Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - angielski, poz.2 3200-L1-0KKKCA2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - angielski, poz.2 3200-L1-0KKKCA2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 01.077
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 01.077
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 01.061
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 01.077
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 01.080
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 01.061
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 2.015
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 00.110
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 01.061
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 00.110
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 01.079
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 01.081
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Agata Balińska, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Marta Krajewska, Marcin Możdżonek, Jan Wawrzyniak
Literatura:

Pisanie i Czytanie: wstęp do pisania naukowego:

Virginia Evans, 2000, “Successful Writing Proficiency”, Express Publishing.

Alice Oshima and Ann Hogue, 2006, “Writing Academic English”, Pearson: Longman.

Robin Macpherson, 2006, “Advanced Written English”, PWN.

Robin Macpherson, 2006, “English for Academic Purposes”, PWN.

Frederick Crews, 1992, “The Random House Handbook”, McGraw-Hill.

Michael Henessy, 1992, “The Random House Practice Book”, McGraw-Hill.

Mówienie i słuchanie (przykładowe teksty):

1. Putting Grammar Back into Fashion

Kyle Wiens “I Won't Hire People Who Use Poor Grammar. Here's Why.” Harvard Business Review, 2012

John Humphrys “Making Sense of Making Sense” in “Beyond Words. How Language Reveals The Way We Live Now.” Hodder & Stoughton, 2006.

2. The Linguistics of Texting

David Crystal “Txtng: frNd or foe?” The Linguist, 47 (6), 8-11, 2009

John Humphrys “I h8 txt msgs: How texting is wrecking our language” Daily Mail, 2007

3. The linguistics of political correctness

CarmenArdelean, “The Challenge of Political Correctness in the Translationof "Sensitive" Texts”, НАУЧНИТРУДОВЕНАРУСЕНСКИЯУНИВЕРСИТЕТ, 2008, pp. 24-28

JohnDixon, “The Politeness of Freedom: A short essay on political correctness”, LDV, 2008, pp.1-3.

4. Politics versus Language

Orwell, George “Politics and the English Language”1946, Horizon, London.

5. Forensic Linguistics

“A brief history of Forensic Linguistics “ The Forensic Linguistic Society, 2012

Robert A. Leonard “Forensic Linguistics”, 2005

6. Does Your Language Change Your Outlook on Life?

Guy Deutscher“Does Your Language Shape How You Think?”, The New York Times, 2010, pp.1-9

Guy Deutscher“Through the Language Glass: Why The World Looks Different In Other Languages”, Taschenbuch, 2011

7. Do we need language changes?

Aitchison, Jean, “Language Change. Progress or Decay?, Cambridge Approaches to Linguistics, 2014, pp.431-442.

DavidCrystal, “Swimming with the tide in the sea of language change” IATEFL Issues, 1999, pp. 2-4

David Crystal, “Language Change” in “A little book of language”YaleIniversity Press, 2011,pp.131-138

8. Language and Brain

Jeannine Heny “Brain and Language” in “Language: Readings in Language and Culture”, Virginia Clark, Paul Eschholz, Alfred Rosa, Bedford/St. Martin's 2001

9. Why We Curse

“Why do educated people use bad words”, The New York Times, 2010

Timothy Jay, “Why we curse. A neuro-psycho-social theory of speech”John Benjamins Publishing Company, Philadelphia/Amsterdam, 2000.

10. What the future holds for English

Henry Hitchings, “The Language Wars: A History of Proper English”, Farrar, Straus, Giroux., 2011.

David Crystal, “The future of English as a world language”, Concord, pp.4-7, 2000

Fonetyka - wymowa:

Baker, A. 2004. Ship or sheep? Cambridge: CUP.

Mortimer, C. 1984. Elements of pronunciation. Cambridge: CUP.

O’Connor, J. D. 1980. Better English Pronunciation. Cambridge: CUP.

