Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II 3104-SMZSM21
Semestr zimowy 2019/20
Seminarium magisterskie, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie II 3104-SMZSM21
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Seminarium magisterskie (SEM-MGR), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

Literatura ogólna do poznania historii XX wieku .

Syntezy dotyczące epoki:

- Bonusiak W. Historia Polski 1944-1989 Rzeszów 2007

-Buhler P. Polska droga do wolności 1939-1995 Warszawa 1999

-Czubiński A. Historia polski XX wieku Poznań 2021

-Czterdzieści lat władzy komunistycznej w Polsce Londyn 1986

-Farmer A. Modern European History 1890-1990 London 2008

-Gaddis J.L Zimna wojna Historia podzielonego świata Kraków 2007

-Hirsz J.Z. Polska 1944-1989

-Jezierski A. Leszczyńska C. Historia gospodarcza Polski warszawa 2009

-Judth T. Powojnie.Historia Europy od roku 1945 Poznań 2008

-Kaliński J.Historia gospodarcza XIX i XX wieku Warszawa 2008

-Kallas M. Lityński A. Historia ustroju i prawa Polski Ludowej Warszawa 2003

-Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej red.A.Grześkowiak Lublin 2007

-Karpiński J.Ustrój komunistyczny w Polsce Warszawa 1985

-Karpiński J. Wykres gorączki .polska pod rządami komunistycznymi Lublin 2001

-Kersten K. Historia polityczna Polski 1944-1956 Warszawa 1982

-Kemp-Welch A. Polska pod rządami komunistów 1944-1989 Kraków 2008

-Kumoś Z.B. Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941-1948 Warszawa 2001

-Komunizm w Polsce Autorzy :Włodzimierz Bernacki i zespół Kraków brw

-Kurowski S. Polityka gospodarcza PRL Paryż 1990

-Mastny V.Stalin i zimna wojna Warszawa 2006

-Mażewski L. System rządów PRL 1952-1989 Warszawa-Biała Podlaska 2011

- Polska XX wieku pod red. W.Kozub-Ciembroniewicz i B.Szlachty Kraków 2010

-Prazmowska A.J. A History of Poland London 2004

-Raack R.C. Polska i Europa w planach Stalina Warszawa 1997

-Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956 pod red.D.Roguta, A.Adamczyka Zelów-Piotrków Trybunalski 2005 Publikacja Uniwersytetu Klasycznego J.Kochanowskiego w Kielcach

-Rzepliński A. Sadownictwo PRL London 1990

-Skrzypek A. Mechanizmy uzależnienia .Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957 Pułtusk 2002

-Smoleń M. Stracone dekady .Historia ZSRR 1917-1991 Warszawa-Kraków 1994

-Tomaszewski J. Europa Środkowo-wschodnia 1944-1968. Warszawa 1992

-Zubkow V Pleszakow :Zimna wojna .za kulisami Kremla Warszawa 1999

-ZubkowV. Nieudane imperium Związek radziecki okresu zimnej wojny od Stalina do Gorbaczowa Kraków 2010

Słowniki:

-Czajka M. Kamler M. Sienkiewicz W. Leksykon Historii Polski Warszawa 1995

-Dubiel P. kozak J. Polacy w II wojnie światowej .kim byli co robili Warszawa 2003

-Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce Warszawa 1991

-Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego warszawa 1989

-Słownik Najnowszej Historii Świata 1900-2007 red.nauk P.M. Majewski Warszawa 2008 t.1-6

-Słownik realizmu socjalistycznego red. Z.Łapiński W.Tomasik Kraków 2004

-Szczurowski M. Dowódcy WP na froncie wschodnim 1943-45 Pruszków 1996

-Szwarc A, Urbański M. Wieczorkiewicz P. Kto rządził Polską Warszawa 2007

-Żydzi Polscy .Historie niezwykle Warszawa 2010

Zakres tematów:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku. Z uwzględnieniem dziejów wsi ,problematyki regionalnej

Temat 1.Wprowadzenie do warsztatu badawczego historyka dziejów

najnowszych Polski z uwzględnieniem problematyk badań historii wsi i ruch

ludowego oraz problematyki regionalnej

Literatura naukowa ;

