Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II 3104-SMZSM21
Semestr zimowy 2019/20
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie II 3104-SMZSM21
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Seminarium magisterskie (SEM-MGR), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marcin Pauk
Literatura:

. I. Hen, Charlemagne’s Jihad, „Viator” 37, 2006, s. 31 - 55

R. Flierman, Religious Saxons. Paganism, infidelity and biblical punishment in the Capitulatio de partibus Saxoniae, w: Religious Franks: religion and power in the Frankish Kingdoms, red. R. Meens i in., Manchester 2016, s.

B. Effros, De partibus Saxoniae and the Regulation of Mortuary Custom : A Carolingian Campaign of Christianization or the Suppression of Saxon Identity? „Revue belge de philologie et d'histoire” 75, 2, 1997. Histoire medievale, moderne et contemporaine - Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis, s. 267-286;

H. Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta, MGH Hilfsmittel t. 15, Wiesbaden 1995, s. 769 n.

M. Springer, Was Lebuins Lebensbechreibung über die verfassung Sachsens wirklich sagt, oder warum man sich mit einzelnen Wörter beschäftigen muss, „Westfällische Zeitschrift”148, 1998, s. 241 – 258.

I. Wood, Beyond Satrapas and Ostriches: Political and Social Structures of the Saxons in the early Carolingian Period, w: The Continental Saxons from the Migration Period to the Tenth Century, red. D. Howard, Woodbridge 2003, s. 271– 290

R. Michałowski, Chrystianizacja Saksonii, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, Poznań 2016, s. 19 – 40

K. Modzelewski, Liber homo sub tutela nobilis, w: idem, Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej, red. M. Pauk, A. Pieniądz, Warszawa 2018, s. 421 – 433.

Zakres tematów:

Temat wiodący: Procesy chrystianizacji i akuturacji chrześcijaństwa w Europie wczesnego średniowiecza

Seminarium będzie poświęcone problematyce zmiany religijnej, towarzyszących jej zjawisk społecznych, relacjom pomiędzy władzą i religią w kontekście procesów konwersji i akulturacji chrześcijaństwa na obszarze wczesnośredniowieczej Europy Środkowej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie źródłom wytworzonym w VIII – X w. w wyniku chrystianizacji Sasów i ludow słowiańskich, zamieszkujących wschodnie pogranicza imperium frankijskiego.

Prawa Sasów w dobie podboju frankijskiego i ich przekaz rękopiśmienny

Capitulatio de partibus Saxonie, w: Leges Saxonum et Lex Thuringorum, wyd. Claudius Frh. von Schwerin, MGH Fontes iuris Gemanici, Hannover – Leipzig 1918, s. 37 - 44

Capitulare Saxonicum, w: ibidem, s. 45 – 48, cap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Lex Saxonum, w: ibidem, cap. 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 40, 42, 47, 52, 54

Biliotheca Apostolica Vaticana, Pal lat. 289 [ https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.289]

Struktura społeczna i ustrój polityczny Sasów w VIII i IX w. w źródłach narracyjnych

Vita Lebuini antiqua, wyd. O Hofmeister, MGH SS t. 30, Leipzig 1930, s. 791 – 795.

Das Leben der Liutbirg. Eine Quelle zur Geschichte der Sachsen in karolingischer Zeit, wyd. O. Menzel, MGH Deutsches Mittelalter t. 3, Leipzig 1937

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, referat, dyskusja w grupie

Uwagi:

prof. Marcin Pauk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.