Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana 3006-PNJŁ1-Z
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana 3006-PNJŁ1-Z
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-15 13:15 : 14:45 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-16 13:15 : 14:45 sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-20 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-22 13:15 : 14:45 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-23 13:15 : 14:45 sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Inga Grześczak, Dorota Sutkowska
Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty lub Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne).

3. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne).

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT).

Uzupełniająca:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

Słowniki:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare.

Mały słownik polsko-łaciński, pod red. nauk. L. Winniczuk.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu fleksji (rozszerzenie o wyjątki i formy oboczne)

2. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu składni zdania prostego (konstrukcje A.C.I., acc. duplex, N.C.I., nom. duplex, C.P.P., C.P.A., ablativus absolutus)

3. Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie najważniejszych funkcji przypadków.

4. Składnia zdań podrzędnych

- consecutio temporum

- zdania pytajne zawisłe

- zdania dopełnieniowe

- zdania skutkowe

- zdania podmiotowe

- zdania podrzędne okolicznikowe celu, czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia

- zdania względne

5. Podstawy metryki łacińskiej

- iloczas

- heksametr i dystych elegijny

6. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o środkach stylistycznych

- organizacja brzmieniowa (onomatopeja, aliteracja itp.)

- środki słowotwórczo-leksykalne (neologizm, makaronizm itp.)

- środki składniowe (apostrofa, elipsa, anakolut itp.)

- tropy (epitet, metafora, peryfraza itp.)

Omawianiu poszczególnych zagadnień towarzyszą ilustrujące je fragmenty tekstów oryginalnych (Cezar, Nepos, Cyceron etc.).

W drugim semestrze przewidziana jest lektura dłuższych partii tekstu wraz z analizą leksykalną, gramatyczną i stylistyczną.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.