Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Pysiak
Literatura:

• M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962

• P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000

• A. Gieysztor, Systemy wartości w tradycji uniwersyteckiej, [w:] tegoż, O Dziedzictwie kultury, Warszawa 2000, s. 139-146 + znaleźć informację na temat autora

• M. Handelsman, Historyka, Warszawa 1928, 2010, s. 129-172

• S. Kieniewicz, Czasopiśmiennictwo historyczne, “Kwartalnik Historyczny” 84, 1977, nr 2, s. 385-390

• S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, [w:] tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128–142

• S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, “Kwartalnik Historyczny” r. 81, 1974, nr 3, s. 517-527 (przedruk w: tegoż, Historyk a świadomość historyczna, Warszawa 1982, s. 128-142) + znaleźć informację na temat autora

• W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958

• T. Manteuffel, O normach postępowania historyka, [w:] tegoż, Historyk wobec historii, Warszawa 1976, s. 5-12

• M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1999

• K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

• K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary: historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968 lub 2009

• K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992 lub 2010

• J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006

• J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

• Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa1964

• M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji: o roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010

• Polski Słownik Biograficzny

• Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich

• Monumenta Poloniae Historica

• Monumenta Germianiae Historica

• K. Estreicher, Bibliografia polska

• L. Finkel, Bibliografia historii Polski

• Przegląd Historyczny, Roczniki Historyczne, Rocznik Antropologii Historii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Studia Źródłoznawcze, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Dzieje Najnowsze, Nasza Przeszłość, Barok, Sobótka, Zapiski Historyczne, Czasopismo Prawno-Historyczne, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Historyka, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Karta, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Przegląd Zachodni, Acta Poloniae Historica

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające: omówienie planu zajęć i sylabusa oraz zasad zaliczenia. Omówienie rodzajów zajęć i sposobu kształcenia w IH UW.

2. Biblioteki, czytelnie naukowe i archiwa, księgozbiory, katalogi, poszukiwania bibliograficzne

3. Internet jako zasób wiedzy lub narzędzie historyka. Biblioteki cyfrowe

4. Pojęcie historii i źródła historycznego, różne typy źródeł, badanie historyczne. Nauki pomocnicze historii

5. Typy piśmiennictwa historycznego: monografia naukowa; artykuł naukowy, recenzja naukowa, esej historyczny, literatura popularyzatorska; pseudo-historia

6. Przypisy i zapis bibliograficzny

7. Encyklopedie i leksykony polskie i zagraniczne – ogólne, tematyczne; encyklopedia jako pomoc w badaniach oraz jako źródło historyczne

8. Słowniki – językowe, tezaurusowe, tematyczne, biograficzne

9. Bibliografie drukowane i internetowe – różne typy, korzystanie

10. Czasopisma polskie i zagraniczne – ogólnohistoryczne, regionalne, tematyczne

11. Wydawnictwa źródłowe polskie i zagraniczne; edycje, tłumaczenia, facsimile, zastosowanie technik komputerowych w edycji i badaniu źródeł.

W trakcie semestru będą prowadzone ćwiczenia warsztatowe dotyczące podstaw zawodu i warsztatu badawczego historyka: konstruowania przypisów, tworzenia bibliografii, fiszek tematycznych i bibliograficznych, wyszukiwania w zasobach internetowych. Każdy ze studentów oprócz zaliczenia ćwiczeń zobowiązany jest zestawić bibliografię na podany temat (odrębne zaliczenie).

Metody dydaktyczne:

Analiza zadanej literatury przedmiotu, referaty na wybrane tematy zadawane uczestnikom zajęć, dyskusja w grupie.

Uwagi:

dr hab. Jerzy Pysiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.