-Buksiński T. Interpretacja źródeł historycznych pisanych Warszawa –

Poznań 1992 s.63-107

-Dymkowski M. Wprowadzenie do psychologii historycznej Gdańsk 2003

-Górski G. Wokół genezy PRL Lublin 2004 s.13-25,77-124

-I Ichnatowicz I. Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i

początku XX wieku

-Kersten K .Pisma rozproszone .Wybór i przygotowanie do druku T. Szarota i Libionka D Toruń 2005 s.89-161,366-399

-Kula M:Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa 2004 s.160-446

-Magierska A. Dylematy historii PRL Warszawa 1995 s.42-65

-Słabek H. Inaczej o historii Polski 1945-1898 Warszawa 2000 s.66-99

-Szymański J. Nauki pomocnicze historii Warszawa 2006 s.28-69

--Wstęp do badań historycznych ,pod red M .Szczurowskiego Toruń 2000 s. 110-117,124-129

Temat 2-6 Sprawa ustalenie tematu badawczego podejmowanego przez

uczestników seminarium licencjackiego lub magisterskiego

a).Omówienie możliwości napisania rozprawy dotyczącej sporu o krzyże

w mieście Włoszczowa w 1984 roku miedzy władzami państwowymi a

lokalnym oddziałem Kościołą Rzymsko Katolickiego ,

b)Dyskusja wokół ustanie tematy badawczego dotyczącego ech prohibicji

amerykańskiej w Polsce w latach 20-tych XX wieku

c)Omówienie możliwości napisania rozprawy licencjacki poświęconej

etosowi kibica w II RP na przykładzie Warszawy

Temat 6--8 Przebieg procesu zbierania materiałów źródłowych .Dyskusje

wokół problemów dostępności ,selekcji dokumentów z zasobów archiwów ,

kolekcji bibliotecznych lub organizacji społecznych Omówienie konspektów

prac dyplomowych dotyczących w/w problematyki

Temat 9-13 Monitorowanie kwerendy bibliograficznej ,gromadzonej przez

uczestników , potrzebnej im literatury naukowej ,jej selekcja ,oraz kontrola

jej znajomości .Referowanie przez uczestników seminarium dyplomowego

rozdziałów prac

Temat 14—15 Prezentacji napisanych pracy dyplomowych w postaci w

pełni napisanych dysertacji i skierowanie ich do oceny Komisji

Egzaminacyjnych

Literatura podstawowa:

Biblioteki cyfrowe .Projekt, realizacje ,technologie red.J. Woźniak-Kasperek J. Franke Warszawa 2007

W. Gierz :Jak pisać prace licencjacka ?Poradnik metodyczny Gdańsk1998

H. Domińczak :Wstęp do badan historycznych Częstochowa 1998

U .Eco:,, Jak napisać prace dyplomowa .Poradnik dla humanistów .warszawa 2007

I .Ihnatowicz A .Biernat , Vademecum do badan nad historia XIX i XX wieku warszawa 2003

R. Kolman : Poradnik dla doktorantów i habilitantów .Bydgoszcz 2000

D. Lindsay , Dobre rady dla piszących teksty naukowe Wrocław 1995

B .Miśkiewicz : Wstęp do badan historycznych warszawa 1985

Praca doktorska na kierunkach historycznych .Przewodni metodyczny Pod red .M .Miśkiewicza Toruń 2006

W. Moszczeńska , Metodologii historii zarys krytyczny warszawa 1977

T.R.Prinke , Fontes ex machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych Poznań 2000

S .Stachowiak , Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych warszawa 2001 .

A .Świeżawski : Warsztat naukowy historyka Częstochowa 2001

Tekst źródła. Krytyka , Interpretacja .red B. Trelińska Warszawa 2005

J.Topolski , Metodologia historii Warszawa 1984 i następne wydania

J. Topolski ,Wprowadzenie do historii Poznań 1998

S. Urban ,W. Ładoński :,, Jak napisać dobra prace magisterską’’ Wrocław 1997

J. Topolski , Teoria wiedzy historycznej Poznań 1993.

K.Woźniak ;O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych .Przewodnik praktyczny Łódź 1998

R. Zendrowski ,Technika pisania prac magisterskich Warszawa 2005

Metody dydaktyczne:

Podczas seminarium prowadzić będziemy dyskusje. Zajęcia wzbogacone zostaną prezentacją dokumentów archiwalnych fotograficznych ,filmowych a , także źródłami odnalezionymi podczas kwerend domowych lub uzyskanymi od ludzi pamiętających tamte czasy . szczególnie PRL

Uwagi:

prof. Romuald Turkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.