Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Z dziejów wojska kwarcianego (1563-1652) (K1) 3104-WH19MNAG1-OG
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Z dziejów wojska kwarcianego (1563-1652) (K1) 3104-WH19MNAG1-OG
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Nagielski
Literatura:

G.Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008;

B.Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1951;

S.Ciara, Konfederacje wojskowe w Polsce w latach 1590-1610; w: Studia i Materiały do Historii Wojskowości (cyt. SMHW), t.31, Warszawa 1989, s. 61-80.

A.Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587- 1648, Warszawa 2006;

P.Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581-1646, Warszawa 2010;

P.Gawron, Żołnierz i trybunały w siedemnastowiecznej Koronie; w: Zeszyty prawnicze UKSW, Warszawa 2007, z.7/1, s. 293-310.

T.Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 ( reprint);

M.Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (reprint);

K.Kościelniak , Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011;

K.Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012;

M.Nowak, J.Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981;

W.Pałucki, Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Wrocław 1974;

T.M.Nowak, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI- XVIII wieku, Warszawa 2000;

T.M.Nowak, Polska technika wojenna XVI-XVIII w. ,Warszawa 1970;

M.Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta. Studia nad zawodem wojskowym w XVI wieku, Warszawa 1985;

M.Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t.III. Lata 1576-1599, Zabrze 2013;

J.Urwanowicz, Wojskowe „sejmiki”. Koła w wojsku Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Białystok 1996;

J.Wimmer, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w I połowie XVII wieku, SMHW. T.14/1, Warszawa 1968, s. 3-91.

J.Wimmer, Historia piechoty polskiej do 1864 roku, Warszawa 1978;

Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z.5; Polska sztuka wojenna w latach 1563-1647, oprac. Z.Spieralski, J.Wimmer, Warszawa 1961;

A.Aberg, The Swedish Army, from Lützen to Narva; w: Sweden’s Age of Greatness, ed. M.Roberts, London 1973, s. 265-287;

J.Black, A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800, Basingstoke 1991;

J.Chagniot, Guerre et société a l’époque modernę, Paris 2001;

J.A.Lynn, Giant of the Grande Siecle. The French Army 1610-1715, Cambridge 1997;

D.Parrot, Richelie’s Army. War, Government and Society in France 1624- 1642, Cambridge 2001;

G.Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road. The Logistics and Defeat in the Low Countries’ War, Cambridge 1972;

G.Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988;

M.Roberts, The Military Revolution, 1560- 1660, London 1956;

M.Roberts, Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611-1632, t.1-2, London 1958.

R.A. Stradling, Philip IV and the Government of Spain 1621- 1665, Cambridge 1988.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z prezentacją podstawowej literatury i źródeł odnoszących się do omawianego tematu. Studenci mogą w trakcie wykładu zadawać pytania w kwestiach dla nich niejasnych lub wymagających uzupełnienia przez prowadzącego.

Uwagi:

prof. Mirosław Nagielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.