Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok tematyczny: Średniowiecze - Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia 3104-SMZ1BTSREDSWDPE
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Blok tematyczny: Średniowiecze - Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia 3104-SMZ1BTSREDSWDPE
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pieniądz
Literatura:

Zob. literatura do poszczególnych tematów

Zakres tematów:

I. Rodzina w średniowieczu (6 zajęć)

1. Małżeństwo jako fakt społeczny, religijny i ekonomiczny oraz jego przemiany. Świadomość genealogiczna i tożsamość rodzinna i rodowa.

Teksty źródłowe:

Augustyn z Hippony, Wartości małżeństwa, przeł. W. Eborowicz, w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, Lublin 2003, s. 73-116.

List Hinkmara z Reims do biskupów Rudolfa z Bourges i Frotara z Bordeaux, koniec 860 r., MGH Epistolae Karolini aevi, t. VI: Die Briefe des Erzbischofs Hinkmar von Reims, cz. 1, wyd. E. Perels, Berlin 1939, nr 136, s. 88-90.

Jonasz z Orleanu, O zasadach życia świeckich (De ordine laicali), IX w., fragment.

Dhuoda, Manuel pour mon fils, wyd. P. Riché, Paris 1975 [fragmenty]

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I-III, Kraków 1894-1908, wybór

Opracowania:

M. Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV w., Poznań 2018, s. 57-67.

J. Strzelczyk, Dhuoda – smutny los pewnej rodziny, w: tenże, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, s. 346-375.

2. Krewni boczni i grupa krewniacza. Wzajemne prawa i zobowiązania członków.

Teksty źródłowe:

Saga rodu z Laxdalu, Poznań 1973, rozdz. 18, 19.

Dokument zrzeczenia się przez Odrowążów roszczeń do dóbr stanowiących uposażenie klasztoru w Mogile z 1231 r., Zbiór dokumentów opactwa mogilskiego, wyd. E. Janota, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, t. 2, Kraków 1867, nr 12, s. 10-11.

Księgi sądowe wiejskie, t. 1, wyd. B. Ulanowski, Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 12, Kraków 1921, nr 7498, nr 7503.

Wyciągi z najstarszych ksiąg ziemskich dawnej ziemi krakowskiej, wyd. A. Z. Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2, Kraków 1870, nr 2655, s. 419.

Opracowania:

M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 253-288.

S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, cz. 2, Kraków 1902 dostępne on-line w FBC

J. Tazbirowa, Rola polityczna Iwona Odrowąża, „Przegląd Historyczny”, 57, 1966, z. 2;

B. Śliwiński, Krąg krewniaczy biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia nr 14, Gdańsk 1984, s. 49-71;

II. Formy więzi osobistych – więzi wasalne ich geneza i rozwój (2 zajęcia)

Teksty źródłowe

List Einharda, MGH Epistolae, 5, Epistolae Karolini aevi, t. III, wyd. E. Duemmler, Berolini 1899, nr 29 i 30, s. 124, (dostępny on-line: www.dmgh.de).

Konstytucja o lennach Konrada II z 1037 r., MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. IV: Diplomata Conradi II, Hannoverae et Lipsiae 1909, nr 244, s. 335-337 (dostępny on-line: www.dmgh.de).

S. Reynolds, Lenna i wasale, Kęty 2011, s. 38-72; 178-221; 417-446.

R. McKitterick, Królestwa Karolingów 751-987, Warszawa 2011.

O panowaniu Konrada II: T. Reuter, Germany in the Early Middle Ages, c. 800-1056, London-New York 1991, s. 183-220.

III. Wybrane wspólnoty społeczne

3. Wspólnota religijna (zakonna) i jej relacje z otoczeniem społecznym (2 zajęcia)

Teksty źródłowe

Fragmenty reguły św. Benedykta z Nursji, tłum. A. Świderkówna (dowolne wydanie), rozdz. 3, 16, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 38, 44, 48, 58, 59, 63, 64, 69, 70.

Plan idealnego opactwa (Sankt-Gallen) - http://www.stgallplan.org/en/index_plan.html

Komentarz do reguły św. Benedykta Szmaragda z Saint Mihiel, rozdz. 59, przekład angielski: Smaragdus of Saint-Mihiel, Commentary on the rule of Saint Benedict, Kalamazoo 2007, s. 480-485 (on-line: http://www.litpress.org/excerpts/0879072121.pdf);

Ekkehard IV z Sankt Gallen, Przypadki klasztoru Świętego Galla, Kraków 2010.

Opracowania

J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

W. Vogler, Szkic historii opactwa Sankt Gallen, w: Kultura opactwa Sankt Gallen, Kraków 1999, s. 9-28 + ilustracje na stronach: 196-197.

M. de Jong, In Samuel’s Image. Child Oblation in the Early Medieval West, Leiden 1996.

4. Wspólnota miejska jej struktura i przemiany (2 zajęcia)

Teksty źródłowe

Umowa consorterii, Bolonia 1177 r., wyd. G. Gozzadini, Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali prima appartennero, Bologna 187 [rist. 1980], dok. nr 1

Źródło:

Przywilej lokacyjny Krakowa, 1257

Opracowania:

H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250-377.

J. Wyrozumski, Lokacja 1257 roku na tle rozwoju krakowskiego zespołu osadniczego oraz W. Bukowski, Z. Noga, Ustrój miasta Krakowa w XIII-XVIII wieku, w: Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego1257-1791, Kraków 2007, s. 34-68

S. Gawlas, Przełom lokacyjny w dziejach miast środkowoeuropejskich, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2005, (Poznańskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 62), s. 133-162;

5. Wspólnota zawodowa i gospodarcze uwarunkowania jej funkcjonowania

Teksty źródłowe

Statut kazimierskiego cechu tkaczy z 1457 r., w: Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1882, nr 327, s. 439-444, fragmenty.

Opracowania:

J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.

J. Wyrozumski, Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, Warszawa-Kraków 1972.

T. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa 1986.

Metody dydaktyczne:

Analiza wskazanych tekstów źródłowych w grupie, moderowana dyskusja w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium

Uwagi:

prof. Aneta Pieniądz

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.