Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i nowożytności 3104-LJS-SZSRN-C
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i nowożytności 3104-LJS-SZSRN-C
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Michałowska-Mycielska
Literatura:

Podana przy poszczególnych tematach.

Zakres tematów:

1. 7.10.2019: zajęcia wstępne

2. 14.10.2019: ramy prawne funkcjonowania wspólnot żydowskich: Jewish Privileges in the Polish-Lithuanian Commonwealth, wyd. J. Goldberg, Jerusalem 1985, s. 320-329; M. Schorr, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Lwów 1903 (reprint Jerozolima 1991), nr 20, 32, 73, 74, 90, 136

3. 21.10.2019: sejmy żydowskie: Protokół sejmu Żydów litewskich z 1623 r.

4. 28.10.2019: władze gminy żydowskiej: Pinkas K’szejrim (Księga protokołów elektorów gminy żydowskiej w Poznaniu), wyd. F. Kupfer, BŻIH 2-3 (6-7), 1953, s. 56-121

5. 4.11.2019: gmina żydowska – życie społeczne: Pinkas bractwa pogrzebowego i dobroczynnego w Zamościu, wyd. E. Kupfer, BŻIH 1, 1951, s. 47-80

6. 18.11.2019: tumulty antyżydowskie w miastach (Wilno, 1634-35): Akty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommissijeju dla razbora driewnich aktow, t. 28, Wilno 1901, s. 136-156

7. 25.11.2019: literatura antyżydowska 1: anonim, Kozubales abo obrona wszystkich Żydów, bm. 1626, [w:] M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1, Kraków 1931 (reprint: Kraków 1991), s. 553-560; anonim, Pieśń o Zydach, bm. bd; Dawid Origanius, Prognosticon albo zalecenie cieliencia smrodliwego narodu zydowskiego na ten nowy rok 1629, Praga 1629; J. Krukowski, Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 79-83

8. 2.12.2019: oskarżenia rytualne wobec Żydów: Wyrok w sprawie o mord rytualny w karczmie Zachalicha pod Zasławiem z 1747 r., [w:] Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995, s. 130-141; Wyrok w procesie żytomierskim o mord rytualny w Markowej Wolicy w 1753 r., [w:] tamże, s. 141-146

9. 9.12.2019: literatura antyżydowska 2: Sebastian Miczyński, Zwierciadło Korony Polskiej. Urazy ciężkie i utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów…, Kraków 1618 (fragmenty)

10. 16.12.2019: literatura antyżydowska 3: Jan Achacy Kmita, Sefer. Ein Send Brief abo list od Żydów do Messyasza…, bm. bd

11. 13.01.2020: literatura antyżydowska 4: Krotkie zebranie obrządkow żydowskich y ich ku chrześcijanom wieczney nienawiści…, Wilno 1759

12. 20.01.2020: żydowski margines społeczny w XVIII-wiecznej Warszawie: Z rontem marszałkowskim przez Warszawę (Zeznania oskarżonych z lat 1787-1794), oprac. Z. Turska, Warszawa 1961 (fragmenty), Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie, oprac. H. Węgrzynek, Warszawa 2016 (wstęp)

13. 27.01.2020: literatura antyżydowska 5: J. U. Niemcewicz, Moszkopolis

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w trakcie których analizowane będą teksty źródłowe.

Uwagi:

prof. A. Michałowska-Mycielska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.