Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Contract Law 2200-1CWPC99
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Comparative Contract Law 2200-1CWPC99
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 2.3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Osajda
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Contract Law: Cases, Materials and Text on Contract Law, ed. by H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Hart 2019

Literatura polecana:

Smits J., Contract Law. A Comparative Introduction, Elgar Publishing 2017

Dodatkowa literatura może zostać wskazana przy okazji konkretnych zajęć.

Zakres tematów:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego i europejskiego prawa umów

2. Wprowadzenie do prawa umów: terminologia

3. Teoria prawa umów

4. Zawarcie umowy

5. Negocjacje. Obowiązki stron przy zawieraniu umów i odpowiedzialność związana a ich naruszeniem

6. Wady oświadczenia woli

7. Wady umów: brak pełnej zdolności do czynności prawnych stron, sprzeczność umowy z prawem lub z zasadami współżycia społecznego

8. Treść umów: typowe klauzule umowne, nieuczciwe klauzule umowne

9. Wykładnia umów

10. Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki

11. Odpowiedzialność za naruszenie umowy

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacany prezentacją Power Point i dyskusją nad kwestiami spornymi w doktrynie i kazusami.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa umów na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć (w tym przygotowanie ewentualnych prezentacji) – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca pisemna powinna składać się z następujących części:

1. Zdefiniowanie problemu badawczego.

2. Analiza problemu z perspektywy prawa angielskiego

3. Analiza problemu z perspektywy prawa francuskiego

4. Analiza problemu z perspektywy prawa niemieckiego

5. Analiza problemu z perspektywy prawa narodowego Autora pracy

6. Porównanie regulacji z różnych systemów prawnych i wnioski końcowe;

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawno porównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.