Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna - ćwiczenia 3104-LZHSRPW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna - ćwiczenia 3104-LZHSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

1. Karol Wielki i jego epoka

źródło : Einhard, Życie Karola Wielkiego, Wrocław 1950 –> Przedmowa (s. 9–11), s. 13–17 (o Merowingach i objęciu władzy przez Karola Wlk.), s. 21–29, 33–34 (o wojnie z Sasami, Baskami i hrabim Rolandzie, ze Słowianami), s. 44–54 (o Karolu Wielkim jako człowieku);

lit. przedm. : A. Gieysztor, Wstęp do wydania kroniki;

P. Riché, Karolingowie. Ród który stworzył Europę, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1997 –> roz. Uwarunkowania i cechy podbojów Karola Wielkiego (s. 83–91), Karol Wielki cesarzem (s. 109–114);

P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1979 –> roz. Kultura najwyższych warstw społecznych ( s. 188–210);

2. Stosunki gospodarczo–polityczne Rusi Kijowskiej i Cesarstwa Bizantyńskiego w świetle traktatów rusko–bizantyńskich z 1. poł. X wieku

źródło: Powieść minionych lat, wyd. F. Sielicki, Wrocław i in. 1999 (lub inne wydanie), s. 22–30 (traktat z 911 r.), 35–43 (traktat z 944 r.) [strony wg wydania z 1999 r.];

lit. przedm.: H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1980 –> roz. Gospodarka miejska w Bizancjum (s. 166–174);

W. Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tłum. N. Kreczmar, Warszawa 2007 –> roz. Rusowie na południu (s. 169– 180), Kijów – centrum nowej Rusi (s. 180–187), W drodze do Bizancjum: dolny Dniepr (s. 205–208);

H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa 1953 –> roz. Handel zewnętrzny i polityka handlowa państw wczesnofeudalnych (s. 217–231);

3. Początki wielkiego przełomu w życi wsi i miast Europy. Przykład Niderlandów w XII w.

źródła: 1. umowa Fryderyka, arcybiskupa Hamburga i Bremy z holenderskimi osadnikami (1106)

2. dokument Wilhelma Clito dla miasta Saint Omer (1127 r.)

lit. przedm.: R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996 (dowolne wydanie, strony z wyd. z 1996 r.) –> roz. Podstawy stabilizacji (s. 60–62), Motory przemian (s. 62–66), Ekspansja Europy (s. 66–71);

J. M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań 1990, 2005 (strony wg wyd. z 1990 r.) –> roz. Zagospodarowywanie nowych ziem w Niderlandach (s. 57–64), Osadnictwo holendersko – flamandzkie w północno-zachodnich Niemczech (s. 64–71);

J. Łaptos, Historia Belgii, Wrocław 1995 –> roz. Emancypacja i rozkwit miast niderlandzkich, s. 26–37 (bez ostatniego rozdziału)

4. Kultura rycerska XII–XIII w.

źródło: 1. Chrétien de Troyes, Percewal z Walii, czyli opowieść o Gralu, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1968, (wybrany fragment);

2. Chrétien de Troyes, Eryk i Enida –> Turniej pod murami Tenebroku, [w:] M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 134–135;

3. Kronika Jana z Beka o pasowaniu na rycerza [w:] Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska–Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 272–273;

lit. przedm.: F. Cardini, Wojownik i rycerz, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka–Paoletti, Warszawa – Gdańsk 1996, 2000 [strony wg wydania z 1996], s. 99–143;

R. S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do symbolu chrześcijańskiego, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1998 –> roz. Przegląd najważniejszych romansów o Graalu (s. 11–16), Dzierżąca Graala, próba pytania i Król Rybak (s. 55–70);

M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983 –> roz. Szlachetne rozrywki (s. 96–104), Rycerstwo, Życie rycerskie, Ideał i cnoty rycerskie (s. 31– 36);

5. Początki parlamentaryzmu w Anglii (1215–1258 r.)

źródło: a. Wielka Karta Swobód (1215 r.) – fragmenty;

b. Prowizje Oxfordzkie (1258 r.) – fragmenty;

lit. przedm.: M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, (wiele wydań, strony wg wyd.: Warszawa 1997) –> roz. Wielka Karta Wolności z 1215 r. / Początki Parlamentu / Skład parlamentu / Uprawnienia parlamentu / Charakterystyczne cechy średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego (s. 166–172).

J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 1966 –> roz. V Feudalizm (tylko s. 294–330);

J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970 –> roz. Prawo oporu (s. 169–176);

6. Hanza niemiecka u szczytu potęgi (1347–1370 r.)

źródło: 1. statut kantoru Hanzy w Brugii (1347 r.);

2. uchwała zjazdu Hanzy w Kolonii (1367 r.)

lit. przedm.: J. M. Murray, Brugia, kolebka kapitalizmu (1280–1390), Warszawa 2011 –> roz. Porty Brugii (s. 42–53), Tworzenie się społeczności kupieckiej (s. 233–244);

Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Gdańsk 1975 lub 2 wyd.: Warszawa 1997 –> roz. Ekspansja handlowa na zachód (s. 46–49); Pierwsze związki miast (51–53); Wojna duńska, liga kolońska i pokój w Strzałowie (s. 69–74), Cztery kantory i faktorie (95–101); [strony wg wydania z 1997]

7. Czas i przestrzeń w miastach Śląska (1367–1465)

źródło: wybór tekstów źródłowych z w.w. okresu (ks. miejskie, dyplomy, B. Stein, „Opis Wrocławia”);

lit. przedm.: J. Le Goff, Czas Kościoła i czas kupca, [w:] Czas w kulturze, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 331–356;

A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach, Warszawa – Pułtusk 2003 –> roz. Narzędzia umożliwiające rachubę czasu, s. 112–127

M. Bukowski, M. Zlat, Ratusz wrocławski, Wrocław 1958 –> roz. V (Wielka rozbudowa w latach 1470–1505), s. 46–61;

Zakres tematów:

Tytuł/główny temat ćwiczeń: historia powszechna średniowiecza

Tematy szczegółowe:

1. Karol Wielki i jego epoka

2. Stosunki gospodarczo–polityczne Rusi Kijowskiej i Cesarstwa Bizantyńskiego w świetle traktatów rusko–bizantyńskich z 1. poł. X wieku

3. Początki wielkiego przełomu w życi wsi i miast Europy. Przykład Niderlandów w XII w.

4. Kultura rycerska XII–XIII w.

5. Początki parlamentaryzmu w Anglii (1215–1258 r.)

6. Hanza niemiecka u szczytu potęgi (1347–1370 r.)

7. Czas i przestrzeń w miastach Śląska (1367–1465)

Metody dydaktyczne:

– lektura, tłumaczenie (w przypadku źródeł łacińskich), analiza źródeł pisanych;

– praca z mapą;

– dyskusja nad wybranymi zagadnieniami historycznymi wynikającymi z lektury/ oglądu źródeł;

– dyskusja nad wybranymi aspektami metodycznymi i metodologicznymi badań nad w.w. źródłami;

– dyskusja nad znaczeniem analizowanych faktów w kontekście długofalowych przemian społeczno-gospodarczych, polityczno-prawnych i kulturowych;

– podsumowanie omawianego źródła i dyskutowanego zagadnienia;

Uwagi:

prof. Grzegorz Myśliwski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.