Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialog społeczny i międzykulturowy 3502-JIS-12
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dialog społeczny i międzykulturowy 3502-JIS-12
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 00.111
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-05-26 16:45 : 18:15 sala 00.111
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-02 16:45 : 18:15 sala 00.111
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-06-09 16:45 : 18:15 sala 00.111
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Okulska-Łukawska
Zakres tematów:

Poszczególne punkty mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach:

1. Od agresji słownej do konstruktywnej opozycji w dialogu

- charakterystyka komunikacji konfliktowej

- konflikty lokalne i globalne: wewnątrzosobowe, interpersonalne, grupowe, regionalne, międzynarodowe oraz ich cechy językowe

- obszary komunikacji konfliktowej: dyskurs sporów w grupach rówieśniczych, rodzinie, sąsiedztwie, miejscu pracy, itp.

- dyskursy wykluczenia jako przykłady komunikacji konfliktogennej

- agresja słowna w mediach, polityce, biznesie, sądownictwie, szkole, internecie

- manipulacja, wymuszanie, kłamstwo, oszukiwanie, stereotypy, przezywanie, propaganda, itp., jako dyskursy opresyjne

- rola dialogu (negocjacji, terapii, mediacji, poradnictwa, deliberacji, itp.) w pokojowym artykułowaniu stanowisk opozycyjnych

2. Dyskurs opozycji jako droga poznania siebie i innego w komunikacji

- dyskursywne strategie konstruktywnej opozycji: aktywne słuchanie, przeformułowania, parafrazy, cytowanie, włączanie wykluczonych stron (polifonia)

- językowa eksternalizacja problemów: eksponowanie różnic, dyskurs wyjaśniania

- budowanie zaufania: ustalanie przejrzystości znaczenia, dyskurs akceptacji

- dyskursywne eliminowanie problemów na rzecz solidarności i jedności z innym

3. Dialogiczny Model Dyskursu (DMD)

- działania strategiczne a działania komunikacyjne

- instrumentalny a partycypacyjny model relacji społecznych

- Transformatywne Podejście do Konfliktu (Transformative Approach to Conflict): dyskurs umocnienia i uznania

- komunikacyjne procedury Mediacji Narracyjnej

4. Negocjacje integratywne jako dialog bez udziału osób trzecich

- analiza przypadków

5. Terapia jako dialogiczna forma rozwiązywania konfliktów wewnątrzosobowych i interpersonalnych

- analiza przypadków

6. Mediacja w sferze prywatnej: rozwiązywanie sporów rodzinnych i sąsiedzkich

- analiza przypadków

7. Mediacja w sferze publicznej: rozwiązywanie sporów w sferze politycznej, biznesowej, zawodowej

- analiza przypadków

8. Dyskurs konsultacji społecznych jako dialog międzykulturowy

- analiza przypadków

9. Dialog w konfliktach międzynarodowych

- alternatywne formy rozwiązywania globalnych sporów gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, politycznych (zbrojnych)

- analiza przypadków

10. Upamiętnianie wydarzeń z przeszłości jako dialog w kwestach historycznych

- dyskurs negocjacji w sprawach kontrowersyjnych zdarzeń z przeszłości

- przekaz wystaw historycznych

- język uroczystości rocznicowych

- analiza przypadków

11. Dyskursywna transformacja tożsamości społecznych i osobowych w procesie dialogu społecznego i międzykulturowego

- dialogiczne stanowienie podmiotowości (ipse) osobowej i wspólnotowej: dyskursywna transformacja tożsamości jako źródło jakościowej zmiany etycznej i kulturowej

- filozoficzne podstawy ‘etyki dyskursu’ i dyskursywnej teorii uczestnictwa

- dyskurs dialogu wewnętrznego, przepraszania i wybaczania jako komunikacyjne i etyczne przykłady integracji osobowej i wspólnotowej

Metody dydaktyczne:

omawiane koncepcji teoretycznych, objaśnienia, analiza i dyskusja nad przykładami tekstowymi, rozwiązywanie problemów, analizy przypadków, zadania zespołowe, odgrywanie ról i dialogów sytuacyjnych, analizy ekspercie, prezentacje audio-wizualne, skrypty

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia wystawiana jest na podstawie stopnia opanowania materiału z zajęć, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do własnego projektu badawczego oraz tworzenia wypowiedzi ustnych na tematy naukowe.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.