Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 3006-HST2
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna 3006-HST2
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-08 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-04-15 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-04-22 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-04-29 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-05-06 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski, Krystyna Stebnicka
Literatura:

Patrz niżej część B „Zakres tematów”.

Niezależnie od zestawionych tam lektur wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bieżące sprawdzanie wszystkich pojawiających się w źródłach i opracowaniach nazw geograficznych w Atlasie Historii Starożytnej Ludwika Piotrowicza, not biograficznych o autorach źródeł w Słowniku pisarzy antycznych pod red. Anny Świderkówny a niejasnych terminów w zależności od potrzeb w Małej encyklopedii kultury świata antycznego, pod red. Kazimierza Kumanieckiego, Oxford Classical Dictionary wyd. 3 (pod red. S. Hornblowera & A. Spawfortha) lub Der Neue Pauly (istnieje też wersja angielsko-języczna New Pauly)

II semestr:

Podana do każdego tematu

Zakres tematów:

II semestr:

1. Pierwsze zajęcia poświęcone będą prezentacji najważniejszych pomocy wykorzystywanych w drugim semestrze, omówieniu tematyki zajęć i kryteriów zaliczania zajęć.

2. Kampania wyborcza w Rzymie (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Cyceron, Ad Atticum I 1 (w: Cyceron, Listy do Attyka, Księga I-II, Warszawa 2016, Biblioteka Antyczna 53; B; Mały poradnik wyborczy, w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, ss. 138-152; ikonografia na rewersach wybranych monet).

Literatura: K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, 180-189, ss. 384- 398; Wstęp do podanego wyżej tłumaczenia listów Cycerona; J. Wikarjak, „Kampania przedwyborcza Cycerona w roku 65/64 p.n.e.”, Menander 19 (1964), ss. 241-254.

Główne zagadnienia:

Kariera Cycerona; listy prywatne jako źródło historyczne – korespondencja Cycerona z Attykiem; przebieg prywatnej kampanii wyborczej; Comentariolum de petitione – autorstwa i czas powstania; przebieg wyborów na najwyższych urzędników w Rzymie.

3. Nadużycia wyborcze w świetle Pro Murena Cycerona (2 kolejne zajęcia). Źródła: łłumaczenie mowy w: Cyceron, Mowy wybrane.

Literatura: informacje o mowie w: Kumaniecki, Literatura rzymska, op. cit., ss. 238-239.

Główne zagadnienia: sytuacja polityczna u końca 63 r.; artystyczna budowa mowy: żołnierz i prawnik; oskarżenie wobec Mureny; przekupstwa wyborcze.

4. Kim są w Dziejach Apostolskich „bojący się Boga”? (2 kolejne zajęcia)

Źródła: Dzieje Apostolskie (może być tłumaczenie Biblii Tysiąclecia).

Literatura: D. A. Carson, D. Moo, An Introduction to the New Testament 1992 (na temat datowania, miejsca powstania i autorstwa dziejów Apostolskich).

Główne zagadnienia:

Czas powstania Dziejów Apostolskich; podróże misyjne Pawła; synagoga jako miejsca nauczania Pawła; obecność Greków w żydowskich synagogach - kim byli „bojący się Boga”?; Lydia z Thyateiry i jej status religijny.

5. Ideologia władzy Augusta w świetle ikonografii (2 zajęcia)

Źródła: gemma Augustea; Swetoniusz, Żywoty Cezarów, wiele wydań (August i Tyberiusz)

Literatura: P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, 171-239; A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 1999, ss. 391-398.

Główne zagadnienia:

Problemy: co to jest gemma; analiza pasa górnego zabytku – interpretacja; rodzina Augusta i kwestia sukcesji władzy (Swetoniusz); analiza dolnego pasa zabytku – interpretacja; podboje Augusta.

6. Cursus honorum – kariery urzędnicze w okresie wczesnego cesarstwa (2 zajęcia)

Źródła: wybór inskrypcji łacińskich (każdy otrzyma swoją inskrypcję do opracowania I prezentacji na zajęciach).

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu I/II, op. cit., ss. 115-120 (Tacyt) oraz ss. 186-252 (Inskrypcje łacińskie); G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, ss. 132-208; A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, ss. 425-435 (z tekstem w ramce!)

6. Próba odbudowy Świątyni Jerozolimskiej w czasie panowania Juliana Apostaty (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986, ks. III 20; Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980, ks. V 22.

Literatura: o autorach źródeł: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu t. III, Warszawa 1999, 104-108; G. Bowersock, Julian the Apostate, Harvard 1978, 89-91; J. Brodd, ‘Julian the Apostate and his plan to rebuild the Jerusalem Temple’, Biblical Review 11 (19940, 32- 38; P. Chuvin, Ostatni poganie, Warszawa 2008, cz. I: Kronika.

Problematyka:

1. Polityka religijna Juliana Apostaty - krótka charakterystyka.

2. Analiza przekazu Sokratesa i Sozomena: podobieństwa i różnice.

3. Przyczyny odbudowy Świątyni - Żydzi i cesarz.

4. Upadek Świątyni Jerozolimskiej w perspektywie chrześcijańskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w formie dyskusji. W optymistycznym wariancie rolą prowadzącego będzie sformułowanie problemów, moderowanie dyskusji i jej podsumowanie. Dla osób, które chcą się wykazać, przewidywane są referaty (sprawozdanie z lektury obcojęzycznej). Na koniec semestru odbędzie się sprawdzian ze znajomości mapy (mapa Grecji właściwej i mapa greckiej kolonizacji). Nieobecności (powyżej jednej) studenci będą zaliczać w formie rozmowy indywidualnej na dyżurach.

Metody i kryteria oceniania:

Poza frekwencją (maksimum jedna nieodrobiona nieobecność w semestrze) podstawowym kryterium oceny poszczególnych uczestników będą obserwacje prowadzącego odnośnie do ich udziału w dyskusji i odpowiedzi na zadawane (także imiennie) pytania. Trafność tych obserwacji będzie kontrolowana poprzez zestawienie z wynikami kończących każdy semestr testów z mapy, na których pojawią się wyłącznie takie nazwy geograficzne, które padały na zajęciach w trakcie semestru. W sytuacjach, gdy nie będzie jasności co do oceny (zwłaszcza w przypadku zbyt ograniczonej aktywności danej osoby w dyskusji) prowadzący rezerwuje sobie prawo do indywidualnego odpytania uczestnika zajęć w trybie dyżuru z całości/części materiału z zajęć.

II semestr:

Oceniany jest aktywny udział w zajęciach i obecność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.