Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L3WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Kroll
Literatura:

Zobacz zakres tematów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę i zasady oceniania. Omówienie sylabusa. Wybór tematów (po jednym dla każdego uczestnika) prac pisanych na zaliczenie zajęć.

2. Tekst naukowy i jego cechy. Tekst naukowy a popularnonaukowy.

Zadania na zajęcia:

- lektura tekstu naukowego i popularnonaukowego wskazanego przez prowadzącego.

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 53-59 („Co to jest naukowość”).

Zagadnienia:

- styl naukowy i popularnonaukowy

- po co i dlaczego piszemy?

- podstawowe zasady.

3. Etapy pisania pracy naukowej – Temat pracy naukowej. Teza/problem badawczy – co to jest i jak tego „używać”.

Literatura:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, s. 11-28.

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 143-182.

Zagadnienia:

- zasady określania tematu. Od czego zależy sposób jego formułowania.

- Co to jest teza i problem badawczy? Jak je formułować?

- Problem badawczy/teza w pracy zaliczeniowej - ćwiczenie.

4. Etapy pisania pracy naukowej – dobór literatury i źródeł.

- poszukiwanie literatury i źródeł do pisanej na zaliczenie pracy. Analiza i omówienie tego procesu na zajęciach.

5-6. Etapy pisania pracy naukowej - planowanie pracy (konspekt)

Zagadnienia

- co to jest konspekt?

- dlaczego konspekt jest potrzebny

- jak sporządzić konspekt

- jak zbierać i porządkować materiał (różne sposoby porządkowania materiału – notatki, fiszki, itp.);

Zadanie:

Stworzenie konspektu pracy

(albo) na jeden ze wskazanych przez prowadzącego tematów z egzaminu maturalnego z historii z 2019 roku

(albo) pracy zaliczeniowej

7-8. Konstrukcja tekstu naukowego.

Literatura:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, część 1. Przygotowanie tekstu, s. 29-41.

Zagadnienia:

- części tekstu naukowego

- sposoby organizacji tekstu (rozdziały, akapity)

- specyfika stylu naukowego - przykłady.

- praca w dwójkach na zajęciach: podział wybranego artykułu naukowego na części. Wskazanie tezy, wniosków oraz argumentacji oraz elementów stylu naukowego.

- prawidłowa argumentacja i błędy w argumentacji.

10. Aparat krytyczny (cytowanie, przypisy, bibliografia).

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 194-223.

- analiza wybranych artykułów naukowych i fragmentów książki (przygotowana na zajęcia w domu)

Zagadnienia:

- przypisy: do czego służą, jak je tworzyć, najczęstsze błędy w przypisach, różne systemy tworzenia przypisów;

- zasady tworzenia bibliografii, jej związek z przypisami;

- zasady cytowania.

11. Redakcja tekstu i najczęstsze błędy językowe.

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 183-194

Zagadnienia:

- co to jest styl rzeczowy i czego w nim unikać

- niezręczności w pracach naukowcy

- niebezpieczeństwa w pracy ze źródłem i literaturą obcą

- omówienie błędów i ich rodzajów na przykładach

12-13. Recenzje – czemu służą i jak je napisać?

Zagadnienia

- Analiza opublikowanych recenzji naukowych i popularnonaukowych.

- Budowa recenzji i jej cechy charakterystyczne.

- Zapoznanie się artykułami polemicznymi i wskazanie różnic między nimi a recenzjami.

Ocenienie końcowe:

Elementami, które brane są pod uwagę są:

- aktywność pod czas zajęć

- przygotowanie się do nich

- zaliczenie wszystkich zadanych w trakcie zajęć prac

- zaliczenie pracy pisanej samodzielnie przez każdego studenta

Praca zaliczeniowa musi być omówiona na dyżurze prowadzącego zajęcia. Nie jest dopuszczalne omawianie jej drogą mailową. Praca dostarcza jest za pośrednictwem dokumentu Google’a (jak to się robi zostanie omówione podczas zajęć). Praca nie ma oceny innej niż „zaliczenie”. W trakcie omawiania udostępniana jest przez prowadzącego ocena opisowa pracy, pokazująca jej mocne i słabe strony. Jeśli praca jest do poprawy, to należy ją poprawić, aż do momentu uzyskania zaliczenia.

Uwaga, każdy uczestnik zajęć będzie dokonywał samooceny: przedstawi propozycję oceny końcowej wraz z dwoma uzasadniającymi ją logicznymi argumentami. Samoocena jest tajna i zna ją tylko prowadzący zajęcia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, wykład z elementami pogadanki, analiza tekstów, praca w grupie, samodzielna praca pod kierunkiem.

Uwagi:

dr Piotr Kroll

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.