Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Historia ustroju i instytucji 3104-M3SA-HUI
Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Historia ustroju i instytucji 3104-M3SA-HUI
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Kulecka, Mirosław Nagielski
Literatura:

Prof.dr hab. Mirosław Nagielski

J.Jaworski, Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Historia ustroju i źródeł prawa, Warszawa 1983;

S.Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz.I. X- XVIII wiek, Kraków 1997;

W.Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1991;

J.Bardach, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV- XVIII w.,Warszawa 1970;

M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, wyd.11, Warszawa 2016; K.Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, czI-VI, Warszawa 1954-1955;

H.Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2015;

Z.Kaczmarczyk, B.Lesniodorski, Historia prawa i państwa Polski, t.II od XV do 1795 r., Warszawa 1971;

K.Koranyi, Zarys stosunków ustrojowych i prawnych w Europie i w Rzeczypospolitej Polskiej w XVI wieku; w:Odrodzenie w Polsce,I, Warszawa 1955.

Literatura uzupełniająca do wykładów 9-15

Prof. dr hab. Alicja Kulecka

Dziadzio Andrzej, Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914. Władza. Obywatel. Prawo, Kraków 2001

Izdebski Hubert, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd.3, Warszawa 2015

Kallas Marian, Historia ustroju Polski X-XX w., wyd.5, Warszawa 2005

Kallas Marian, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: rys historyczny i omówienie, wyd.3, Warszawa 2001

Konstytucje Polski: studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, praca zbiorowa, red.M.Kallas, T.Demidowicz, Warszawa 1990

Kallas Marian, Lityński Adam, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003

Kulecka Alicja, Hoff Emil, Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika, Warszawa 2017

Lityński Adam, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego państwa prawa (bolszewików). Krótki kurs, wyd.3, Warszawa 2017

Morabito Marcel, Bourmand Daniel, Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Białystok 1996

Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, oprac. K.Sójka-Zielińska, wyd.10, Warszawa 2009

Sylwestrzak Andrzej, Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd.10, Warszawa 2015

Wąsowicz Marek, Historia ustroju państw Zachodu, wyd.3, Warszawa 2011

Witkowski Wojciech, Historia administracji w Polsce: 1764-1989, Warszawa 2007

Żukowski Marek, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, Warszawa 2011

Zakres tematów:

1.Podstawowe źródła i literatura dt. ustroju i instytucji w omawianym okresie. Przedmiot i metody badania systemów ustrojowych.

2.Funkcjonowanie państwa feudalnego i wytworzone przezeń struktury prowadzące do powstania monarchii stanowej tak w Polsce jak w Europie.

3. Organa monarchii stanowej w Polsce i pierwsze kodyfikacje prawne ( Statuty Kazimierza Wielkiego, statuty dla Małopolski i Wielkopolski , statuty nieszawskie 1454)

4.Monarchia absolutna w Europie ( analiza funkcjonowania systemu na podstawie analizy systemów ustrojowych we Francji, Anglii, Rosji i Hiszpanii).

5.Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej i jej ustawodawstwo prawne ; rola sejmików prowincjonalnych w stanowieniu prawa; decentralizacja systemu władzy pocz. od połowy XVII w.

6.Ewolucja systemu ustrojowego w Rzeczypospolitej na tle przemian zachodzących w państwach ościennych ( XVII-XVIII w.)

7.Narodziny konstytucjonalizmu w kontekście przemian ustrojowych w Anglii od poł. XVII w oraz Polsce pod koniec XVIII w.

8.Analiza kodyfikacji prawnych wytworzonych przez poszczególne systemy ustrojowe monarchii parlamentarnej i konstytucyjnej ww. okresie.

9. Systemy ustrojowe XIX i XX wieku. Monarchie i republiki. Konstytucjonalizm i parlamentaryzm.

10. Konstytucje i autonomie polskie w XIX wieku. Księstwo Warszawskie. Królestwo Polskie. Autonomia galicyjska.

11. Państwa totalitarne w XX wieku.

12. Ustrój Polski Niepodległej(1918-1939).

13. System ustrojowy PRL.

14. Konstytucja 1997 r.

15. Podstawy ustrojowe państw współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Uwagi:

prof. Alicja Kulecka, prof. Mirosław Nagielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.