Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Janiak-Jasińska
Literatura:

Jako literaturę wspomagającą, ale nie obligatoryjną polecam:

Allhoff D. W., Allhoff W., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008

Billingham I., Redagowanie tekstów, Warszawa 2012

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2007

Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 1: Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009

Kuziak M, Rzepczyński S, Jak pisać?, Warszawa 2008

Maćkiewicz J, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008

Zakres tematów:

Zajęcia mają charakter praktyczny, ich celem jest bowiem przygotowanie studentów historii do pisania prac akademickich: rocznych i licencjackich, a na dalszych etapach nauki – seminaryjnych i magisterskich oraz przygotowywania tekstów naukowych różnego typu. Podczas spotkań poznajemy różnice między narracją naukową i popularnonaukową, ćwiczymy umiejętności konstruowania tekstu naukowego, przygotowywania bibliografii i posługiwania się przypisami. Przyzwyczajamy się do skrupulatnej analizy własnego tekstu i wychwytywania jego słabych stron np. błędów logicznych, nieadekwatnego stylu, niejasnej bądź chwiejnej terminologii, przejmowania języka źródeł historycznych. Uczymy się ponadto streszczania literatury przedmiotu oraz przygotowywania recenzji pracy naukowej. Dodatkowo - jeśli czas na to pozwoli - szykujemy wspólnie prezentację naukową.

W ciągu semestru (30h zajęć) omówione zostaną następujące tematy:

1. Tekst naukowy a popularnonaukowy (różne grupy odbiorców i różne funkcje; różnice w konstrukcji, stylu i języku).

2. Konstrukcja tekstu naukowego na przykładzie książki i artykułu naukowego.

3. Rola i konstrukcja tytułu pracy naukowej.

4. Wstęp w tekście naukowym (znaczenie i konstrukcja)

5. Zakończenie tekstu naukowego (znaczenie i konstrukcja)

6. Tabele, zestawienia i ilustracje w tekście naukowym.

7. Bibliografia – znaczenie i zasady przygotowania.

8. Cytowanie bezpośrednie i pośrednie źródeł oraz literatury przedmiotu.

9. Przygotowanie konspektu pracy naukowej.

10. Edytowanie tekstu naukowego.

11. Streszczanie tekstu naukowego.

12. Rola recenzji naukowej i jej konstrukcja.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest frekwencja (dopuszcza się trzy nieobecności, z czego dwie należy zaliczyć. Forma zaliczenia: pisemna), przedstawienie do oceny wszystkich prac domowych oraz zaliczenie testu kończącego.

Przy wystawianiu oceny z zajęć brane będą pod uwagę:

a) ocena pracy na zajęciach (aktywność w dyskusji i poprawność wykonywanych ćwiczeń) – 35%

b) oceny z prac domowych – 30%

c) wyniki testu kończącego – 35%

Test odbywa się w sesji zimowej, w terminie ustalonym wspólnie.

Metody dydaktyczne:

Dominującą metodą pracy będą ćwiczenia z tekstem (wykonywane wspólnie, w grupach bądź indywidualnie – podczas zajęć i samodzielnie, po zajęciach), polegające na redagowaniu, streszczaniu, skracaniu, korygowaniu błędów stylistycznych i gramatycznych, stosowaniu przypisów, itd. Metodą wspomagającą będzie dyskusja i pogadanka nauczająca.

Uwagi:

dr Agnieszka Janiak-Jasińska

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.