Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska 3006-LNŁ
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura nowołacińska 3006-LNŁ
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-20 13:15 : 14:45 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-04-27 13:15 : 14:45 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-05-04 13:15 : 14:45 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-05-11 13:15 : 14:45 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-05-18 13:15 : 14:45 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Bartłomiej Czarski
Literatura:

1. semestr:

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1, Warszawa 1977

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa 2005

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A. Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

2. semestr:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1 semestr:

1. Literatura nowołacińska – zakres i znaczenie pojęcia.

2. Obraz literatury łacińskiej po upadku Cesarstwa Rzymskiego.

3. Renesans karoliński i ottoński.

4. Kultura literacka XII wieku.

5. Początki i rozwój renesansu. Europa w wiekach XIV-XVI.

6. Pierwsi włoscy humaniści i ich twórczość nowołacińska.

7. Starożytne gatunki literackie w dobie nowożytnej.

8. Książka drukowana i rękopiśmienna w wieku XV i XVI.

9. Najważniejsi europejscy pisarze łacińscy wieku XVI – przegląd twórczości i podejmowanych tematów.

10. Reformacja a twórczość nowołacińska.

11. Erazm z Rotterdamu.

12. Nowe formy literackie. Narodziny i rozwój emblematyki.

13. Początki renesansu w Polsce. Pierwsi rodzimi pisarze nowołacińscy.

14. Horacjanizm Jana Kochanowskiego.

15. Epigramat renesansowy i jego odmiany.

16. Twórcy późnego renesansu w Polsce - Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szymonowic i Sebastian Klonowic.

2. semestr:

17. Między renesansem a barokiem.

18. Nowołacińscy autorzy drugiej połowy wieku XVI.

19. Kontrreformacja i szkoła jezuicka.

20. Lipsjusz i neostoicyzm.

21. Maciej Kazimierz Sarbiewski, klasycyzm XVII w.

22. John Owen i epigramat nowołaciński.

23. Emblemat w dobie baroku.

24. Proza staropolska w wieku XVII.

25. Łacińska twórczość okolicznościowa w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

26. Poezja kunsztowna.

27. Łacińska epika wieku XVII i XVIII.

28. Łacina jako język nauki.

29. Upadek literatury nowołacińskiej. Poeci łacińscy wieku XIX.

Znaczenie literatury nowołacińskiej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wykorzystywany będzie materiał ikonograficzny i tekstowy.

Metody i kryteria oceniania:

2 nieobecności w semestrze) i aktywność. np. 20% lub 40%

Egzamin końcowy 80% lub 60%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.