Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 3006-HST2
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna 3006-HST2
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-15 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-22 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-07-29 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski, Krystyna Stebnicka
Literatura:

Patrz niżej część B „Zakres tematów”.

Niezależnie od zestawionych tam lektur wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bieżące sprawdzanie wszystkich pojawiających się w źródłach i opracowaniach nazw geograficznych w Atlasie Historii Starożytnej Ludwika Piotrowicza, not biograficznych o autorach źródeł w Słowniku pisarzy antycznych pod red. Anny Świderkówny a niejasnych terminów w zależności od potrzeb w Małej encyklopedii kultury świata antycznego, pod red. Kazimierza Kumanieckiego, Oxford Classical Dictionary wyd. 3 (pod red. S. Hornblowera & A. Spawfortha) lub Der Neue Pauly (istnieje też wersja angielsko-języczna New Pauly)

II semestr:

Podana do każdego tematu

Zakres tematów:

II semestr:

1. Pierwsze zajęcia poświęcone będą prezentacji najważniejszych pomocy wykorzystywanych w drugim semestrze, omówieniu tematyki zajęć i kryteriów zaliczania zajęć.

2. Kampania wyborcza w Rzymie (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Cyceron, Ad Atticum I 1 (w: Cyceron, Listy do Attyka, Księga I-II, Warszawa 2016, Biblioteka Antyczna 53; B; Mały poradnik wyborczy, w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, ss. 138-152; ikonografia na rewersach wybranych monet).

Literatura: K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, 180-189, ss. 384- 398; Wstęp do podanego wyżej tłumaczenia listów Cycerona; J. Wikarjak, „Kampania przedwyborcza Cycerona w roku 65/64 p.n.e.”, Menander 19 (1964), ss. 241-254.

Główne zagadnienia:

Kariera Cycerona; listy prywatne jako źródło historyczne – korespondencja Cycerona z Attykiem; przebieg prywatnej kampanii wyborczej; Comentariolum de petitione – autorstwa i czas powstania; przebieg wyborów na najwyższych urzędników w Rzymie.

3. Nadużycia wyborcze w świetle Pro Murena Cycerona (2 kolejne zajęcia). Źródła: łłumaczenie mowy w: Cyceron, Mowy wybrane.

Literatura: informacje o mowie w: Kumaniecki, Literatura rzymska, op. cit., ss. 238-239.

Główne zagadnienia: sytuacja polityczna u końca 63 r.; artystyczna budowa mowy: żołnierz i prawnik; oskarżenie wobec Mureny; przekupstwa wyborcze.

4. Kim są w Dziejach Apostolskich „bojący się Boga”? (2 kolejne zajęcia)

Źródła: Dzieje Apostolskie (może być tłumaczenie Biblii Tysiąclecia).

Literatura: D. A. Carson, D. Moo, An Introduction to the New Testament 1992 (na temat datowania, miejsca powstania i autorstwa dziejów Apostolskich).

Główne zagadnienia:

Czas powstania Dziejów Apostolskich; podróże misyjne Pawła; synagoga jako miejsca nauczania Pawła; obecność Greków w żydowskich synagogach - kim byli „bojący się Boga”?; Lydia z Thyateiry i jej status religijny.

5. Ideologia władzy Augusta w świetle ikonografii (2 zajęcia)

Źródła: gemma Augustea; Swetoniusz, Żywoty Cezarów, wiele wydań (August i Tyberiusz)

Literatura: P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, 171-239; A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 1999, ss. 391-398.

Główne zagadnienia:

Problemy: co to jest gemma; analiza pasa górnego zabytku – interpretacja; rodzina Augusta i kwestia sukcesji władzy (Swetoniusz); analiza dolnego pasa zabytku – interpretacja; podboje Augusta.

6. Cursus honorum – kariery urzędnicze w okresie wczesnego cesarstwa (2 zajęcia)

Źródła: wybór inskrypcji łacińskich (każdy otrzyma swoją inskrypcję do opracowania I prezentacji na zajęciach).

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu I/II, op. cit., ss. 115-120 (Tacyt) oraz ss. 186-252 (Inskrypcje łacińskie); G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, ss. 132-208; A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, ss. 425-435 (z tekstem w ramce!)

6. Próba odbudowy Świątyni Jerozolimskiej w czasie panowania Juliana Apostaty (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986, ks. III 20; Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980, ks. V 22.

Literatura: o autorach źródeł: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu t. III, Warszawa 1999, 104-108; G. Bowersock, Julian the Apostate, Harvard 1978, 89-91; J. Brodd, ‘Julian the Apostate and his plan to rebuild the Jerusalem Temple’, Biblical Review 11 (19940, 32- 38; P. Chuvin, Ostatni poganie, Warszawa 2008, cz. I: Kronika.

Problematyka:

1. Polityka religijna Juliana Apostaty - krótka charakterystyka.

2. Analiza przekazu Sokratesa i Sozomena: podobieństwa i różnice.

3. Przyczyny odbudowy Świątyni - Żydzi i cesarz.

4. Upadek Świątyni Jerozolimskiej w perspektywie chrześcijańskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w formie dyskusji. W optymistycznym wariancie rolą prowadzącego będzie sformułowanie problemów, moderowanie dyskusji i jej podsumowanie. Dla osób, które chcą się wykazać, przewidywane są referaty (sprawozdanie z lektury obcojęzycznej). Na koniec semestru odbędzie się sprawdzian ze znajomości mapy (mapa Grecji właściwej i mapa greckiej kolonizacji). Nieobecności (powyżej jednej) studenci będą zaliczać w formie rozmowy indywidualnej na dyżurach.

Metody i kryteria oceniania:

Poza frekwencją (maksimum jedna nieodrobiona nieobecność w semestrze) podstawowym kryterium oceny poszczególnych uczestników będą obserwacje prowadzącego odnośnie do ich udziału w dyskusji i odpowiedzi na zadawane (także imiennie) pytania. Trafność tych obserwacji będzie kontrolowana poprzez zestawienie z wynikami kończących każdy semestr testów z mapy, na których pojawią się wyłącznie takie nazwy geograficzne, które padały na zajęciach w trakcie semestru. W sytuacjach, gdy nie będzie jasności co do oceny (zwłaszcza w przypadku zbyt ograniczonej aktywności danej osoby w dyskusji) prowadzący rezerwuje sobie prawo do indywidualnego odpytania uczestnika zajęć w trybie dyżuru z całości/części materiału z zajęć.

II semestr:

Oceniany jest aktywny udział w zajęciach i obecność na zajęciach

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.