Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Socjologia szkolnictwa wyższego – przemiany uniwersytetu. 3502-TABS-8
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot TABS: Socjologia szkolnictwa wyższego – przemiany uniwersytetu. 3502-TABS-8
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 112
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Nasalska
Literatura:

Boczkowski A. Uniwersytet a kształcenie masowe. Od idei uniwersytetu do ideologii kształcenia na poziomie wyższym, Przegląd Socjologiczny, 2014 nr. 3, s. 9-37.

Bugaj J. Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje?, 2013.

Dudzikowa M. i inni Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu, 2013, r.II, s. 25-88, w tym: R. Wawrzyniak Oferta dydaktyczna uczelni; E. Bochno Relacje w grupie studenckiej; M.Marcinak Oferta pozadydaktyczna uczelni; I. Bochno Kontekst materialno-organizacyjny uniwersytetu.

Grzymała-Moszczyńska J. i inni. Stan wdrożenia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach wyższych, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/42/2013.

Kościelniak C. „Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa” w: Kościelniak C., Makowski J. (red.) Wolność Równość Uniwersytet, 2011.

Kwiek M. Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, 2010, r. 5.

Kwiek M. Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty, Nauka i Szkolnictwo wyższe, nr 1-2, 2014.

Lubryczyńska – Cichocka K. Rozwój kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach wyższych na przykładzie uniwersytetu otwartego, w: Dziewulak D. (red.) Nauka i szkolnictwo wyższe, Studia BAS, Nr 3, 2013;

M. Marody O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu Nauka 2/2014;

Melosik Z. Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, 2009, r. V.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, Edycja 3.

M. Pryszmont-Ciesielska Ukryty program edukacji akademickiej, 2010, r.1 ;

Sułkowski Ł. Od uniwersytetu humboldtowskiego do uniwersytetu przedsiębiorczego, Niezbędnik akademicki, nr 2/2017.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku, GUS, Komentarz analityczny.

Sztompka P. Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur, Nauka 1/2014

Wittrock B. Nowoczesny uniwersytet w perspektywie historycznej – rozważania o trzech transformacjach, Nauka 2/2014.

Woźnicki J. (red.) Benchmarking w szkolnictwie wyższym, 2012.

Zakowicz I. Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch? Ogrody Nauk i Sztuk, 2012 (2);

Zawistowska A. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce, 2012, r. VII. „Nierówności horyzontalne na szczeblu wyższym”, s. 151 – 174.

Zakres tematów:

Idea uniwersytetu nowożytnego Wilhelma von Humboldt.

Społeczne funkcje uniwersytetu. Misja edukacyjna a misja społeczna uniwersytetu.

Instytucjonalne badania uczelni wyższych.

Edukacja akademicka a kształcenie elit społecznych.

Uniwersytet jako przedsiębiorstwo usługowe. Komercjalizacja kształcenia akademickiego.

Student na uniwersytecie – konstrukcje sukcesu życiowego. Aktywizm studencki.

Powiązanie szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy. Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań.

Rola ośrodków akademickich w rozwoju regionalnym, aspekty gospodarcze i społeczne.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacje, praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, prezentacja, przygotowanie krótkiego eseju

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.