Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 4.4 (MDR) 3600-5-HE2-JH4.4
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski 4.4 (MDR) 3600-5-HE2-JH4.4
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala hebraistyka s.1
Budynek Porektorski jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Podręczniki:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

S. Chayat, S. Israeli, H. Kobliner, Hebrew from Scratch, Part II, Academon, Jerusalem 2001.

M. Maadia, Lehatzliyah be-ivrit le-mitkadmim, Meira Maadia, Israel 2005.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Słowniki:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

Zakres tematów:

Podczas zajęć będą omawiane następujące tematy:

- Przesądy

- Z czego się śmiejemy?

- Muzyka

- U lekarza

- Sąd

- Proces pokojowy

- Kino

- Szukamy pracy

- Muzyka

- U lekarza

- Zwierzęta i rośliny

- Nazwy, imiona

Czasownik:

-ważniejsze czasowniki słabe: לתת, לשבת, לנסוע, ללכת, לקחת, לדעת, לצאת, לרדת

Składnia:

- grupa imienna: liczba mnoga rzeczownika, rzeczownik z sufiksami dzierżawczymi, stan zależny

- zdania okolicznikowe przyzwolenia

- stopniowanie przymiotnika

- liczebniki

Metody dydaktyczne:

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

1) kontrola obecności (waga 1),

2) kolokwia (waga 3),

3) prace pisemne (waga 3),

4) zaliczenie pisemne na koniec semestru (waga 3),

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej 2 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.