Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 4.5 (MDR) 3600-5-HE2-JH4.5
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski 4.5 (MDR) 3600-5-HE2-JH4.5
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala hebraistyka s.1
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala hebraistyka s.1
Budynek Porektorski jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Dudzik-Rudkowska
Literatura:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

S. Chayat, S. Israeli, H. Kobliner, Hebrew from Scratch, Part II, Academon, Jerusalem 2001.

M. Maadia, Lehatzliyah be-ivrit le-mitkadmim, Meira Maadia, Israel 2005.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Słowniki/ Dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

pealim.com

Zakres tematów:

Podczas zajęć będą omawiane następujące tematy:

- Studia- system studiowania w Izraelu i w Polsce. Co warto by było zmienić na naszej uczelni?

- Powstanie pisma

- Podróże

- Pamięć. Szoa.

- Motywy biblijne we współczesnej literaturze hebrajskiej.

- Rodzina

- Ekonomia i społeczeństwo

- Mądrość i głupota

- Zwierzęta

- Rośliny

- Masada i inne mity izraelskie

- Czekanie w kolejce

- Przesądy

- Z czego się śmiejemy?

- Muzyka

- U lekarza

- Sąd

- Proces pokojowy

- Kino

- Szukamy pracy

- Muzyka

- U lekarza

- Zwierzęta i rośliny

- Nazwy, imiona

Czasownik;

- rdzeń „zdrowy” (również ze spółgłoskami gardłowymi)- wszystkie koniugacje i formy (czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, bezokolicznik, rzeczownik odczasownikowy, tryb rozkazujący, imiesłów bierny)

-ważniejsze czasowniki słabe: לתת, לשבת, לנסוע, ללכת, לקחת, לדעת, לצאת, לרדת

Składnia:

- zdania warunkowe

- odmiana przyimków

- zdania okolicznikowe czasu

- zdania okolicznikowe celu

- łącznik

- grupa imienna: liczba mnoga rzeczownika, rzeczownik z sufiksami dzierżawczymi, stan zależny

- zdania okolicznikowe przyzwolenia

- stopniowanie przymiotnika

- liczebniki

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

1) kontrola obecności,

2) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

3) kolokwia,

4) prace pisemne,

5) zaliczenie pisemne na koniec semestru,

6) pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej co najmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.