Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski 3104-L3HSRPL
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna Polski 3104-L3HSRPL
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marian Dygo
Literatura:

1.Codex diplomaticus…Silesiae, t. 1, wyd. K. Maleczyński, nr 104); I. Ihnatowicz/A. Mączak/B. Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, cz. II, rozdz. 3; K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław etc., rozdz. III; M. Kanior, Zakon cysterek i jego rozwój w Europie środkowej w XII-XVI wieku, w: Cystersi w społeczeństwie Europy środkowej, red. A.M. Wyrwa/ J. Dobosz, Poznań 2000, s. 109-122.

2.Codex diplomaticus…Silesiae, t. 2, wyd. K. Maleczyński, nr 147; K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r., Toruń 1990, rozdz. II i IV; M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław w XII-XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze, Wrocław etc. 1986, rozdz. III; I. Ihnatowicz/A. Mączak/B. Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie (jak pkt. 1), cz. III rozdz.. 7.

3. Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959, art. 8 i 15; A. Bogucki, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu, Włocławek 2001, rozdz. I i IV; D. Główka, Hospites w polskich źródłach pisanych XII-XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 32, 1984, nr 3; I. Ihnatowicz/A. Mączak/B Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie (jak pkt. 1), cz. III rozdz. 7.

4. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, nr 436); biogramy Bolesława i Klemensa w Polskim Słowniku Biograficznym; S. Gawlas, O kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa 1996, rozdz. 12.

5. Księga Henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań/Wrocław 1949, s. 84-85, 87, 89-90, 96-97, 118-120; T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, cz. I, I.A, I.C; S. Trawkowski, Rozwój osadnictwa wiejskiego w Polsce w XII i pierwszej połowie XIII wieku, w: Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, Wrocław etc. 1973, s. 99-132.

Zakres tematów:

1)Społeczeństwo polskie podlegało w XIII w. fundamentalnym zmianom pod względem struktury (nowe grupy społeczne – np. mieszczanie), hierarchii (np. rycerze vs. mieszczanie), więzi (np. pokrewieństwo vs. wasalstwo), pochodzenia etnicznego (np. napływ Niemców). Przedmiotowa problematyka będzie analizowana na podstawie wybranych źródeł pisanych - normatywnych oraz opisowych.. Ludność wiejska przed kolonizacją na prawie niemieckim; 2) wczesna gmina miejska; 3) grupy społeczne: rycerze – kupcy – chłopi – „goście”; 4) świt „seniorii feudalnej”; 5) klasztor cystersów w otoczeniu społecznym. Zaliczenie przedmiotu „Wstęp do badań historycznych”; przynajmniej semestr lektoratu języka łacińskiego i znajomość języka zachodnioeuropejskiego umożliwiająca lekturę prac naukowych; opanowanie elementów krytyki źródeł historycznych; wiedza na temat podstawowych pomocy warsztatowych (słowniki, bibliografie etc.).

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, dyskusja w grupie, referaty indywidualne w miarę potrzeby.

Uwagi:

prof. M. Dygo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.