Ponsonby, M. 1982. How now, brown cow?: A Course in the Pronunciation of English with Exercises and Dialogues. Prentice Hall.

Reszkiewicz, A. 1981. Correct your English Pronunciation. Warszawa: PWN.

Roach, P. 1983. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Sauer, W. 1990. A Drillbook of English Phonetics. Heidelberg: Carl Winter.

Sawala, K.,Szczegóła,T., Jankowski, M. 2011. Say it right. Multimedialny kurs wymowy i słownictwa angielskiego. SuperMemo World.

Sobkowiak, W. 2004. English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Thompson, I. 1982. Intonation practice. Oxford University Press.

Trim, J. 1999. English Pronunciation Illustrated. Cambridge: CUP.

Dictionaries

Jones, D. 2011. English Pronouncing Dictionary. Cambridge: CUP. 18th edition (oraz późniejsze wydania)

Wells, J.C. 1997. Longman Pronouncing Dictionary. Longman. 10th edition (oraz późniejsze wydania)

Gramatyka praktyczna:

Cambridge Proficiency Examination Tests. Cambridge: CUP.

Evans Virginia. CPE Use of English for the Revised Cambridge Proficiency Examination. Express Publishing.

Gethin H. 1992. Grammar in Context: Proficiency Level, Harlow: Longman.

Greenbaum, S. Quirk, R. 1995. A Student’s Grammar of English Language, London: Longman.

Side, Richard and Guy Wellman. 2002. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Londyn: Longman

Swan, Michael. 1997. Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press.

Thomson, A.J. Martinet, A.V. 1992.

A Practical English Grammar (Exercises 1&2), Oxford University Press.

Zasoby internetowe

Zakres tematów:

Mówienie i słuchanie:

1. Praca nad poprawnością i płynnością formułowania dłuższych wypowiedzi.

2. Przyswajanie i wykorzystywanie autentycznego i idiomatycznego słownictwa w spontanicznych wypowiedziach.

3. Rozumienie, planowanie i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.

4. Praca nad powiększeniem zasobu leksykalnego (wyrażenia złożone, o niższej częstotliwości występowania).

5. Rozwijanie intuicji leksykalnej poprzez analizę roli kontekstu w rozumieniu nowego słownictwa.

Gramatyka praktyczna:

1. Modalność i czasowniki modalne – wstęp do zagadnienia, struktura gramatyczna

2. Modalność epistemiczna (hipotezy) – czasowniki modalne i stopnie prawdopodobieństwa,

3. Modalność epistemiczna (hipotezy) – formy wyrażania przeszłości, teraźniejszości, przyszłości

4. Modalność deontyczna (postulaty) – pozwolenia, wymogi i zakazy; forma performatywna i orzekająca (have to/must)

5. Modalność deontyczna (postulaty) - formy wyrażenia przeszłości, teraźniejszości, przyszłości

6. Zdania względne – wstęp, zaimki względne, sposoby łączenia zdań złożonych

7. Zdania względne – zdania względne oraz okolicznikowe, zdania względne definiujące (defining) i nieokreślające (non-defining), opuszczanie zaimków

8. Elementy nieregularne (użycie przyimków)

Pisanie i Czytanie: wstęp do pisania naukowego:

1. Budowa zdania (współrzędnie i podrzędnie złożonego) wraz z interpunkcją - rozszerzenie

2. Formy: opowiadanie, rozprawka, sprawozdanie, list formalny i nieformalny

3. Spójność tekstu - rozszerzenie

4. Rejestr językowy.

Fonetyka - wymowa

1. Artykulacja spółgłosek angielskich.

2. Zróżnicowanie spółgłosek polskich i angielskich.

3. Transkrypcja alofoniczna.

4. Mowa łączona.

5. Prozodia j. angielskiego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Sprawdzanie obecności, ocena ciągła (testy, przygotowanie do zajęć) prezentacje, prace semestralne

Uwagi:

PTT- XA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.