Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pac
Literatura:

Słowniki łacińskie:

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski (liczne wydania).

- J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006.

Odradzam korzystanie ze słownika łaciny klasycznej Kumanieckiego – przy tłumaczeniu tekstów średniowiecznych może prowadzić na manowce.

Dodatkowo polecam słownik łacińsko-angielski http://www.archives.nd.edu/words.html - jest on przydatny wówczas, gdy mamy kłopot z ustaleniem formy podstawowej danego wyrazu łacińskiego (który w słowniku tym można wpisać w dowolnej formie).

Obowiązuje lektura literatury wskazanej dla poszczególnych zajęć.

W razie potrzeby niektóre z tekstów zadanych na zajęcia będą dostępne na profilu prowadzącego na stronie IH http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-grzegorz-pac w dziale: "Lista katalogów". Hasło dostępu: historiapowszechna lub depozycie w bibliotece IH.

Zakres tematów:

Kultura religijna wcześniejszego średniowiecza

Tematem zajęć będzie kultura religijna wcześniejszego średniowiecza, przy czym szczególną uwagę poświęcimy zjawiskom konwersji i chrystianizacji, kultu świętych oraz religijnej roli kobiet

Założenia wstępne: Znajomość łaciny na poziomie oczekiwanym od studentów historii II roku studiów licencjackich. W wypadkach, gdy tłumaczenia źródeł są dostępne, będą one stanowić podstawę lektury, z możliwością odwołania się – w razie potrzeby – do tekstu łacińskiego. W wypadkach, gdy przekładów brak, będziemy wspólnie tłumaczyć teksty. Te zajęcia to nie lektorat, ale oczekuję, że uczestnicy przygotują się do tłumaczeń, sprawdzą słówka itd. (indywidualnie lub grupowo – wg uznania). Oczekuje się także znajomości języka angielskiego; znajomość niemieckiego lub francuskiego także mile widziana.

W wypadku lektury tekstów źródłowych oczekuję od uczestników zajęć podstawowej wiedzy na temat źródła i jego autora. Pomocą służyć tu może literatura przedmiotu, w tym wstęp do wydania źródła.

1. Misjonarze, władcy i władczynie

Źródła:

- Św. Grzegorz Wielki, Listy, tłum. J. Czuj, t. 4, Warszawa 1955, listy XI, 35; XI, 37; XI, 38.

- Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, tłu. K. Liman, T. Richter, Kraków 2002, ks. II, rozdz. 28-31, s. 123-127.

- list bp. Nicetiusa z Trewiru do królowej Chlodozyndy, Epistolae Austrasicae, wyd. W. Gundlach, w: Epistolae Merowingici et Karolini aevi, t. 1, MGH Epp., 3, Berolini 1892, list 8, s. 119-122.

Opracowania:

- Jerzy Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 2008 (pierwsze wydanie: 1987), s. 49-67 (rozdz. III do końca podrozdziału „Misja św. Augustyna”)

- Barbara Yorke, The Adaptation of the Anglo-Saxon Royal Courts to Christianity, w: The Cross goes North. Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300–1300, red.

Martin Carver, York 2003, s. 243-257.

- Janet L. Nelson, Queens as Converters of Kings in the Earlier Middle Ages, in: Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), ed. Cristina La Rocca, Turnhout 2007, pp. 95-107.

2. Chrystianizacja i kult świętych

Źródła:

- Rudolf z Fuldy, Meginhart z Fuldy, Translacja świętego Aleksandra, „Teka Historyka” 42, rozdz. 3-6, s. 228-240.

- Legenda Krystiana, tłum. M. Wylęgała OP, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J.A. Spież OP, Kraków 1997, rozdz. 2-5, s. 242-256; 259-263.

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. III, 11.

- De sancto Theodgaro, w: Vitae sanctorum Danorum, red. M.Cl. Gertz, København 1908-1912, s. 14-16 (całość).

Opracowania:

- Roman Michałowski, Chrystianizacja Saksonii, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, Poznań 2016, s. 19-40 (całość).

- Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007, s. 11-52 i 105-129.

- André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431), Roma 1981 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: La discipline du culte des Saint des origines au XIIIe siècle, rozdziały 1-2, w wyd. z 2014: s. 15-37) LUB André Vauchez, Sainthood in the Later Middle Ages, Cambridge 1997 (lub późniejsze wydania), część pierwsza: Control of the Cult of the Saints from its Origins to the Thirteenth Century, rozdziały 1-2, w wyd. z 2005: s. 13-32).

- T. Head, Saints, Heretics and Fire: Finding Meaning through the Ordeal, [w:] Monks & Nuns, Saints & Outcasts: Religion in medieval Society : Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaka – London 2000.

- Haki Antonsson, The Early Cult of Saints in Scandinavia ant the Conversion. A Comparative Perspective, w: Saints and their Lives on the Peripheries. Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200), red. idem, I.H. Garipzanov, Turnhout 2010, s. 17-37.

3. Kobiety z kręgów elitarnych – religijne wzorce i oczekiwania

Źródła:

- Wenancjusz Fortunat, Żywot świętej Radegundy, tłum. T. Gacia, w: idem, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku, Włoszczowa 2015, rozdz. 2-13 s. 24-31.

- Wipon, Chwalebne czyny cesarza Konrada II, tłum. E. Milkamanowicz, Kraków 2005, rozdz. 4, 8, 22, 29

- Kosmasa Kronika Czechów, ks. III, rozdz. 58.

- Kronika Thietmara, tłum. M. Jedlicki, Poznań 1953, ks. VI, 85 (s. 430 – 431); ks. II, rozdz. 3 (s. 44 – 45); ks. II, rozdz. 44, (s. 106 – 107), ks. I, rozdz. 21 (s. 28-31), ks. VII, 3 (s. 466-468); ks. IV, rozdz. 57 (s. 226-229).

Opracowania:

- Jane Tibbetts Schulenburg, Forgetful of their sex. Female sanctity and society, ca. 500 - 1100, Chicago and London, 2001, s. 42-46, 66-75.

- František Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, Praha 1965, s. 407-411.

- Marta Cristiani, La sainteté féminine du haut Moyen Âge. Biographie et valeurs, w: Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe–XIIIe siècle). Actes du colloque de Rome (27–29 octobre 1988), Rome 1991 (Publications de l’École française de Rome, 149), s. 396-406.

- Jo Ann McNamara, Imitatio Helenae: Sainthood as an Attribute of Queenship, w: Saints. Studies in Hagiography, ed. Sandro Sticca, Medieval and Reneissance texts and studies, vol. 141, Binghamton – New York 1996, s. 51-80 (całość)

- Patric Corbet, Pro anima senioris sui. La pastorale ottonienne du veuvage, w: Veuves et veuvage dans le haut Moyen Age, red. Michel Parisse, Paris 1993, s. 233-250.

Uwaga: Trudno jest przewidzieć, ile czasu zajmie analiza poszczególnych źródeł, może więc zdarzyć się, że z niektóre z nich będą pominięte (albo też, w razie potrzeby, jakiś tekst może zostać dodany). Zdecydowanie bardziej zależy nam na dokładnej analizie niż wykorzystaniu wszystkich, zaproponowanych w sylabusie źródeł.

Metody dydaktyczne:

Analiza źródeł; krytyczna analiza literatury przedmiotu; dyskusja pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Ocena końcowa opiera się na ocenie przez prowadzącego aktywności studenta podczas zajęć. Uczestnik powinien wnosić swój wkład do prowadzonych na zajęciach analiz tekstów i dyskusji, wykazując się zrozumieniem i umiejętnością interpretacji zadanych źródeł (w tym umieć wyjaśnić występujące w źródłach realia, identyfikować pojawiające się w nich osoby, miejsca czy zdarzenia historyczne). Nadto oczekiwana jest znajomość zadanej na zajęcia literatury przedmiotu i umiejętność użycia tej wiedzy w dyskusji.

Uwagi:

dr G. Pac

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.