Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Pysiak
Literatura:

Wykaz wymaganej literatury podano przy każdym z poszczególnych tematów zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne: omówienie tematyki zajęć, wymagań i kryteriów zaliczenia

2. Pomazanie królewskie i ideologia władzy królewskiej za panowania pierwszych Karolingów. Źródła: Clausula de unctione Pippini regis; Nota monachi sancti Dionysii, wyd. D. Waitz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in folio, t. 15/1, s. 1-3 ( http://bsbdmgh.bsb.lrz-muenchen.de/dmgh_new/ ). Literatura: R. Michałowski, Podstawy religijne monarchii we wczesnym średniowieczu zachodnioeuropejskim. Próba typologii, „Kwartalnik Historyczny”, t. 105, z.4, 1998, s. 3-34; R. Michałowski, Problem języka w zachodnioeuropejskiej ideologii władzy królewskiej (VIII-XI wiek), w: Gospodarka. Ludzie. Władza. Studia historyczne [pod red. M. Kopczyńskiego i A. Mączaka], Warszawa 1998, s. 35-49; P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, s. 211-223; R. McKitterick, Królestwa Karolingów, rozdz. II i V; A. Stoclet, La Clausula de unctione Pippini regis, vingt ans après, „Revue belge de philologie et d’histoire”, t. 78 z. 3-4, 2000, s. 719-771 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2000_num_78_3_4464) ; L. Levillain, De l’authenticité de la Clausula de unctione Pippini, „Bibliothèque de l’école des chartes”, t. 88, 1927, s. 20-42 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1927_num_88_1_452412)

3. Koronacja w epoce późnokarolińskiej i ottońskiej. Źródła: Ordo ad coronandum regem (Ordo septem formularum), wyd. w: Carl Erdmann, Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters, s. 87-89. Literatura – jak powyżej.

4. Symbolika władzy i komunikacja społeczna między monarchią a poddanymi za panowania Karolingów. Literatura: Ildar H. Garipzanov, The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World (c. 751-877), Leiden-Boston 2008; R. Deshman, ‘The exalted servant: the ruler theology of the prayerbook of Charles the Bald’, „Viator”, t. 11 (1980), s. 385-417; M. Herren, Eriugena’s „Aulae siderae”, the „Codex aureus”, and the Palatine Church of St. Mary at Compiègne, „Studi medievali”, serie III, t. XXVIII, 1987, s. 593-608. Źródła: Biblia opata Viviana (Biblia Vivienne, Biblia Karola Łysego), Tours 845-846, Bibliothèque Nationale de France, Ms. Lat. 1, fol. 215 v˚; Codex aureus (Ewangeliarz) Karola Łysego, Saint-Denis (?), około 870, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14 000; Liuthard (?), Karol Łysy na majestacie, fol. 5v˚; Adoracja Baranka, fol. 6r˚; Ingo F. Walther, N. Wolf, Codices illustres. The world’s most famous illuminated manuscripts; Analiza tablic z faksymiliami manuskryptów iluminowanych (oraz lektura komentarzy), s. 96-101.

5. Piekło i Czyściec w wyobraźni człowieka średniowiecza. Źródła: Widzenie Tundala, wyd. w: J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy: s. 482-487; Beda Venerabilis, Wizja Drythelma, wyd. w: J. Sokolski, Pielgrzymi do Piekła i Raju, t. 1, Wrocław 1995, s. 195-202. Literatura: G. Minois, Historia Piekła, Warszawa 1991, wszystkie ilustracje oraz s. 56-75, 82-93, 119-141, 156-179; J. Le Goff, Narodziny Czyśćca, s. 59-133.

6. Czarna legenda Karolingów. Źródła: Wizja Karola Grubego, wyd. i tłum. w: J. Le Goff, Narodziny czyśćca, s. 124-128; literatura – jak do poprzednich zajęć.

7. Społeczeństwo chrześcijańskie w świetle legislacji Kościoła rzymskiego – Sobór Laterański II (1139). Źródła: kanony Soboru Laterańskiego II, wyd. w: Dokumenty Soborów powszechnych, t. II (869-1312), Kraków 2002, s. 139-161; Literatura: Historia chrześcijaństwa, t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, s. 59-90, 159-171.

8. Wizja władzy królewskiej w trzynastowiecznej Anglii. Literatura i źródła ikonograficzne: Judith Collard, Effigies ad Regem Angliae and the Representation of Kingship in Thirteenth-Century English Royal Culture, „Electronic British Library Journal”, 2007, Article 9, s. 1-26.

9. Pobożna śmierć króla Francji – przykład Filipa Pięknego (1314). Źródła: Vita et passio sancti Dionysii, Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 21, s. 206-208.

10. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, referaty uczestników zajęć na zadane przez prowadzącego tematy, dyskusja w grupie.

Uwagi:

prof. J. Pysiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.