Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych - ćwiczenia 2200-1P006C
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 23

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych - ćwiczenia 2200-1P006C
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 3.8
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Paweł Borecki
Literatura:

Michał Szczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru Marek Wąsowicz, Warszawa 1996,

Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyboru dokonali: M.J. Ptak i M. Kinstler, Wrocław 1996,

Jakub Sawicki, Wybór tekstów źródłowych do historii państwa i prawa, t.1-3, Warszawa 1951-1953,

Grażyna Bałtruszajtys, Jerzy Kolarzowski, Marzena Paszkowska, Karol Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 1996,

Katarzyna Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2009

Marek Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007,

Michał Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1985 i nast.

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa Polski, Warszawa 2009.

Tadeusz Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000,

Jan Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdański 2007 i nast.

Andrzej Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające; powstanie publicznoprawnej koncepcji państwa – pojęcie „korony królestwa”.

2. Rzeczpospolita Szlachecka jako przykład monarchii stanowej.

3. Monarchia absolutna - wybrane przykłady

4. Początki monarchii konstytucyjnej - Rzeczpospolita w latach 1764-1788

5.Ustrój monarchii konstytucyjnej na przykładzie Rzeczypospolitej w okresie Wielkiego Sejmu, w latach 1788-1792 i Francji podczas Restauracji w latach 1814-1830.

6. Monarchia parlamentarna na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji podczas monarchii lipcowej 1830-1848

7. Republika parlamentarna, na przykład III Republiki i II RP w latach 1921-1926

8. System prezydencki na przykładzie ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki

9. System półprezydencki na przykładzie V Republiki Francuskiej

10. Państwo autorytarne na przykładzie II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939

11. Państwo totalitarne na przykładzie III Rzeszy i ZSRR

12. Osoby fizyczne, osoby prawne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych

13. Prawa własności

14. Zasada swobody zawierania umów

15. Umowa zakupu i sprzedaży

16. Podstawa odpowiedzialności cywilnej

17. Prawo do dziedziczenia

18. Prawo małżeńskie i majątkowe

19. Pojęcie przestępstwa – rodzaje przestępstw

20. Pojęcie kary - rodzaje i funkcje kary

21. Podstawy odpowiedzialności karnej

22. Zasady postępowania cywilnego

23. Zasada postępowania karnego

Metody dydaktyczne:

Instytucje prawa sądowego będą dyskutowane na podstawie wybranej kodyfikacji czasów współczesnych

Analiza źródeł historycznych

Prezentacja multimedialna

Prezentacja słowna

Dokumenty słuchaczy

Pisemna wiedza

Dyskusja ze słuchaczami

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta na poziomie zaangażowania w toku kursu, obecności i na podstawie znajomości historii systemu i prawa. Planowane jest przeprowadzenie dwóch testów wiedzy i umiejętności. Skala ocen: 2 (następna) do 6 (docelowa).

Uwagi:

Studia stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.