Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doktryny polityczno-prawne 2200-1K004
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Doktryny polityczno-prawne 2200-1K004
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 166
Limit miejsc: 400
Prowadzący: Cezary Błaszczyk, Krzysztof Koźmiński
Literatura:

H. Izdebski,Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017.

Dodatkowa literatura będzie rekomendowana w trakcie wykładu przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Część pierwsza: Ideologiczne kierunki współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie

I. Kształtowanie się ideologii polityczno-prawnych w czasach nowożytnych

II. Problemy klasyfikacji współczesnych ideologii i doktryn polityczno-prawnych

III. Kierunki o ponad dwustuletniej tradycji: Etatyzm; Republikanizm; Liberalizm; Konserwatyzm.

IV. Kierunki zrodzone w XIX wieku: Socjalizm; Społeczne nauczanie Kościoła katolickiego i programy chrześcijańskiej demokracji; Nacjonalizm.

V. Kierunki XX stulecia i współczesne: Faszyzm; Nowa Lewica i jej ideologiczne następstwa; Ekologizm; Zarządzanie publiczne

Część druga: Wartości, zasady i prawa podstawowe we współczesnej demokracji liberalnej

I. Doktryna demokracji liberalnej i jej odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach prawnych

II. Zasady i reguły prawa a wartości we współczesnych doktrynach polityczno-prawnych

III. Prawa podstawowe – współczesna „rewolucja praw”

Część trzecia: Doktrynalne podstawy demokratycznego państwa prawnego

I. Podstawy praw człowieka

II. Dobro wspólne, dialog, współuczestnictwo

III. Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, pomocniczość

IV. Wolność i demokracja

V. Demokratyczne państwo prawne

VI. Prawo, działanie na podstawie i w granicach prawa

VII. Granice władzy, granice prawa, proporcjonalność

VIII. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej

IX. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych i przyszłych

X. Podział władz

XI. Władza sądownicza i prawo do sądu

XII. Prawo do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia

Metody dydaktyczne:

Wykład w sali.

W trakcie niektórych zajęć wykorzystana będzie prezentacja multimedialna.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z przedmiotu doktryny polityczno-prawne (I termin) składa się z trzech części:

część I – test jednokrotnego wyboru,

część II – krótkie pytania otwarte (co oznacza pojęcie X? co składa się na kierunek X? jakie były poglądy Y na prawo? itp.) oraz zdania do uzupełnienia (kto? kiedy? tytuł?),

część III - krótki esej (maksimum 1,5 strony A4) na jeden z dwóch zaproponowanych tematów.

UWAGA!:

Ocena uzyskana z ćwiczeń przed terminem egzaminu pisemnego (wg wpisu w indeksie), na wniosek studenta (w postaci odpowiedniej wzmianki uczynionej na formularzu egzaminacyjnym), jest brana pod uwagę zamiast punktacji z III cz. egzaminu (esej) przy obliczaniu końcowej punktacji egzaminacyjnej. Poszczególnym ocenom z ćwiczeń przypisuje się następującą liczbę punktów egzaminacyjnych:

3 (zal) = 3pkt

3+ = 4 pkt

4- = 5 pkt

4 = 6 pkt

4+ = 7 pkt

5- = 8 pkt

5 = 9 pkt

5! = 10 pkt

Egzamin zerowy – forma ustna. Możliwość składania egzaminu w formie ustnej uzależniona jest od uzyskania rekomendacji od jednej z osób prowadzących ćwiczenia, na podstawie merytorycznej oceny wiedzy, w terminie poprzedzającym uruchomienie rejestracji na egzamin zerowy w systemie USOS.

UWAGA: kwalifikacje na egzamin zerowy – również dla osób nie chodzących na ćwiczenia z Doktryn polityczno-prawnych – muszą się zakończyć do momentu rozpoczęcia rejestracji na egzamin zerowy.

W ramach egzaminu (niezależnie czy w terminie pierwszym czy zerowym) oceniana będzie znajomość sposobu, w jaki podstawowe nurty myśli politycznej i prawnej wpłynęły na instytucjonalny kształt współczesnych systemów politycznych i prawnych. Przy ocenianiu ważna jest umiejętność zaprezentowania kontinuum omawianych poglądów oraz związków między poszczególnymi nurtami myśli politycznej i prawnej różnych epok, czyli wiedza i umiejętności, które nabyć i pogłębić można podczas ćwiczeń z doktryn polityczno-prawnych oraz innych zajęć prowadzonych przez pracowników katedry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.