Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. Nowoczesność wkracza w świat kobiet. Tradycja i zmiana w życiu XIX-wiecznych Żydówek 3104-MJS-WPHIKZ-AONI
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. Nowoczesność wkracza w świat kobiet. Tradycja i zmiana w życiu XIX-wiecznych Żydówek 3104-MJS-WPHIKZ-AONI
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Oniszczuk
Literatura:

Literatura podana w rubryce: „Zakres tematów”.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające – omówienie tematyki zajęć, literatury przedmiotu, metod pracy, kryteriów oceniania i zasad zaliczania

Opracowanie: ChaeRan Freeze, Paula Hyman, Introduction. A Historiographical Survey, w: Polin: Studies in Polish Jewry, t. 18, red. ChaeRan Freeze, Paula Hyman, Antony Polonsky, Oxford-Portland 2005, s. 3-24

Część I: Metodologia i źródła

2. Badania nad historią Żydówek w XIX w. – problemy metodologiczne

Źródło: Heinrich Graetz, Historja Żydów, Kraków 1990 (fragmenty)

Opracowania: Agnieszka Jagodzińska, Czy historia ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim, w: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 21-42; Moshe Rosman, The History of Jewish Women in Early Modern Poland, w: Polin: Studies in Polish Jewry, t. 18, red. ChaeRan Freeze, Paula Hyman, Antony Polonsky, Oxford-Portland 2005, s. 25-56

3. Pamiętniki jako źródło do dziejów kobiet

Źródło: Pauline Wengeroff, Memoirs of a grandmother: scenes from the cultural history of the Jews of Russia in the nineteenth century, tłum. Shulamit S. Magnus, Stanford 2014 (fragmenty)

Opracowania: Georges Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, „Pamiętnik Literacki” 70/1 (1979), s. 261-278;, Michael Stanislawski, Autobiographical Jews. Essays in Jewish Self-Fashioning, Seattle-London 2004, s. 3-17; Joanna Lisek, W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej, „Autobiografia” 1/8 (2017), s. 7-21

4. Koncepcja podwójnej marginalizacji

Źródło: Pua Rakowska, Wspomnienia żydowskiej rewolucjonistki (fragmenty)

Opracowania: Joanna Lisek, Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, „Kwartalnik historii Żydów” 3 (2009), s. 290-299; Angelique Leszczawski-Schwerk, Żydzi i Żydówki jako podmioty postkolonialne w świetle dążeń emancypacyjnych kobiet w Galicji (1890–1914), „Historyka” XLII (2012), s. 159-169

Część II: Życie rodzinne i religijne

5. Żyć w zgodzie z tradycją

Źródło: Wybrane kvitlekh Eliasza Guttmachera

Opracowanie: Glenn Dynner, Those Who Stayed: Women and Jewish Traditionalism in East Central Europe, w: New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, red. Antony Polonsky, Hanna Węgrzynek, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2018, s. 295-312

6. Rodzina na styku żydowskiego prawa i tradycji oraz norm państwowych

Źródło: Sprawa Rozy Varshavskoj, w: Everyday Jewish Life in Imperial Russia. Select documents [1772-1914], red. ChaeRan Y. Freeze, Jay M. Harris, Waltham 2013, s. 224-227

Opracowanie: ChaeRan Freeze, Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, Waltham-Hanover 2002 (fragmenty)

7. Władza wkracza w relacje rodzinne

Źródło: Dokumenty dotyczące rodziny Burshtein i Betgilel, w: Everyday Jewish Life in Imperial Russia. Select documents [1772-1914], red. ChaeRan Y. Freeze, Jay M. Harris, Waltham 2013, s. 246-253

Opracowanie: ChaeRan Freeze, Gendering Marital Conflict and Divorce Among Jews in Tsarist Russia, w: Gendering the Jewish Past, red. Marc Lee Raphael, Williamsburg 2002

8. Konwersja – bezwzględny rozpad rodziny?

Źródło: Szolem Alejchem, Dzieje Tewji Mleczarza (fragmenty)

Opracowanie: ChaeRan Freeze, When Chava Left Home: Gender, Conversion and the Jewish Family in Tsarist Russia, w: Polin: Studies in Polish Jewry, t. 18, red. ChaeRan Freeze, Paula Hyman, Antony Polonsky, Oxford-Portland 2005, s. 153-188

Część III: Świat pracy, nauki i polityki

9. Czy kobiecie przystoi pracować? Ideał eszet chajil i nowe normy społeczne

Źródła: Jakub Goldszmit, Słówko o pracy kobiet i Zakładzie Rękodzielniczym dla tychże w Warszawie, w: Józef Goldszmit, Jakub Goldszmit, O prawo do szacunku. Wybór pism, oprac. Bożena Wojnowska, Warszawa 2017, s. 217-224; nota biobibliograficzna Jakuba Goldszmita, w: ibidem, s. 556-559; O równouprawnieniu kobiet słów kilka (1893), w: „Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 272-275

Opracowanie: Charlotte Baum, What Made Yetta Work? The Economic Role orf Eastern European Jewish Women in the Family, „Response. A Contemporary Jewish Review, 18: The Jewish Woman: An Anthology” (1973), s. 32-45; Iris Parush, Reading Jewish Women. Marginality and Modernization in Nineteenth-Century Eastern European Jewish Society, Hanover-London 2004, s. 38-46

10. Rewolucja społeczna? Pierwsze studentki

Źródło: O izraelitkach-studentkach. Gawęda (1882), za: „Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 265-272

Opracowanie: Carole B. Balin, The Call to Serve: Jewish Women Medical Students in Russia, 1872-1887, w: Polin: Studies in Polish Jewry, t. 18, red. ChaeRan Freeze, Paula Hyman, Antony Polonsky, Oxford-Portland 2005, s. 133-152

11. Marzenia o zmianie świata i wielkiej polityce

Źródło: Wybrane pisma Róży Luksemburg

Opracowanie: Naomi Sheprherd, A Price Below Rubies: Jewish Women as Rebels and Radicals, Cambrdige 1993; Elżbieta Ettinger, Rosa Luxemburg: A Life, New York 1988 (fragmenty)

Część IV: Wyjazdy, emigracja, podróże

12. Projekt: Emigracja. Wyzwania finansowe, organizacyjne i społeczne

Źródło: Mary Antin, The Promised Land, Boston-New York 1912, repr. 1969 (fragmenty)

Opracowanie: Gur Alroey, "And I Remained Alone in a Vast Land": Women in the Jewish Migration from Eastern Europe, „Jewish Social Studies. New Series” 12/3 (2006), s. 39-72

13. Projekt: Integracja. Żydowskie imigrantki w USA i piętno wschodnioeuropejskiego pochodzenia

Źródło: Anzia Yezierska, Arrogant Beggar, Durham 1996 (fragmenty)

Opracowania: Syndey Stahl Weinberg, Jewish Mothers and Immigrant Daughters: Positive and Negative Role Models, „Journal of American Ethnic History” 6/2 (1987), s. 39-55

14. Pionierki w Palestynie

Źródło: The Plough Woman: Records of the Pioneer Women of Palestine: a Critical Edition, red. Mark A. Raider, Miriam B. Raider-Roth, Hanover 2002 (wybrane fragmenty)

Opracowania: Yossi Katz, Shoshana Neuman, Women's Quest For Occupational Equality: The Case Of Jewish Female Agricultural Workers in Pre-State Israel, „Rural History” 7/1 (1996), s. 33-52

15. Prezentacja projektów studenckich i podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł i dyskusja.

Uwagi:

dr Aleksandra Oniszczuk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.