Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Company Law 2200-1CWPC121-ERA
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Comparative Company Law 2200-1CWPC121-ERA
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 2.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Osajda
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

Podręczniki:

Andenas M., Wooldridge F., European Comparative Company Law, (Cambridge: CUP, 2009)

Ventoruzzo M. ed., Comparative Corporate Law, (St. Paul: West Acad. Publ. 2015)

Cahn A., Donald D.C., Comparative Company Law, 2nd. ed. (Cambridge: CUP, 2018)

R. Kraakman ed. at al., The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, 3rd. ed. (Oxford: OUP, 2017)

Dodatkowe materiały do przygotowania mogą być wskazywane podczas konkretnych zajęć.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Wprowadzenie

2. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych

3. Spółka jako osoba prawna i ograniczenia ograniczonej odpowiedzialności (doktryna przebicia kurtyny korporacyjnej)

4. Wprowadzenie do porównawczego prawa spółek handlowych

5. Rodzaje (typy) spółek handlowych

6. Zakładanie spółki handlowej

7. Zarządzanie spółką (zarząd)

8. Zarządzanie spółką: zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) i jego uchwały

9. Prawa wspólników (w szczególności wspólników mniejszościowych) i ich ochrona

10. Kapitał zakładowy

11. Charakter prawny akcji (udziału) i rodzaje akcji (udziałów)

12. Połączenia, podziały i przekształcenia spółek

13. Prawo grup spółek (koncern, holding)

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacany prezentacją Power Point i dyskusją nad kwestiami spornymi w doktrynie i kazusami.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa spółek na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca ma być na temat związany z problematyką zajęć - temat proponują studenci i podlega on akceptacji prowadzącego.

Wymagania formalne dotyczące pracy zaliczeniowej:

długość: 10-15 stron (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, typowe ustawienia szerokości marginesów)

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawnoporównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

AKTYWNOŚĆ

Aktywny udział w zajęciach oznacza przeczytanie wskazanych materiałów przed zajęciami oraz włączenie się do toczącej się na zajęciach dyskusji (odpowiadanie na pytania, prezentowanie własnych opinii i argumentacji).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Uwagi:

brak

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.