Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiędzy Polską a Rosją: Białoruś jako przestrzeń walki geopolitycznej XIX-XX w. 3620-PPR-H-OG
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pomiędzy Polską a Rosją: Białoruś jako przestrzeń walki geopolitycznej XIX-XX w. 3620-PPR-H-OG
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala C - domofon 81
Lokale Oboźna 7 jaki jest adres?
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala C - domofon 81
Lokale Oboźna 7 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrei Charniakevich
Literatura:

Bibliografia źródłowa:

- Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, różne wyd.

- Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1-6. Wrocław 1994.

Opracowania:

- Bankowski J. Martyrologja wojenna ziemianstwa kresowego, Przewodnik Poleski. Brzesc, 1927. S. 92–110.

- Borzecki J. The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, Yale Uniwersity, 2008.

- Buchowski, K. Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku. Białystok, 2006.

- Engelking Anna, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

- Gierowska-Kałłaur Joanna, Polacy i Białorusini we wzajemnych opiniach w latach 1918-1921, [w:] Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 42, Warszawa 2007.

- Głogowska Helena, Białoruś 1914 – 1929 (Kultura pod presją polityki), Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne 1996.

- Kloczkowski Jerzy, Młodsza Europa. Europa Srodkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji średniowiecza, Warszawa 1998.

- Kolbuszewski Jacek, Kresy. Wydownictwo Dolnósląskie, Wrocław 1995.

- Kowalski Marek Arpad, Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.

- Łatyszonek Oleg, Od Rusinów białych do Białorusinów, Białystok 2006.

- Michaluk Dorota, Białoruska republika ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń, 2010.

- Radzik Ryszard, Między zbiorowością etniczną a wspolnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo–Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

- Trafimczyk Anatol, 1939 Belarus: zabytaja wajna, Minsk, 2014.

- Tichomirow Andrzej, Michaiła Kojałowicza koncepcja “Rosji Zachodniej” w kontekście relacji rosyjsko-polskich, [w:] Myśla i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku, Warszawa 2014.

- Winnicki Zdzisław Julian, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, "Arboretum" Wrocław, 2003.

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do kursu

- Religijna semantyka przeszłości

- Powstawanie historycznej przestrzeni Białorusi

- Kształtowanie się idei samodzielności białoruskiej historii

- Problem periodyzacja historii Białorusi

- Kultura pamięci Białorusi w okresie modernizacji

- Historia, ideologia, propaganda: system polityczny Białorusi i polityka historyczna

- Wizualizacja przeszłości: historia a sztuka

- Genealogia codziennosci

Metody i kryteria oceniania:

Zbadanie umiejętności zastosowania poznanego materiału w praktyce na podstawie pracy pisemnej /esej/

Uwagi:

Terminy zajęć: 3.X, 17.X, 31.X, 14.XI, 28.XI, 12.XII, 9.I, 23.I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.