Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania korpusowe 3502-JIS-11
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Badania korpusowe 3502-JIS-11
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-02 18:30 : 20:00 sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-09 18:30 : 20:00 sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-16 18:30 : 20:00 sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-23 18:30 : 20:00 sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-30 18:30 : 20:00 sala 01.060
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Karpiński
Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne językoznawstwa korpusowego i zagadnienia metodologiczne związane z badaniami korpusowymi (korpus jako metoda i korpus jako teoria). Główne kierunki badań korpusowych: badania synchroniczne i diachroniczne.

2. Kryteria oceny ilościowej i jakościowej korpusów tekstowych. Rodzaje korpusów: korpusy porównawcze i równoległe; korpusy jednojęzyczne i wielojęzyczne.

3. Narodowy Korpus Języka Polskiego - zasady, budowa, działanie, narzędzia towarzyszące. Ocena korpusu.

4. Tworzenie własnych korpusów - wybór projektów tematycznych, ustalenie źródeł, metod, tez i wniosków. Tematyka związana z funkcjonowaniem komunikacji językowej w dedykowanych sytuacjach społecznych.

5. Podstawy stylometrii i parametrycznej oceny tekstów i korpusów tekstowych, zastosowanie badań korpusowych w analizie dyskursu, socjolingwistyce i przekładoznawstwie.

6. Praca z korpusami narodowymi.

7. Analiza korpusu z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania - korzystanie z funkcji listy słów, słów kluczowych, konkordancji i zbitek leksykalnych.

8. Analiza stylometryczna i parametryczna projektów korpusów z z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania.

9. Tworzenie własnych korpusów - projekty tematyczne.

10. Triangulacja metodologiczna: łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

11. Ocena projektów w powiązaniu z bazą teoretyczną.

Metody dydaktyczne:

praca zespołowa nad projektami, dyskusje, rozwiązywanie problemów, studia przypadków, omawianie itp.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta

- ocena aktywności i bieżące przygotowanie do zajęć;

-praca z projektem (tematyczny korpus tekstowy);

- końcowe zaliczenie pisemne (test lub ocena stylometryczna korpusu).

Kryteria oceniania (komponenty oceny końcowej):

- ocena ciągła z zajęć: 20%

- projekt (tematyczny korpus tekstowy): 30%

- zaliczenie końcowe: 50%

Zaliczenie końcowe na ocenę:

W przypadku testu wielokrotnego/jednokrotnego wyboru wiążąca jest liczba uzyskanych punktów.

W przypadku analizy stylometrycznej korpusu wiążąca jest liczba uzyskanych punktów za prawidłową kompilację korpusu oraz poszczególne parametry stylometryczne.

Zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu/zaliczenia:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

1. Nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem).

2. Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu projektu oraz otrzymania pozytywnej oceny ciągłej z zajęć.

3. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.