Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczna filozofia polityki 3006-KFP-OG
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Klasyczna filozofia polityki 3006-KFP-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Cyprian Mielczarski
Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley 1988.

Zakres tematów:

1/ Stosunek Greków do państwa i prawa w epoce archaicznej, źródła literackie i filozoficzne

2/ Elementy filozofii polityki w nauce jońskich filozofów przyrody i Pitagorasa

3/ Epoka demokracji ateńskiej – filozofia i polityka, realia społeczne, teoria państwa i prawa – analiza dzieł Herodota i Tukidydesa oraz fragmentów tragedii )

4/ Filozofia polityczna Platona, poglądy sofistów.

5/ Filozofia polityczna Arystotelesa

6/ Stosunek szkół sokratycznych do państwa i prawa (stoicyzm, cynizm, hedonizm, perypatetycy, sceptycyzm)

7/ Teoria państwa i prawa u Epikura

8/ Stosunek Rzymian do państwa i prawa od czasów republiki do epoki chrześcijańskiej.

9/ Filozofia polityki u Cycerona

10/Filozofia polityki w epoce cesarstwa (filozofia, literatura, teoria państwa i prawa, realia społeczne i polityczne)

11/Stosunek do państwa i prawa w pismach Ojców Kościoła (Augustyn, Hieronim, Laktancjusz, Tertulian, Klemens z Aleksandrii, Orygenes, Ambroży i inni)

12/ Teoria państwa i prawa w Bizancjum

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna – analiza źródeł, interpretacja, synteza.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

2. kontrola obecności (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.