Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 2.1 (AA) 3600-5-HE3-JH2.1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski 2.1 (AA) 3600-5-HE3-JH2.1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala hebraistyka s.2
Budynek Porektorski jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Podręczniki/ Textbooks:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

M. Maadia, Lehatzliyah be-ivrit le-mitkadmim, Meira Maadia, Israel 2005.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Słowniki/ Dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

Materiały własne prowadzącego.

Zakres tematów:

- Studia- system studiowania w Izraelu i w Polsce. Co warto by było zmienić na naszej uczelni?

- Powstanie pisma

- Podróże

- Pamięć. Szoa.

- Motywy biblijne we współczesnej literaturze hebrajskiej.

- Rodzina

- Ekonomia i społeczeństwo

- Mądrość i głupota

- Zwierzęta

- Rośliny

- Masada i inne mity izraelskie

- Czekanie w kolejce

- Przesądy

- Z czego się śmiejemy?

- Muzyka

- U lekarza

- Sąd

- Proces pokojowy

- Kino

- Szukamy pracy

- Muzyka

- U lekarza

- Zwierzęta i rośliny

- Nazwy, imiona

Czasownik;

- rdzeń zdrowy

- czasowniki lamed-alef i lamed-he

- czasowniki słabe

Składnia:

- zdania warunkowe

- odmiana przyimków

- zdania okolicznikowe czasu

- zdania okolicznikowe celu

- łącznik

- grupa imienna: liczba mnoga rzeczownika, rzeczownik z sufiksami dzierżawczymi, stan zależny

- zdania okolicznikowe przyzwolenia

- stopniowanie przymiotnika

- liczebniki

Metody dydaktyczne:

symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

1) kontrola obecności,

2) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

3) kolokwia,

4) prace pisemne,

5) zaliczenie pisemne na koniec semestru,

6) pisemny i ustny egzamin na koniec roku, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej co najmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który był obecny na mniej niż 60% zajęć, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i mimo to uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.