Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Tort Law 2200-1S258
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Comparative Tort Law 2200-1S258
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 215
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Witold Borysiak
Literatura:

Podstawowy podręcznik (wraz z kazusami)

- T. Kadner-Graziano, Comparative Tort Law – Cases, Materials, and Exercises, New York 2018

Teksty kodeksów zagranicznych:

- E. Karner, K. Oliphant, B. C. Steininger, European tort law - basic texts, Wien 2018

Teksty zagranicznych orzeczeń z komentarzem:

- W. van Gerven, J. Lever, P. Larouche, Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law, Oxford-Portland 2000

- B. Winiger, H. Koziol, B. A. Koch, R. Zimmermann (red.), Digest of European Tort Law, Essential Cases on Natural Causation, Wien-New York 2007

- B. Winiger, H. Koziol, B. A. Koch, R. Zimmermann (red.), Digest of European Tort Law, Volume 2, Essential Cases on Damage, Berlin 2011

- B. Winiger, E. Karner, K. Oliphant (red.), Digest of European Tort Law, Volume 3, Essential Cases on Misconduct, Berlin 2018

Teksty europejskich rozwiązań modelowych z komentarzem:

- Principles of European Tort Law. Text and Commentary, Wien-New York 2005

- C. von Bar (red.), Principles of European Law. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another, Oxford 2009

Podstawowe opracowania prawnoporównawcze:

- R. Zimmermann, The Law of Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018

- C. von Bar (red.), The common European Law of Torts, vol. I (Oxford 1998), vol. II (Oxford 2000) – ewentualnie wersja oryginalna (Gemeineuropäisches Deliktsrecht, 1996-1999)

- C. Van Dam, European tort law, wyd. 2, Oxford 2013

- Unification of Tort Law, Vol. 1-10, Kluwer Law International 1996-2005, w tym:

-- Unification of Tort Law: Wrongfulness, red. H. Koziol, Kluwer Law International 1998

-- Unification of Tort Law: Causation, red. J. Spier, Kluwer Law International 2000

-- Unification of Tort Law: Damages, red. U Magnus, Kluwer Law International 2001

-- Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others, red. J. Spier, Kluwer Law International 2003

-- Unification of Tort Law: Fault, red. P. Widmer, Kluwer Law International 2005

- H. Koziol, B. Steininger (red.), European Tort Law (Roczniki 2001-2017)

- F. Ranieri, Europäisches Obligationenrecht: ein Handbuch mit Texten und Materialien, Wien 2009

Dodatkowa literatura, odnosząca się do poszczególnych tematów, w postaci PDF-ów artykułów w wersji elektronicznej zostanie podana podczas konwersatoriów. Materiały na zajęcia będą udostępnione dla uczestników konwersatorium na uniwersyteckiej elektronicznej platformie nauczania (Kampus). Ponadto studenci będą mieli również możliwość skorzystania z zasobów bazy Eurotort zawierającej orzecznictwo krajów europejskich odnoszące się do prawa deliktów.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani indywidualnie na podstawie obecności, przygotowania do poszczególnych zajęć i poziomu aktywności na nich (w oparciu o dostarczone im materiały, w tym kazusy). Do zaliczenia konwersatorium studenci będą zobowiązani przygotować krótki esej (ok. 8-10 stron), oparty o przygotowany wcześniej plan, na temat wybrany samodzielnie przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącego. Podstawą do przygotowania eseju powinny być materiały udostępnione studentom na zajęciach oraz orzecznictwo europejskie dostępne w bazie Eurotort.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.