Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Kościołów chrześcijańskich w epoce nowożytnej. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1) 3104-WH15HKCH-MPT-OG
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dzieje Kościołów chrześcijańskich w epoce nowożytnej. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1) 3104-WH15HKCH-MPT-OG
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 46
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Ptaszyński
Literatura:

O. Bartel, Jan Łaski (1999)

A. Brückner, Różnowiercy polscy (1962)

A. Brüning, Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648) (2008)

J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku (1997)

J. Dworzaczkowa, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku (1995)

Ewangelicy w Toruniu (XVI–XX w.). Zbiór studiów, red. J. Kłaczkow (2011)

H. Gmiterek, Bracia Czescy a Kalwiniści w Rzeczypospolitej. Połowa XVI - połowa XVII w., (1987)

O. Halecki, Zgoda sandomierska 1570 r. (1915)

S. Huber, Polifornia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014)

A. Joubert, Od Lutra do Mohyły (1994)

Th. Kaufmann, Geschichte der Reformation (2009)

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), red. J. Kłaczkow, 3 t. (2012)

H. Kowalska, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556-1560 (1999)

W. Kriegseisen, Ewangelicy Polscy i Litewscy w epoce saskiej (1696-1763) (1996)

W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska) (2010)

J. Lehmann, Konfesja sandomierska na tle innych wyznań (1937)

J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. (2002)

H. Schilling, Martin Luther (2012)

Ch. Schmidt, Auf Felsen gesät: die Reformation in Polen und Livland (2000)

G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607 (1965)

J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w (1967)

S. Tworek, Działalność oświatowo kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI-połowa XVIII w) (1970)

W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolscy w drugiej połowie XVI w. (1959)

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Wykład wprowadzający: kryzys późnego średniowiecza czy źródła reformacji?

2. Humanizm chrześcijański i początki reformacji w Europie: Erazm z Rotterdamu i starcia ze „scholastyką”

3. Reformator – Marcin Luter

3. Wyznanie reformowane: Ulrich Zwingli i Jan Kalwin

4. Reformacja i konfesjonalizacja w państwach europejskich

5. Nieudana reformacja w Rzeczypospolitej? Krzycki, Dantyszek i książę Albrecht

6. Reformacja w czasach Zygmunta Augusta. Jan Łaski i Andrzej Frycz Modrzewski

7. Reformacja i konfesjonalizacja w Rzeczypospolitej

8. Jezuici – dzieje kontrreformacji: Stanisław Hozjusz i Piotr Skarga

9. Narcyzm małych różnic: Bracia polscy

10. Struktury i dokumenty kościelne.

11. Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.

12. Procesy sekularyzacji w 2. połowie XVII w. czy międzykonfesyjny pietyzm.

13. Od protestantyzmu do kapitalizmu: Oświecenie

Uwagi:

Od reformy katolickiej do wielości kultur konfesyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.