Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2019-12-18 09:45 : 11:15 sala 12
Budynek Pomuzealny
2020-01-08 09:45 : 11:15 sala 12
Budynek Pomuzealny
2020-01-15 09:45 : 11:15 sala 12
Budynek Pomuzealny
2020-01-22 09:45 : 11:15 sala 12
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

Pierwsze zajęcia – omówienie sylabusa, odpowiedź na pytania i ewentualne wątpliwości uczestników zajęć przez prowadzącego;

1. O nauce historycznej wstępnie

zagadnienia: czym jest historia, historiografia ? typologia faktów; fakt–zjawisko–proces ; człowiek a środowisko przyrodnicze; typologia działów historiografii

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, Wstęp, s. 7–13;

B. Miśkiewicz, „Wstęp do badań historycznych” (W-wa – Poznań 1985): a. z cz. III („Nauka historyczna”), z roz. 1 („Przedmiot nauki hist.”), s. 87–94; 98–100; b. cz. VII („Periodyzacja dziejów społeczeństwa”), s. 251–263;

J. Szacki, „Tradycja”, Warszawa 2011, roz. Do czego służy historia ? (s. 227–235).

2. Źródło historyczne

zagadnienia: pojęcie i definicje źródła historycznego, krytyka źródła historycznego, ustalanie faktów, typy źródeł, czynniki źródłotwórcze, źródła tradycyjne i nowe, źródła w internecie;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, s. 17–25, 64–76, 82–84; J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, W-wa – dowolne wydanie z lat 1983–2006 (strony wg wyd. z 2006), s. 28–69 (wybiórczo – dokładnie s. 28–34, roz. „Klasyfikacja źródeł historycznych”, „Struktura źródła historycznego” oraz fragment nr 2.3.1.; s. 34–69: do przejrzenia); W. Kula, „Problemy i metody historii gospodarczej”, Warszawa 1963), s. 95–171 (czynniki źródłotwórcze, ważniejsze typy źródeł);

A. Wyrobisz , „Nazwy ulic, placów i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji – źródła historyczne – zabytki kultury”, „Przegląd Historyczny”, t. 90, 1999, z. 4, s. 511–524;

3. Opracowania – część 1 (książki)

zagadnienia: typy opracowań naukowych i ich charakterystyka, podobieństwa i różnice, prezentacja wybranych przykładów przez prowadzącego zajęcia; gatunki pograniczne, jak czytać i oceniać tekst naukowy ?

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, roz. „Literatura naukowa, Literatura historyczna ( typy opracowań historycznych )”, Bydgoszcz 1991, s. 13–16;

4. Opracowania – część 2 (ulubione pozycje naukowe)

zagadnienia: uczestnicy zajęć zaprezentują wybraną przez siebie pozycję naukową wykorzystując wiedzę z poprzednich zajęć;

5. Opracowania – część 3 (artykuły)

zagadnienia: pojęcie artykułu naukowego, typologia artykułu; cel pisania artykułu, prezentacja wybranych artykułów;

B. Miśkiewicz, „Wstęp do badań historycznych”, W-wa – Poznań 1985 –> Czasopisma naukowe, s. 184–188;

6. Opracowania – część 4 (czasopisma)

zagadnienia: wybrane/ zadane: czasopisma zagraniczne, czasopisma polskie; omówienie – czas powstania, profil, zawartość (typy artykułów, recenzje, notki, przemiany; strony czasopism w Internecie;

uwaga: uczestnicy zajęć otrzymają po jedynym czasopiśmie obcym i po jednym polskim do opracowania i wygłoszenia 10. minutowego referatu;

7. Biblioteki tradycyjne i internetowe bazy danych

J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, Warszawa 2006 i n. –> roz. „Biblioteka w rozwoju historycznym” (s. 419–422);

M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, –> roz. „Biblioteki” (s. 25–34);

strony internetowe Biblioteki Narodowej, BUW, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, katalogu NUKAT i in.;

8. Przypisy

zagadnienia: pojęcie przypisu, cel robienia przypisów, zawartość przypisów; typy przypisów;

uwaga: uczestnicy będą zobowiązani wykorzystać wiedzę, którą nabyli w trakcie zajęć o źródłach i opracowaniach; prowadzący zajęcia przedstawi typy przypisów;

9. Kartografia

zagadnienia: historia kartografii, typologia i konstrukcja mapy i atlasu historycznego; zawartość atlasów i ich podział; zalety i ograniczenia; użyteczność dla badacza historii; kartografia prywatna;

tryb zajęć: dyskusja nad problematyką zawartą w zadanej literaturze przedmiotu; prezentacja atlasów;

lit. przedm.: J. Szymański, „Nauki pomocnicze historii”, W-wa – dowolne wydanie z lat 1983–2006 (strony wg wyd. z 2006), s. 223–231 (roz. „Podstawowe wiadomości o mapie”, „Konstrukcja mapy historycznej”);

