Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych 3104-L3WBH
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Pysiak
Literatura:

• M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962

• P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000

• A. Gieysztor, Systemy wartości w tradycji uniwersyteckiej, [w:] tegoż, O Dziedzictwie kultury, Warszawa 2000, s. 139-146 + znaleźć informację na temat autora

• M. Handelsman, Historyka, Warszawa 1928, 2010, s. 129-172

• S. Kieniewicz, Czasopiśmiennictwo historyczne, “Kwartalnik Historyczny” 84, 1977, nr 2, s. 385-390

• S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, [w:] tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128–142

• S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, “Kwartalnik Historyczny” r. 81, 1974, nr 3, s. 517-527 (przedruk w: tegoż, Historyk a świadomość historyczna, Warszawa 1982, s. 128-142) + znaleźć informację na temat autora

• W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958

• T. Manteuffel, O normach postępowania historyka, [w:] tegoż, Historyk wobec historii, Warszawa 1976, s. 5-12

• M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz 1999

• K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

• K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary: historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968 lub 2009

• K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992 lub 2010

• J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006

• J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

• Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa1964

• M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji: o roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010

• Polski Słownik Biograficzny

• Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich

• Monumenta Poloniae Historica

• Monumenta Germianiae Historica

• K. Estreicher, Bibliografia polska

• L. Finkel, Bibliografia historii Polski

• Przegląd Historyczny, Roczniki Historyczne, Rocznik Antropologii Historii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Studia Źródłoznawcze, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Dzieje Najnowsze, Nasza Przeszłość, Barok, Sobótka, Zapiski Historyczne, Czasopismo Prawno-Historyczne, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Historyka, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Karta, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Przegląd Zachodni, Acta Poloniae Historica

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające: omówienie planu zajęć i sylabusa oraz zasad zaliczenia. Omówienie rodzajów zajęć i sposobu kształcenia w IH UW.

2. Biblioteki, czytelnie naukowe i archiwa, księgozbiory, katalogi, poszukiwania bibliograficzne

3. Internet jako zasób wiedzy lub narzędzie historyka. Biblioteki cyfrowe

4. Pojęcie historii i źródła historycznego, różne typy źródeł, badanie historyczne. Nauki pomocnicze historii

5. Typy piśmiennictwa historycznego: monografia naukowa; artykuł naukowy, recenzja naukowa, esej historyczny, literatura popularyzatorska; pseudo-historia

6. Przypisy i zapis bibliograficzny

7. Encyklopedie i leksykony polskie i zagraniczne – ogólne, tematyczne; encyklopedia jako pomoc w badaniach oraz jako źródło historyczne

8. Słowniki – językowe, tezaurusowe, tematyczne, biograficzne

9. Bibliografie drukowane i internetowe – różne typy, korzystanie

10. Czasopisma polskie i zagraniczne – ogólnohistoryczne, regionalne, tematyczne

11. Wydawnictwa źródłowe polskie i zagraniczne; edycje, tłumaczenia, facsimile, zastosowanie technik komputerowych w edycji i badaniu źródeł.

W trakcie semestru będą prowadzone ćwiczenia warsztatowe dotyczące podstaw zawodu i warsztatu badawczego historyka: konstruowania przypisów, tworzenia bibliografii, fiszek tematycznych i bibliograficznych, wyszukiwania w zasobach internetowych. Każdy ze studentów oprócz zaliczenia ćwiczeń zobowiązany jest zestawić bibliografię na podany temat (odrębne zaliczenie).

Metody dydaktyczne:

Analiza zadanej literatury przedmiotu, referaty na wybrane tematy zadawane uczestnikom zajęć, dyskusja w grupie.

Uwagi:

dr hab. Jerzy Pysiak

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.