Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele analizy dyskursu II 3502-JIS-3-1
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Modele analizy dyskursu II 3502-JIS-3-1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-08 13:15 : 14:45 sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
2020-04-15 13:15 : 14:45 sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
2020-04-22 13:15 : 14:45 sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
2020-04-29 13:15 : 14:45 sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
2020-05-06 13:15 : 14:45 sala 403
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Elżbieta Hałas
Literatura:

1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 214-241.

2. Czarniawska B., Słowa, czyny i kontrola, w: taż, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010: POLTEX, s. 103-116.

3. Goffman E., Twarz: analiza rytualnych aspektów interakcji społecznej, w: tenże, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 5-46.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; a. Dramatyzm Kennetha Burke’a, s. 315-323; b. Gerry Phillipsen: Teoria kodów językowych (etnografia komunikacji), s. 458-469.

5. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN, a. s. 98-111; b. 189-207.

6. Kohli M., Biografia: relacja, tekst, metoda, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012: NOMOS, s. 125-137.

7. Myers G., Analiza interakcji w debatach telewizyjnych, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 187-221.

8. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007: Wydawnictwo Trio, s. 11-58.

9. Tomlin R.S. i in., Semantyka dyskursu (Tematyczna i rematyczna organizacja dyskursu), w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.

10. Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

11. Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, w: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Łośgraf, s. 11-48.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – język, dyskurs, społeczeństwo:

zwrot lingwistyczny w naukach społecznych; związki między językiem i społeczeństwem; język a dyskurs.

2. W kierunku socjologicznej analizy dyskursu:

od socjolingwistyki i socjologii języka do analizy dyskursu i badań nad dyskursem; różne rozumienia dyskursu; metody i wymiary badań nad dyskursem; socjologiczna analiza dyskursu (SAD) w interdyscyplinarnym polu badawczym; dyskurs jako działanie i interakcja społeczna.

3. Użycie języka w kontekście społecznym:

interakcja symboliczna i systemy społeczne – poziom mikrospołeczny, mezospołeczny i makrospołeczny; kontekst społeczny znaczeń a sytuacja społeczna i jej definiowanie; akty mowy i dyskursywne konstruowanie rzeczywistości społecznej; gatunki i rejestry dyskursu.

4. Od etnografii mówienia do kulturowej analizy dyskursu:

zdarzenie (wydarzenie) komunikacyjne; komunikacyjne praktyki ustne i pisemne; kompetencja komunikacyjna; funkcje zdarzeń komunikacyjnych; heurystyka SPEAKING; zagadnienia kulturowej analizy dyskursu.

5. Badania nad dyskursem a socjologia życia codziennego:

negocjowany porządek interakcji społecznych; język i kontrola w interakcji; wyznawanie motywów i przy-pisywanie motywów działań; rozmowa o motywach i jej typy; interpretacyjne funkcje rozmowy o motywach.

6. Rozmowy formalne i nieformalne – analiza konwersacyjna:

fenomenologiczne i etnometodologiczne źródła analizy konwersacyjnej; właściwości rozumienia potocznego; struktura rozmów codziennych; lokalna i globalna organizacja konwersacji; style konwersacyjne.

7. Analiza konwersacyjna – zastosowanie do analizy debat publicznych:

8. Podejście narratologiczne w badaniach nad dyskursem:

społeczne tworzenie narracji; struktura narracji; schematy narracyjne

9. Autonarracja jako dyskurs:

metoda biograficzna a analiza dyskursu; wywiad narracyjny

10. Podejście narratorologiczne w badaniu dyskursu organizacyjnego

11. Pragmatyka dyskursu – akty mowy

znaki języka i ich użytkownicy; teoria aktu mowy; akty mowy w dyskursie

12. Pragmatyka dyskursu – strategie grzeczności:

pośrednie strategie komunikowania; wymogi grzeczności w komunikacji; „twarz” i strategie interakcji społecznych.

13. Analiza retoryczna dyskursu:

wypowiedzi publiczne; typy argumentacji; toposy, figury mowy; metafora, nowa retoryka a analiza dyskursu; model dramaturgicznej pentady.

14. Semantyka dyskursu:

znaczenie i wiedza w dyskursie; referencjalna, tematyczna i rematyczna organizacja dyskursu; współczesne zastosowanie analizy pól semantycznych

15. Dyskurs i socjologia – socjologia i dyskurs: podsumowanie

Zakres tematów może zostać nieznacznie zmodyfikowany

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładzie, znajomość problematyki, opanowanie lektur, egzamin pisemny – 3 pytania w zestawie z przedstawionego wcześniej wykazu zagadnień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.