Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne 2200-1S145
Semestr zimowy 2019/20
Wykład specjalizacyjny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne 2200-1S145
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 2.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Beata Janiszewska, Mateusz Pilich, Łukasz Żelechowski
Literatura:

1. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom wykładu;

2. A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian - Prawo cywilne, Część ogólna, aktualne wydanie;

3. Z. Radwański, A. Olejniczak – Prawo cywilne – część ogólna, aktualne wydanie;

4. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk – Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, aktualne wydanie.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne: struktura sądownictwa, tryby postępowania, typy orzeczeń, rola orzecznictwa sądów w systemie prawa.

2. Stosunki cywilnoprawne a przedmiot spraw cywilnych.

3. Osoby fizyczne: zagadnienia orzecznicze związane z początkiem i ustaniem zdolności prawnej oraz dokonywania czynności prawnych przez osoby dysponujące różnym zakresem zdolności do czynności prawnych.

4. Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądowym: kształtowanie się nowych dóbr osobistych oraz tendencje w stosowaniu określonych środków ochrony tych dóbr.

5. Osoby prawne: czynności sądów związane z powstaniem osoby prawnej, udział osoby prawnej w postępowaniu sądowym, stanowiska orzecznictwa w kwestii ochrony dóbr osobistych osób prawnych.

6. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: orzecznicze aspekty rozumienia pojęcia nieruchomości, części składowych rzeczy oraz przynależności.

7. Prawo podmiotowe: przejawy sądowej ochrony wykonywania wszystkich normatywnych postaci prawa podmiotowego, aktualne trendy sądowego stosowania art. 5 k.c., normującego nadużycie prawa podmiotowego.

8. Prawo podmiotowe: sądowa ochrona prawa podmiotowego, rozstrzyganie kolizji praw podmiotowych oraz zbiegu roszczeń.

9. Czynności prawne: tendencje orzecznicze w sądowej wykładni oświadczeń woli, czynności prawne a czynności procesowe, procesowe skutki niezachowania wymagań formy czynności prawnej.

10. Problematyka zawarcia umowy jako przedmiot postępowań sądowych.

11. Wady oświadczeń woli w orzecznictwie sądów.

12. Wadliwości czynności prawnych w praktyce sądowej: przedmiot spraw i zakres aktywności sądu w przypadkach poszczególnych wadliwości.

13. Przedstawicielstwo: zakres uprawnień rodzica, opiekuna i kuratora w postępowaniu sądowym, pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci, skutki przekroczenia zakresu umocowania.

14. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite – upływ terminów a skuteczność dochodzenia ochrony sądowej, pojęcie wymagalności roszczenia, tendencje orzecznicze dotyczące zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia.

Metody dydaktyczne:

Wykład oraz praca własna studentów z wykorzystaniem podanej literatury i udostępnianych orzeczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, a dla osób chętnych także test zaliczeniowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.