273 – 291, M. F. Rakowski „Dzienniki polityczne 1967 – 1968”, Warszawa 1999, s. 63 – 67,

opracowania: Piotr Osęka „Marzec’68”, Kraków 2008, s. 91 – 141.

14. Władysława Gomułki interpretacja protestów studenckich w marcu 1968 r. – 1 VI 2019 4.

Źródła: Piotr Osęka „Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968”, Warszawa 1999, s. 144 – 166.

Opracowania: J. Eisler „Polski rok 1968”, Warszawa 2006, s. 550 – 565.

15 – 16. Case study: Sprawa Żydowskiego Instytutu Historycznego w 1968 r. – 15 VI 2019 r.

Źródła: Materiały własne prowadzącego

Opracowania: T. P. Rutkowski, „Żydowski Instytut Historyczny i jego pracownicy w okresie wydarzeń marcowych 1968 r.”, Dzieje Najnowsze, t. 43, nr 4, s. 31 – 44,

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł i dyskusja w zakresie tematyki ćwiczeń. Niektóre tematy poboczne zajęć mogą być opracowywane przez studentów w postaci referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń, oprócz obecności, jest aktywność na zajęciach (w tym wygłaszanie referatów - co dotyczy zwłaszcza osób aspirujących do oceny dobrej bądź bardzo dobrej). W przypadku wątpliwości prowadzącego, co do orientacji grupy w tematyce zajęć możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń.

Uwagi:

prof. Tadeusz Rutkowski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.