Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza porównawcza instytucji politycznych 2100-NS-D-D6APIP-NP
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Analiza porównawcza instytucji politycznych 2100-NS-D-D6APIP-NP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala 317
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Zaleśny
Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Szymanek (red.), Systemy rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014;

2. R. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa

1. Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013;

2. M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013;

3. R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 1 -2, Rzeszów 2016;

4. W.C. Müller, K. Strøm (eds.), Coalition Government in Western Europe, Oxford University Press 2003;

5. M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych, Gdańsk 2015;

6. J. Zaleśny, Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

1.Formy organizacji władzy – forma rządów.

Historyczne i współczesne klasyfikacje (i ich kryteria). Podstawowe pojęcia i mechanizmy: demokracja i autokracja, rządy pluralistyczne i monokratyczne, koncentracja lub podział władzy. Konstytucja formalna a konstytucja faktyczna.

2. Zasada podziału władzy i jej geneza.

Koncepcja Locke’a i Monteskiusza i ich interpretacje. Zastosowanie podziału w państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Cele wprowadzania zasady podziału władzy. Współczesny konstytucyjny wyraz zasady podziału władzy (różnice) i jego znaczenie dla poszczególnych typów ustroju politycznego.

3. Systemy rządów.

Zagadnienia terminologiczne i podstawowe zasady terminologii w zakresie klasyfikacji systemów rządów. Terminologia w doktrynie polskiej. Wpływ różnych wersji zasady podziału władzy na ukształtowanie dwu głównych typów demokratycznych systemów rządów. System parlamentarny, system prezydencki, systemy mieszane. Odmiany i modyfikacje systemu parlamentarnego. Trudności w przeszczepianiu systemu prezydenckiego USA. Systemy rządów oparte na kumulacji (jednolitości) władzy: system demokratyczny rządów zgromadzenia, systemy niedemokratyczne państwa socjalistycznego. Pojęcie i znaczenie większości i opozycji parlamentarnej. Zjawisko tzw. racjonalizacji parlamentaryzmu.

4. Mandat parlamentarny.

Problemy terminologiczne i podstawowe pojęcia. Mandat imperatywny a mandat przedstawicielski. Geneza mandatu przedstawicielskiego. Prawny charakter mandatu i jego konsekwencje. Regulacja mandatu przedstawicielskiego w konstytucjach europejskich. Mandat parlamentarny w praktyce państw europejskich. Deputowany a wyborcy. Deputowany a partia polityczna. Dyscyplina partyjna we współczesnym parlamencie i jej znaczenie dla mechanizmu rządów.

5. Parlamentaryzm klasyczny i jego mutacje. Cechy konstytutywne klasycznego systemu parlamentarnego. Preponderancja parlamentu. Metody racjonalizacji parlamentaryzmu. System kanclerski. System rządów premierowskich.

6. System rządów prezydenckich. Cechy konstytutywne systemu prezydenckiego i ich specyfika. Zasada równoważenia władz i jej znaczenie. System prezydencki a system partyjny.

7. Transformacja i budowa demokracji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tradycje przedkomunistyczne i komunistyczne. Wybór nowego systemu rządów – poszukiwanie wzorów. Powrót do demokratycznych standardów ustrojowych lub ich przyjmowanie.

8. Demokracja plebiscytarna i jej aplikacja w państwach poradzieckich

Narodziny demokracji plebiscytarnej i jej cechy tożsamościowe. Metody aplikowania rządów plebiscytarnych w państwach poradzieckich. Demokracja plebiscytarna jako forma marginalizacji parlamentu. Referendum jako instrument sukcesji władzy.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, dyskusje, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest wygłoszenie referatu naukowego na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia oraz sporządzenie recenzji naukowej jednej z podanych niżej książek. Termin oddania wydruku: do końca maja 2019 r.

Recenzja jest sporządzana w formacie recenzji publikowanych przez „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

1. R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 1, Rzeszów 2016;

2. R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 2, Rzeszów 2016;

3. P. Mikuli, Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich, Warszawa 2017;

4. M. Dąbrowski, Domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Olsztyn 2017;

5. M. Koß, Parliaments in Time. The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe, 1866-2015, Oxford University Press 2018;

6. R. S. Katz, P. Mair, Democracy and the Cartelization of Political Parties, Oxford University Press 2018;

7. S. Rose-Ackerman, S. Egidy, J. Fowkes, Due Process of Lawmaking

The United States, South Africa, Germany, and the European Union, Cambridge University Press 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.