Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski 3104-L3HSRPL
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna Polski 3104-L3HSRPL
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Pauk
Literatura:

1) K. Modzelewski, . J. Banaszkiewicz, Origo et religio – wersja słowiańska (O sposobach budowania tożsamości wspólnotowej w społecznościach wcześniejszego średniowiecza - „wzorcotwórcze pamiątki” i opowieści o nich), w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska (Res Historica 3) Lublin 1998, s. 37 – 62

2) R. Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Wrocław 2005, s. 219 – 241; K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIIII w., Wrocław 2005, s. 69 – 98; D. Bagi, Papieskie przysłanie korony dla św. Stefana w „Legendzie św. Stefana” pióra biskupa Hartwika, w: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 175 -186.

3) H. Manikowska, Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego, w: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 11 -36.

4) T. Jurek, Kandydatura Konrada II oleśnickiego do tronu polskiego w roku 1369, RHist. 57, 1991, s. 33 – 71; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2002, T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274 – 1309), Kraków 2006

Zakres tematów:

Kultura polityczna Polski doby Piastowskiej 1100 – 1300

1.Legenda dynastyczna Piastów w przekazie Anonima

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław (wiele wydań), ks. 1, rozdz. 1 – 4.

2. Zjazd gnieźnieński w narracji Anonima i problem inwestytury biskupów na początku XII w.

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław (wiele wydań), ks. I/ 6, 19; ks. II/ 23, 27.

Legendae s. Stephani regis: c) Legenda S. Stephani regis ab Hertvico episcopo conscripta, wyd. E. Bartoniek, Scriptores rerum Hungaricarum, t. 2, Budapestini 1938, s. 414.

3. Fundacje możnowładcze i książęce XII - XIII wieku.

Annales Magdeburgenses, MGH, Scriptores in folio t. 16, wyd. G. H. Pertz, Hannoverae 1864, s. 187 (pod r. 1145)

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1: 1065 – 1495, wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1975, nr 3 i 6.

Liber fundationis claustri s. Marie Virginis in Heinrichow czyli Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Wrocław 1991 (wyd.II), ks. 1 – wstęp+ rozdz. 1, s. 1 – 13.

4. Kultura polityczna dynastii w dobie dzielnicowej i problem „zjednoczenia” królestwa:

a) status książą piastowskich w XIII w.

Kronika Jana z Czarnkowa, wyd. J. Szlachtowski, MPH t. 2, Wraszawa 1961 (wyd. 2), s. 645.

Dokument lenny Kazimierza opolskiego (1289) - Archivum Coronae Regni Bohemiae, t. 1/1, wyd. V. Hrubý, Pragae 1935, nr 32

b) relacje wewnątrzdynastyczne

Układ Władysława Laskonogiego z Henrykiem Brodatym (1217) – Schlesisches Urkundenbuch (dalej SUB) t. 1, wyd. W. Irgang, Wien – Köln 1963, nr 173

c) konflikty między książętami :

układ pokojowy Władysława Odowica z książętami śląskimi – SUB t. 2, nr 70; skarga Władysława Odowica na książąt śląskich – SUB t.2, nr 134; roszczenia książąt śląskich do władzy w Wielkopolsce – SUB t. 3, nr 201, 212; najazd Wielkopolan na Oleśnicę (1248) – Rocznik kapituły poznańskiej, w: Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis, MPH ser. II, t. 6, Warszawa 1962, [63] s. 33-34; [67] s. 34.

d) Strategie dynastyczne: rządy w niedziale

Rocznik kapituły gnieźnieńskiej w: Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis, MPH ser. II, t. 6, Warszawa 1962, [49], s. 9. Rocznik kapituły poznańskiej, w: tamże , [27], s. 26, [36], s.28, [54], s. 32, [56], s. 32-33:

Kronika polska, wyd. L. Ćwikliński, MPH t. 3, Warszawa 1961, s. 652 – 653.

Cronica principum Saxoniae, wyd. O. Holder – Egger, MGH SS, t. 25, Hannoverae 1888, s. 478-479

e) prawa do tronu, więzy rodzinne i logika podziałów dynastycznych

Układ w Krzywinie 1296 r. - Schlesisches Urkundenbuch, t. 6, wyd. W. Irgang, Köln 1998, nr 246.

Metody dydaktyczne:

Lektura i analiza tekstów źródłowych, moderowana dyskusja, monograficzne krótkie referaty uzupełniające

Uwagi:

prof. M. Pauk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.