Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 2200-1S147
Semestr zimowy 2019/20
Wykład specjalizacyjny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 2200-1S147
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (w trakcie)
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 2.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Robert Grzeszczak, Wojciech Machała
Literatura:

Teksty orzeczeń oraz wybrane glosy i komentarze do nich:

C-545/17 Pawlak

C-176/17 Profi Credit

C-623/17 PKP Bank Polski

C-448/17 EOS KSI Slovensko s. r. o.

C‑168/05 Elisa María Mostaza Claro

C-618/10 Banco Español de Crédito

C-49/14 Finanmadrid

C-598/15 Banco SantanderSA

C‑415/11 Aziz

C‑169/14 Morcillo

C‑40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL

C‑137/08 VB Pénzügyi Lízing

C-377/14 Radlinger

Zakres tematów:

1-2. Zajęcia nr 1, 2 - organizacja systemu sądownictwa konstytucyjnego (TK) oraz Rady Europy (Europejski Trybunał Praw Człowieka) - prof. W. Machała

3-4. Zajęcia nr 3 i 4 - system sądownictwa unijnego : TS i Sąd (UE) - Filozofia orzecznictwa TSUE i zasady działania system tego orzecznictwa, podmioty uprawnione do wnoszenia spraw do TSUE, struktura Trybunału, zasady wyboru sędziów

5. Zajęcia 5 - prof. W. Machała: Miejsce zagadnień z części ogólnej KC w orzecznictwie TK

6. Zajęcia 6 - prof. R. Grzeszczak: Pojęcie sprawy unijnej – w świetle orzecznictwa TSUE i sądów polskich (SN, TK, NSA i powszechne)

7. Zajęcia 7 - prof. W. Machała: Problematyka nadużycia prawa podmiotowego w orzecznictwie TK (art. 5 KC)

8. Zajęcia 8 - prof. R. Grzeszczak: Pojęcie zdolności prawnej: biernej i czynnej, (stosunek do zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa polskiego)

9. Zajęcia 9 - prof. W. Machała: Konstytucyjne uwarunkowania ubezwłasnowolnienia (TK)

10. Zajęcia 10 - prof. R. Grzeszczak: Pojęcie konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE

11. Zajęcia 11 - prof. W. Machała: Granice wolności słowa w orzecznictwie ETPC

12. Zajęcia 12 - prof. R. Grzeszczak: Znaczenie kwalifikacji osoby jako konsumenta (klauzule abuzywne), nieuczciwe warunki umowne i dyrektywa 93/13

13. Zajęcia 13 - prof. W. Machała: Wolność słowa jako źródło ograniczenia praw podmiotowych

14. Zajęcia 14 - prof. R. Grzeszczak: Wyrok TS ws. powództw frankowiczów

15. Zajęcia 15 - prof. W. Machała: Ochrona godności ludzkiej w orzecznictwie ETPC.

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający do każdych zajęć, dyskusja na podstawie zadanych materiałów do przeczytania w domu, a zwłaszcza na podstawie lektury konkretnych orzeczeń sądowych, w połączeniu z prezentacją w powerpoint.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach, aktywność w dyskusji i przygotowanie glosy do wybranego orzeczenia (praca domow

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.