10. Technika utrwalania wiedzy

zagadnienia: gromadzenie wiedzy; kserokopie czy notatki ? notatki własne – wypisy z opracowań i źródeł; notatki do egzaminów epokowych; notatki do pracy rocznej i pracy magisterskiej i pracy naukowej; wykorzystanie komputera i internetu;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, s. 61–62 (o fiszce );

11. Pomoce naukowe – cz. 1 (encyklopedie )

zagadnienie: główne encyklopedie polskie i obce; zawartość, użyteczność dla badacza historii;

lit. przedm.: M. Pawlak, J. Serczyk, roz. „Encyklopedie i słowniki”, Bydgoszcz 1991, s. 50–53;

„Wielka Encyklopedia Powszechna PWN”, W-wa 1964, t. 3, hasło: „Encyklopedia” (s. 426–429);

uwaga: wstęp ogólny i dyskusja; następnie – każdy z uczestników wybierze encyklopedię wybraną z zaproponowanego zestawu i będzie obowiązany ja scharakteryzować w 10. minutowym referacie; ponadto uczestnikom zostanie podane siedem haseł, które będą musieli sprawdzić w wybranej/ zadanej encyklopedii (czy w ogóle są i, jeśli są, to co zawierają);

12. Pomoce naukowe – cz. 2 (słowniki, leksykony i bibliografie )

zagadnienia: główne słowniki (niejęzykowe), leksykony i bibliografie

uwaga: wstęp ogólny i dyskusja; każdy z uczestników wybierze encyklopedię wybraną z zaproponowanego zestawu i będzie obowiązany ja scharakteryzować w 10. minutowym referacie;

lit. przedm.: „Wielka Encyklopedia Powszechna PWN”, t. 10, hasło: „Słownik” (s. 604 ); t. 6, hasło: „Leksykon” ( s. 437), t. 1, hasło: „Bibliografia” (s. 768–769);

13. Metody badań historycznych

zagadnienia: A. metody badań historycznych w dziejach; zmienność i różnorodność; selekcja i kumulacja – co przetrwało, co zostało odrzucone; przykłady; wykorzystanie dotychczasowej wiedzy ćwiczeniowej (zajęcia o opracowaniach);

B. interdyscyplinarność – historia a inne nauki humanistyczne (archeologia, socjologia, etnografia i antropologia kulturowa, psychologia);

lit. przedm.: J. Serczyk, M. Pawlak, „Podstawy badań historycznych”, Bydgoszcz 1991, roz. „Metoda historyczna”, s. 9–13; P. Burke, „Historia i teoria społeczna”, W-wa 2000 –> roz. „Teoretycy i historycy” (s. 10–33), cz. 2 „Modele i metody” (s. 34–59);

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych (W-wa – Poznań 1985) –> roz. „Historia a archeologia”, „Historia a socjologia”, „Historia a etnografia” ( s. 103–107);

14. Etyka zawodu historyka

zagadnienia: "po co nam etyka ?"; obiektywizm – subiektywizm – tendencyjność – kłamstwo; spory naukowe – kultura dyskusji i polemiki; nauka a presja współczesności; pokusy i zagrożenia w trakcie badań naukowych; przestępstwa "naukowe"; przeciwdziałania; przypadki niejednoznaczne;

lit. przedm.: W. I. B. Beveridge, „Sztuka badań naukowych”, W–wa 1960 –> roz. „Etyka pracy naukowej (s. 191–195)”; [depozyt w BIH]

S. Kieniewicz, „O etyce zawodu historyka”, [w:] tenże, „Historyk a świadomość narodowa”, Warszawa 1982, s. 128–142;

Zakres tematów:

1. O nauce historycznej wstępnie

2. Źródło historyczne

3. Opracowania – część 1 ( książki )

4. Opracowania – część 2 (wybrane pozycje naukowe)

5. Opracowania – cześć 3 (artykuły )

6. Opracowania – część 4 ( czasopisma )

7. Biblioteki tradycyjne i internetowe bazy danych

8. Przypisy

9. Kartografia

10. Technika utrwalania wiedzy

11. Pomoce naukowe – cz. 1 (encyklopedie )

12. Pomoce naukowe – cz. 2 (słowniki, leksykony i bibliografie )

13. Metody badań historycznych

14. Etyka zawodu historyka

Metody dydaktyczne:

– dyskusja na w.w. tematy, przygotowane na podstawie zadanej literatury;

– referaty nt. indywidualnie zadanych/ wybranych zagadnień i dyskusja na ich temat;

– samodzielne przygotowanie bibliografii na jeden z zaproponowanych tematów (do września 2020 r.).

Uwagi:

dr hab. Grzegorz Myśliwski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.