Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii 3501-WF2-DON
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do filozofii 3501-WF2-DON
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-09 11:30 : 13:00 sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-06-16 11:30 : 13:00 sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-06-23 11:30 : 13:00 sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-06-30 11:30 : 13:00 sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2020-07-07 11:30 : 13:00 sala 109
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Włodzimierz Lorenc
Literatura:

a/ Geneza filozofii i jej funkcje w życiu człowieka:

-K. Jaspers – Wprowadzenie do filozofii, s. 7-17 (Czym jest filozofia? i Źródła filozofii).

-G. Colli – Narodziny filozofii, s. 23-51.

-M. Horkheimer – Społeczna funkcja filozofii, . s. 222-243.

-L. Kołakowski – Kapłan i błazen, w: L. Kołakowski – Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, s. 163-293.

-B. Chwedeńczuk – O udręczeniu, jakie daje filozofia. Cóż to za dziwne zajęcie – filozofia?, w: „Studia Filozoficzne”, nr. 4, 1985, s. 177-179.

-J. Woleński – Filozofia: popiół, diament czy totalna hipnoza, w: „Studia Filozoficzne”, nr. 4, 1985, s. 181-184.

b/ Filozofia a nauka, sztuka i religia:

-W. Marciszewski – Filozofia, przegląd koncepcji, w: M. Iżewska (red.), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, s. 186-196.

- Z. Cackowski – Filozofia a nauki szczegółowe, w: M. Iżewska (red.), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, s. 170-177.

-H.-M. Baumgartner – Idea nauki, w: H.-M. Baumgartner, Rozum skończony. Ku zrozumieniu filozofii przez siebie samą, s. 7-29.

-A. Anzenbacher – Filozofia a religia, w: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, s. 31-37.

-E. Levinas – Bóg i filozofia, w: E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, s. 113-143.

-R. Rorty – Antykelrykalizm i ateizm, w: R. Rorty, G. Vattimo, Przyszłość religii, s. 37-51.

c/ Aktualna sytuacja filozofii:

-L. Kołakowski – Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii, w: L. Kołakowski, Mini wykłady o maksi sprawach, s. 300-310.

-L. Kołakowski – Horror metaphysicus, s. 7-30.

-H.-M. Baumgartner – Cóż jeszcze po filozofii, w: H.-M. Baumgartner, Rozum skończony. Ku zrozumieniu filozofii przez siebie samą, s. 69-94.

-O. Marquard – Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, s. 3-22.

d/ Filozofia o problemach kultury i cywilizacji

-L. Kołakowski – Cywilizacja na ławie oskarżonych, w: (np.) L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, s. 186-201.

-L. Kołakowski – Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, w: (np.) L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony?..., s. 11-1.

-P. Ricoeur – Kryzys – zjawisko swoiście nowoczesne?, w: K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo. O kryzysie, s. 36-58.

-G. Vattimo – Apologia nihilizmu, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, s. 15-25.

-H.-G. Gadamer – Różnorodność Europy – dziedzictwo i przyszłość, w: H.-G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, s. 9-23.

e/ Filozofia człowieka:

-H.-G. Gadamer – „Obywatele dwóch światów”, w: H.-G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, s. 67-77.

-P. Ricoeur – Cierpienie nie jest bólem, w: P. Ricoeur, Filozofia osoby, s. 55-63.

-B. Skarga – Skończoność, w: B. Skarga, Tercet metafizyczny, s. 207-227.

-E. Fromm – Ucieczka od wolności, s. 40-53, 225-239.

-H. Arendt – Kondycja ludzka, s. 11-26.

-R. Rorty – Przygodność, ironia i solidarność, s. 45-71.

-A. Finkielkraut – Zagubione człowieczeństwo, s. 9-28.

-O. Marquard – O nieodzowności utartych praktyk, w: O. Marquard, Szczęście w nieszczęściu, s. 57-72.

-L. Ferry – Czy natura jest naszym kodem?, w: L. Ferry, Co to jest człowiek?, s. 13-30.

-F. Fukuyama – Koniec człowieka, s. 15-22, 173-195.

Zakres tematów:

Zamierzeniem zajęć jest ogólne wprowadzenie do filozofii. Omawiane będą kwestie genezy filozofii, jej funkcji w życiu człowieka, relacji względem nauki i religii. Zajęcia semestru drugiego skoncentrowane zostaną zaś na problematyce człowieka i kultury w sposób możliwy do podjęcia do osób wkraczających do filozofii. Ogólnym celem tej części zajęć będzie wyrobienie kultury filozoficznej, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur.

W semestrze zimowym omawiane będą informacje na temat genezy filozofii, jej funkcji w życiu człowieka oraz jej relacji względem nauki, z jednej strony, i religii, z drugiej. Na bazie tych ustaleń rozważona zostanie aktualna sytuacja filozofii. Kontrowersyjność tego tematu prowadzić będzie do omówienia kilku odmiennych ujęć tego zagadnienia.

Zamierzeniem tej części zajęć będzie doprowadzenie do rozumienia specyfiki filozofii na tle innych, w jakimś sensie pokrewnych, dziedzin kultury i wyrobienie opinii na temat aktualnej sytuacji filozofii i jej możliwości poznawczych.

Tematyką podejmowaną w trakcie zajęć semestru letniego staną się zagadnienia kultury i człowieka, czyli kwestie o charakterze humanistycznym. Spośród ogromnej liczby ujęć tych tematów wybrane zostaną koncepcje autorów powszechnie znanych, dostępne w języku polskim, a ponadto możliwe do podjęcia dla osób dopiero wkraczających do studiowania filozofii. Rozważane będą zagadnienia budzące zainteresowanie, a zarazem ich ujęcia okazywać się będą odmienne i dyskusyjne.

Zadaniem tej części zajęć będzie przybliżenie poglądów ważnych postaci współczesnego życia filozoficznego, czyli poszerzenie erudycji filozoficznej i pogłębienie wiedzy na temat ważnych problemów życia współczesnego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na stopień. Ocena wystawiana jest na podstawie przygotowania do zajęć i udziału w nich, a także na podstawie dwu testów sprawdzających podstawową orientację w omawianych zagadnieniach. Do zaliczenia tych testów wystarcza lektura tekstów i obecność na zajęciach, gdyż będą one sprawdzeniem ogólnego obycia w omawianych zagadnieniach, a nie wiedzy.

Na ocenę 5 konieczne jest uzyskanie takich ocen z testów i bardzo dobre przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach.

Na ocenę 4,5 konieczne jest uzyskanie zbliżonych ocen z testów i dobre przygotowanie do zajęć łączące się z aktywnym udziałem w nich.

Na ocenę 4 konieczne jest uzyskanie dobrych ocen z testów i dobre przygotowanie do zajęć.

Na ocenę 3,5 niezbędne jest zaliczenie obu testów i wykazanie się przygotowaniem do zajęć.

Na ocenę 3 niezbędne jest zaliczenie testów na ocenę 3 i lektura omawianych tekstów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.