Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauki społeczne – politologia 3104-L3NS-POL
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-01-24 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Nadolski
Literatura:

Literatura zalecana:

Andrew Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i inne.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Antoszewski Andrzej, System polityczny RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Antoszewski Andrzej, Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Barański Marek, Czyż Anna, Glajcar Rafał, Kubas Sebastian, Rajczyk Robert, Tyrała Marek (red.), Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie demokratyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Barański Marek, Czyż Anna, Kubas Sebastian, Rajczyk Robert, Wybory, prawo wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Bauman Zygmunt, Idee, ideały, ideologie, Iskry, Warszawa 1963.

Chwedoruk Rafał, Polityka historyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Żmigrodzki Marek, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Dziemidok-Olszewska Bożena, Żmigrodzki Marek, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Jakubowski Wojciech, Historyczny rozwój państw, [w:] Konstanty Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski (red.), Teoria, instytucje, procesy. Cz. 2: Polityczna organizacja społeczeństwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Karwat Mirosław, Demokratyczne i niedemokratyczne formy wpływu. Kryteria weryfikacji, „Studia Politologiczne” 2016, t. 41.

Karwat Mirosław, O statusie pojęcia „polityczności”, „Studia Politologiczne” 2015, t. 37.

Klementewicz Tadeusz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Klementewicz Tadeusz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Klementewicz Tadeusz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Książka i Prasa, Warszawa 2015.

Nadolski Marek, Demokracja w Polsce – tradycja i współczesność, [w:] Konstanty Wojtaszczyk, Jadwiga Nadolska, Łukasz Zamęcki (red.), Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Nadolski Marek, Inne granice. Rola antecedencji cywilizacyjnych, religijnych i etnicznych w formowaniu przestrzeni eurounijnej, [w:] Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Nadolski Marek, Konstytucje polskie, [w:] Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok, Wojciech Sokół (red.), Encyklopedia politologii, t.2, Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Nadolski Marek, Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Nadolski Marek, Plemiona, państwa, narody, „Edukacja europejska w szkole” 2000, nr 1.

Nadolski Marek, Podłoże historyczne jako kategoria badawcza w analizie zjawisk politycznych, [w:] Marek Nadolski (red.), Między polityką a historią. Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Zygmunta Hemmerlinga, Dom Wydawniczy i Handlowy "ELIPSA", Warszawa 1995.

Nadolski Marek, Postrzeganie imigrantów i perspektywy jedności kontynentu w pryzmacie europejskiego protekcjonalizmu cywilizacyjnego, [w:] Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.

Nadolski Marek, System polityczny Polski Ludowej, [w:] Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok, Wojciech Sokół (red.), Encyklopedia politologii, t.2, Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Porta Donatella Della, Diani Mario, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Słomka Tomasz, Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Politeja” 2007, nr 1.

Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Szustek Anna, Polski sektor społeczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Ther Philip, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. (Zakres tematyczny, literatura zalecana i uzupełniająca oraz efekty kształcenia. Warunki zaliczenia przedmiotu).

2. Polityka, rządy, systemy i ustroje. (Definiowanie polityki. Tradycyjne systemy klasyfikacji. Ustroje współczesnego świata).

3. Ideologie polityczne. (Rozumienie terminu. Liberalizm. Konserwatyzm. Socjalizm. Inne tradycje ideologiczne).

4. Demokracja. (Definiowanie demokracji. Modele demokracji. Demokracja w praktyce: konkurencyjne stanowiska).

5. Państwo. (Natura państwa. Konkurencyjne teorie państwa. Rola państwa. Państwo „wydrążone”).

6. Narody i nacjonalizm. (Istota narodu. Rodzaje nacjonalizmu. Wielokulturowość. Przyszłość państwa narodowego).

7. Polityka globalna. (Rozumienie polityki światowej. Zmieniający się porządek światowy. Dynamika globalizacji. Regionalizacja. W stronę rządu światowego).

8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. (Centralizacja i decentralizacja. Relacje centrum – peryferie. Polityka etniczna i polityka wspólnoty).

9. Gospodarka i społeczeństwo. (Systemy ekonomiczne. Społeczeństwo: struktura i podziały).

10. Reprezentacja, wybory i głosowanie. (Reprezentacja. Wybory. Zachowana wyborcze).

11. Partie i systemy partyjne. (Polityka partii. Systemy partyjne. Zanikanie partii).

12. Grupa, interesy i ruchy społeczne. (Polityka grupowa. Ruchy społeczne).

13. Konstytucje, prawo i sądownictwo. (Konstytucje. Prawo. Sądownictwo).

14. Zgromadzenia. (Rola zgromadzeń. Struktura zgromadzeń. Zgromadzenia w działaniu).

15. Władza wykonawcza. (Rola egzekutywy. Elementy składowe władzy wykonawczej. Polityka przywództwa).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja, prowadzona w oparciu o lekturę tekstów wskazanych w sylabusie, dokumentów, po obejrzeniu filmów dostępnych w Internecie,

- komentowanie bieżących wydarzeń w polityce wewnętrznej i stosunkach międzynarodowych paralelnych z tematyką przedmiotu,

- indywidualne lub grupowe opracowywanie prezentacji na zadane tematy.

Uwagi:

doc. dr Marek Nadolski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.