Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Wiśniewski
Literatura:

zob. zakres tematów

Zakres tematów:

Wybory w Pompejach – 3 zajęcia. PROSZĘ, BY DO TEGO TEMATU BYLI PAŃSTWO PRZYGOTOWANI NA PIERWSZE SPOTKANIE.

Źródła: Inskrypcje z Pompejów (proszę o ich przetłumaczenie z dobrym słownikiem na pierwsze zajęcia), Lex Malacitana i „Mały poradnik wyborczy” Kwintusa Cycerona (to na drugie zajęcia) – wszystko w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995

Opracowania: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika”, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, ss. 131-153; K. Królczyk, J. Trynkowski, „Inskrypcje łacińskie”, tamże, ss. 186-252 oraz rozdziały poświęcone strukturze władz miejskich i wyborom z R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971 lub M. J. Sergiejenko, Pompeja, Warszawa 1956.

Pytania i problemy:

- Charakter i interpretacja źródeł epigraficznych

- ustrój polityczny Pompei

- Zasady przeprowadzania wyborów urzędników miejskich

- Charakter kampanii wyborczej: kto ją prowadzi, do kogo jest adresowana? Porównanie ze wskazówkami Kwintusa Cycerona

Władze miejskie i namiestnicy wobec zamieszek we wschodniej części imperium rzymskiego – 3 zajęcia

Źródła: Dzieje Apostolskie – kwerenda, proszę o dokładną lekturę tekstu i fiszki (lub szczegółowe notatki) do zagadnień wskazanych niżej

Opracowania:

Na pierwsze zajęcia: J.A. Fitzmyer, The Acts of Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven 1997, ss. 47-65; (BIH)

Na drugie zajęcia: A.D. Macro, „The Cities of Asia Minor under the Roman Imperium”, w: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 7.2 (1980), ss. 667-672 i 677-682

Pytania i problemy:

- Datacja, autorstwo i wiarygodność Dziejów Apostolskich (proszę się nad tym dobrze zastanowić i krytycznie przyjrzeć się argumentom za wczesną i późną datacją przedstawionym w opracowaniach)

- Powody zamieszek

- możliwości reakcji władz

- procedury prawne

- aparat przymusu

Obraz przeciwnika w polemice antycznej – 2 zajęcia

Źródła:

Na pierwsze zajęcia:

Cyceron, Filipika II

Na drugie zajęcia: Hieronim, Przeciw Wigilancjuszowi, [w:] Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2011, s. 92-108

Opracowania:

Henryk Podbielski, Wstęp. Teoria wymowy przed Arystotelesem, [w:] Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra Poetyka, Warszawa 2004, ss. 21-29; K. Kumaniecki, Cyceron i jemu współcześni, dowolne wydanie, rozdział „Ostatnia walka”; na drugie zajęcia: R. Wiśniewski, „Kult relikwii i jego najwcześniejsze świadectwa”, w: Początki kultu relikwii, ss. 11-47

Pytania i problemy:

- Retoryka antyczna – jej cele i znajomość zasad

- Okoliczności historyczne powstania polemicznych pism Cycerona i Hieronima i ich adresaci

- Konstruowanie wizerunku adwersarza

- Sposób argumentacji

Procesy o magię i wróżbiarstwo za panowania Walensa – 2 zajęcia

Źródła:

Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie XXIX; Zosimos, Historia Nowa IV 13-14; Sokrates Scholastyk, Historia Kościelna IV 19

Opracowania:

Informację na temat źródeł znajdą Państwo w: P. Janiszewski, “Historiografia późnego antyku”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999, ss. 7-220; na temat typu przedmiotu użytego w opisanej w źródle konsultacji: A. Mastrocinque, “The divinatory kit from Pergamon and Greek magic in late antiquity”, Journal of Roman Archaeology 15 (2002), ss. 173-188. Ponadto proszę dokładnie sprawdzić w Prosopography of the Later Roman Empire, kim byli i czym zajmowali się ludzie, którzy zostali skazani w procesach (zwłaszcza filozofowie).

Pytania i problemy:

- Jaka jest wiarygodność opisu wydarzeń w dziełach historyków poźnoantycznych?

- Jaki był przebieg wydarzeń? Jakie środowiska były w nie zamieszane?

- Czy magia była powodem czy pretekstem procesów sądowych przeprowadzonych za Walensa?

- Na czym polegały opisywane metody wróżbiarskie?

Prześladowania, męczeństwo i literatura martyrologiczna w chrześcijaństwie starożytnym – 3 zajęcia

Źródła: Akta męczenników scylitańskich oraz Męczeństwo Perpetuy [w:] Męczennicy, opr. E. Wipszycka i M. Starowieyski, Kraków 1991,

Opracowania: E. Wipszycka, „Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieku”, w: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, ss. 149-190

Pytania i problemy:

- Gatunek literacki i charakter tekstów o męczennikach

- Historia tekstów martyrologicznych: kiedy powstały, w jakiej formie dotarły do naszych czasów?

- Okoliczności wybuchu prześladowań w II i III w.

- Typ postępowania sądowego

- Stosunek do męczeństwa i do męczenników w społeczności chrześcijańskiej.

Pochówki i grobowce chrześcijańskie – 2 zajęcia

Źródła:

Reprodukcje zamieszczone w: F. Van der Meer et Ch. Mohrmann, Atlas de l'antiquité chrétienne, Paris-Bruxelles, 1960 i w książce B. Filarskiej (patrz niżej)

Opracowania:

B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1983 (rozdział poświęcony sarkofagom); M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992 (II wyd.), s. 328-356

Pytania i problemy:

- Identyfikacja postaci i scen biblijnych przedstawionych na sarkofagach (proszę znaleźć je w tekście)

- pogańskie źródła motywów chrześcijańskich

- program teologiczny sarkofagów

Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wymagający wcześniejszego przeczytania i przemyślenia źródeł i opracowań, oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań (m. in. kolokwium z mapy, streszczenie artykułu etc.). Osoby, które aktywnością się nie wykażą bądź wykażą się brakiem przygotowania do ćwiczeń, będą zdawać kolokwium zaliczeniowe w sesji letniej. Każda nieobecność powyżej jednej wymaga zaliczenia na dyżurze. Nieobecności nie może być więcej niż trzy. Do wszystkich zajęć oprócz wymienionych lektur obowiązuje Państwa wiedza podręcznikowa o omawianym zjawisku i epoce, podstawowa wiedza o źródłach, także tych, na które natrafią Państwo w trakcie lektury wskazanych opracowań oraz znajomość mapy.

Metody dydaktyczne:

Wspólna interpretacja źródeł

Uwagi:

dr hab. Robert Wiśniewski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.