Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Nadolski
Literatura:

Literatura zalecana:

Andrew Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i inne.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Antoszewski Andrzej, System polityczny RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Antoszewski Andrzej, Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Barański Marek, Czyż Anna, Glajcar Rafał, Kubas Sebastian, Rajczyk Robert, Tyrała Marek (red.), Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie demokratyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Barański Marek, Czyż Anna, Kubas Sebastian, Rajczyk Robert, Wybory, prawo wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Bauman Zygmunt, Idee, ideały, ideologie, Iskry, Warszawa 1963.

Chwedoruk Rafał, Polityka historyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Żmigrodzki Marek, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Żmigrodzki Marek, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Jakubowski Wojciech, Historyczny rozwój państw, [w:] Konstanty Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski (red.), Teoria, instytucje, procesy. Cz. 2: Polityczna organizacja społeczeństwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Karwat Mirosław, Demokratyczne i niedemokratyczne formy wpływu. Kryteria weryfikacji, „Studia Politologiczne” 2016, t. 41.

Karwat Mirosław, O statusie pojęcia „polityczności”, „Studia Politologiczne” 2015, t. 37.

Klementewicz Tadeusz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Klementewicz Tadeusz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Klementewicz Tadeusz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Książka i Prasa, Warszawa 2015.

Nadolski Marek, Demokracja w Polsce – tradycja i współczesność, [w:] Konstanty Wojtaszczyk, Jadwiga Nadolska, Łukasz Zamęcki (red.), Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Nadolski Marek, Inne granice. Rola antecedencji cywilizacyjnych, religijnych i etnicznych w formowaniu przestrzeni eurounijnej, [w:] Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Nadolski Marek, Konstytucje polskie, [w:] Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok, Wojciech Sokół (red.), Encyklopedia politologii, t.2, Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Nadolski Marek, Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Nadolski Marek, Plemiona, państwa, narody, „Edukacja europejska w szkole” 2000, nr 1.

Nadolski Marek, Podłoże historyczne jako kategoria badawcza w analizie zjawisk politycznych, [w:] Marek Nadolski (red.), Między polityką a historią. Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Zygmunta Hemmerlinga, Dom Wydawniczy i Handlowy "ELIPSA", Warszawa 1995.

Nadolski Marek, Postrzeganie imigrantów i perspektywy jedności kontynentu w pryzmacie europejskiego protekcjonalizmu cywilizacyjnego, [w:] Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.

Nadolski Marek, System polityczny Polski Ludowej, [w:] Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok, Wojciech Sokół (red.), Encyklopedia politologii, t.2, Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Porta Donatella Della, Diani Mario, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Słomka Tomasz, Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Politeja” 2007, nr 1.

Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Szustek Anna, Polski sektor społeczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Ther Philip, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. (Zakres tematyczny, literatura zalecana i uzupełniająca oraz efekty kształcenia. Warunki zaliczenia przedmiotu).

2. Polityka, rządy, systemy i ustroje. (Definiowanie polityki. Tradycyjne systemy klasyfikacji. Ustroje współczesnego świata).

3. Ideologie polityczne. (Rozumienie terminu. Liberalizm. Konserwatyzm. Socjalizm. Inne tradycje ideologiczne).

4. Demokracja. (Definiowanie demokracji. Modele demokracji. Demokracja w praktyce: konkurencyjne stanowiska).

5. Państwo. (Natura państwa. Konkurencyjne teorie państwa. Rola państwa. Państwo „wydrążone”).

6. Narody i nacjonalizm. (Istota narodu. Rodzaje nacjonalizmu. Wielokulturowość. Przyszłość państwa narodowego).

7. Polityka globalna. (Rozumienie polityki światowej. Zmieniający się porządek światowy. Dynamika globalizacji. Regionalizacja. W stronę rządu światowego).

8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. (Centralizacja i decentralizacja. Relacje centrum – peryferie. Polityka etniczna i polityka wspólnoty).

9. Gospodarka i społeczeństwo. (Systemy ekonomiczne. Społeczeństwo: struktura i podziały).

10. Reprezentacja, wybory i głosowanie. (Reprezentacja. Wybory. Zachowana wyborcze).

11. Partie i systemy partyjne. (Polityka partii. Systemy partyjne. Zanikanie partii).

12. Grupa, interesy i ruchy społeczne. (Polityka grupowa. Ruchy społeczne).

13. Konstytucje, prawo i sądownictwo. (Konstytucje. Prawo. Sądownictwo).

14. Zgromadzenia. (Rola zgromadzeń. Struktura zgromadzeń. Zgromadzenia w działaniu).

15. Władza wykonawcza. (Rola egzekutywy. Elementy składowe władzy wykonawczej. Polityka przywództwa).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja, prowadzona w oparciu o lekturę tekstów wskazanych w sylabusie, dokumentów, po obejrzeniu filmów dostępnych w Internecie,

- komentowanie bieżących wydarzeń w polityce wewnętrznej i stosunkach międzynarodowych paralelnych z tematyką przedmiotu,

- indywidualne lub grupowe opracowywanie prezentacji na zadane tematy.

Uwagi:

doc. dr Marek Nadolski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.