Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Niesiołowski-Spano
Literatura:

Zasady ogólne: Wszystkich Państwa obowiązuje znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu na kolejnych zajęciach. Jako, że istotą ćwiczeń jest praca nad tekstem źródłowym nieznajomość tegoż uniemożliwia realne uczestnictwo w zajęciach. Poza tym oczekiwać będę od studentów znajomości kontekstu historycznego, w jakim powstały omawiane teksty oraz informacji o omawianych autorach i ich twórczości. Dla tego celu przydatne będą Państwu podręczniki i pomoce naukowe jakie zaprezentuje podczas pierwszych zajęć. (M.in.: B.Bravo, E.Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.1, 2, 3 Warszawa 1988, 1992, 2009; A.Ziółkowski, Historia starożytna, Warszawa 2009; W.Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999; Słownik pisarzy antycznych, pod red. A.Świderkówny, Warszawa 2001 (lub poprzednie wyd.) oraz pomoce wymienione w Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, t. I/II, Warszawa 2001; W.Schuller, Wprowadzenie do studium historii starożytnej, Warszawa 1997 (części 1 i 3).

Wymagać będę od Państwa elementarnej wiedzy z zakresu geografii (na podstawie L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej).

Do podanej powyżej literatury mogę – w miarę potrzeb – wskazać dodatkowe lektury.

Zakres tematów:

TEMAT WIODĄCY: ELITY I OBYWATELE

1. Zajęcia wstępne.

Pomoce naukowe do historii starożytnej. Omówienie zasad pracy na ćwiczeniach i wymagania stawiane przy zaliczeniu.

2. Starożytność – Antyk; źródła starożytne

Zagadnienia:

Co to jest „Antyk”, „starożytność”, transmisja tekstów starożytnych, wydania tekstów starożytnych.

Literatura:

H. Podbielski, „Historia przekazu literatury greckiej”, w: H. Podbielski (red.), Literatura starożytnej Grecji, t. I, Lublin 2004, 9-24;

B.Bravo, E.Wipszycka, „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979, s. 9-37 (UWAGA, to jest pierwsze wydanie, nie mylić z późniejszym)

3. Grecka elita epoki archaicznej

Źródła:

Homer, Iliada (tł. K. Jeżewska), Warszawa 1999, (wyd. Prószyński i S-ka)

Na trzecie zajęcia w tym cyklu również: Hezjod, Prace i dnie (tłum. J. Łanowski), Warszawa 1999

Literatura:

B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007 (całość)

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. „Poematy homerowe”), s. 118-126.

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, (rozdz. „Epika homerowa”), s. 9-31

L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homerowego” w: H. Podbielskiego (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. 1, Lublin 2004, 41-61;

(oraz na trzecie zajęcia z kolei w tym cyklu):

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004, (rozdz. III. „Koniec Wieków Ciemnych: Arystokracja”), s. 52-77 i (rozdz. IV. „Koniec Wieków Ciemnych: Wspólnota”), s. 78-95

M. Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2011, 173-224

4. Elita się bawi

Źródła:

Wiersze Archilocha i Alkajosa [w:] J. Danielewicz, Liryka starożytnej Grecji, Warszawa 2001

Literatura:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków , t. I, Warszawa 1988, (rozdz: „Społeczeństwo czasów archaicznych”), s. 127-157; (rozdz. „Kultura Grecji archaicznej”), s. 337-347

O. Murray, „Człowiek archaiczny”, [w:] J.-P. Vernant (red.), Człowiek Grecji, Warszawa 2000, s. 270-283;

O. Murray, „Style życia: arystokracja” [w:] tegoż, Narodziny Grecji, Warszawa 2004, s. 266-289

5. Elita w kolonii; kolonizacja Kyrene.

Relacje kolonizatorów z ludnością lokalną. Cechy i przebieg kolonizacji. Źródła do kolonizacji Kyrene.

Źródła:

Herodot, Dzieje ks. IV, (cała księga, lecz ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdz. 147-205);

„Założenie kolonii w Kyrenie” [w:] A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, s. 28-29

Pindar, Ody pytyjskie IV, V, IX [w:] Pindar, Ody zwycięskie, przeł. M. Brożek, Kraków 1987

Literatura:

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum 1997, s.v. „Argonauci”, oraz „Kyrene”

B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, ”Epigrafika. Wprowadzenie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, 131-153

B. Bravo, A. Wolicki, ”Inskrypcje greckie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, s. 154-185

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. ”Kolonizacja doby archaicznej”) s. 158-187

6. Elita się upamiętania

Źródła:

„Inskrypcje honoryfikacyjne: Menasa z Sestos” (A. Mączakowa (red.), Wybór źródeł do dziejów Grecji i Rzymu)

„Dekret honoryfikacyjny ku czci Diofantosa”, w: A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, 74-76;

Literatura:

E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2 (wyd. 2), Warszawa 2001, s. 131-153, 172-175;

F. W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003 (wyd. Prószyński i S-ka), rozdz. VIII „Kontakty między poleis i państwa związkowe” (s. 140-156), rozdz. XIII „Nadejście Rzymu” (s. 225-249);

E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 2010 (2 wyd.), s. 565-584

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych. Dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Uwagi:

dr hab. Ł. Niesiołowski-Spano

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.