Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski 4003-EU-NHPP
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Najnowsza historia polityczna Polski 4003-EU-NHPP
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 112
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Kurcewicz
Literatura:

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stepka, Warszawa 1997.

Wybrane artykuły

Stan wojenny w oczach psychologów i socjologów. Dokument z 1982 r., „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 101-107. (zalecenia propagandowe)

http://www.rcin.org.pl/Content/46411/WA303_62509_A507-DN-R-39-1_Ligarski.pdf

K. Kosiński, Młodzież lat 80. w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 117-135.

http://www.rcin.org.pl/Content/46676/WA303_62922_A507-DN-R-41-2_Kosinski.pdf

A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 161-175.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=78042&tab=3

G. Majchrzak, Kulisy listu kaprala do generała, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 155-165.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=72518&tab=3

T. Leszkowicz, Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? : polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981-1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103-120.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=63615&tab=3

T. Kisielewski, Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu", „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4, (brak wersji elektronicznej – należy sięgnąć do wydania oryginalnego).

Zakres tematów:

Część chronologiczna

I. „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego

II. Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”

III. Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego

IV. Życie polityczne w pierwszych latach po transformacji ustrojowej – rządy postsolidarnościowe

V. Powrót do władzy postkomunistów

VI. Polska pod rządami prawicy – koalicja AWS-UW

Część problemowa

(tematy do projektów realizowanych w grupach)

• Polska scena partyjna po transformacji ustrojowej do roku 2001 (kolejne układy koalicyjne, rządy – płaszczyzny podziałów, osiągnięcia i porażki).

• Model ustrojowy III RP – Mała Konstytucja, Ustawa Zasadnicza z 1997 r. Wybory prezydenckie oraz rola głowy państwa w systemie politycznym.

• Polska polityka zagraniczna (relacje z państwami ościennymi, udział w międzynarodowych organizacjach regionalnych, dążenia akcesyjne do NATO i UE).

• Społeczeństwo wobec transformacji ustrojowej (linie podziałów społecznych, stosunek obywateli do reform społeczno-gospodarczych oraz tzw. podział postkomunistyczny w świetle badań M. Grabowskiej).

Metody dydaktyczne:

Podająca, problemowa, eksponujące z użyciem materiałów multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku trzech lub więcej nieobecności student zobowiązany jest do ustalenia formy ich zaliczenia z wykładowcą.

• Zaliczenie kolokwium, które odbywa się podczas przedostatnich zajęć w semestrze.

• Przygotowanie w grupach kilkuosobowych projektu na jeden z przydzielonych przez wykładowcę tematów z część problemowej zajęć oraz jego zaprezentowanie w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć w sali wykładowej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest łączną oceną z kolokwium oraz prezentacji (50% i 50%) z zastrzeżeniem, że student z kolokwium otrzymał minimum ocenę dostateczną.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.