Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1914-1945 3104-L3H20PL1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski 1914-1945 3104-L3H20PL1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-08 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek Pomuzealny
2020-07-15 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek Pomuzealny
2020-07-22 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek Pomuzealny
2020-07-29 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 0
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Źródła:

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. VI, Warszawa 1967,

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. V, Warszawa 1966,

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. VII, Warszawa 1973,

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. II, Warszawa 1961,

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. III, Warszawa 1964,

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 - 1939, t. 1, Warszawa 1989,

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 - 1939, t. 2, Warszawa 1996,

O niepodległą i granice. T. 2. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919 – 1920, Warszawa – Pułtusk 2000,

Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał, J. Szumski, Warszawa 2009,

Tajne rokowania polsko – radzieckie w 1919 r. Materiały archiwalne i dokumenty, opr. Weronika Gostyńska, Warszawa 1986,

Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paryż 1990,

Źródła do historii powszechnej, t. 3: 1935-1939, red. S. Sierpowski, Poznań 1992,

Opracowania:

Davies Norman, Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920, Kraków 2000,

Gregorowicz Stanisław, Zaharias Michał J., Polska – Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925 – 1939, Warszawa 1995,

Historia dyplomacji polskiej, t. IV, Warszawa 1995

Kornat Marek, Polska 1939 roku wobec Paktu Ribbentrop – Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko – sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002,

Kumaniecki Jerzy, Pokój polsko – radziecki 1921, Warszawa 1985,

Leczyk Marian, Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925 – 1934, Warszawa 1976,

Materski Wojciech, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005,

Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2017,

Szczepański Janusz, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa – Pułtusk 2000,

Wołos Mariusz, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925 – 1926, Kraków 2013,

Zakres tematów:

Polska wobec Związku Sowieckiego 1918 – 1939

I. Polska a Rosja bolszewicka u progu niepodległości

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 - 1939, t. 1, Warszawa 1989, s. 28 (Nota ministra spraw zagranicznych RP, Leona Wasilewskiego do ludowego komisarza spraw zagranicznych RSFRR G. Cziczerina w sprawie przeszkód uniemożliwiających nawiązanie normalnych stosunków z Rosją Sowiecką, 22 XII 1918), s. 497-498 (nota G. Cziczerina z 23 XII 1918), s. 498-499 (Nota Cziczerina 10 II 1919 r.), s. 35 –36 (Nota delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w sprawie granic wschodnich Polski, 3 III 1919), s. 39-40 (Rezolucje Sejmu Ustawodawczego w sprawie granic wsch. RP, 4 IV 1919).

Literatura: Wojciech Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 15 – 43, Andrzej Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2017 (ew. wydania wcześniejsze), s. 225 – 243.

II. Rokowania w Mikaszewiczach

Źródła: Tajne rokowania polsko – radzieckie w 1919 r. Materiały archiwalne i dokumenty, opr. Weronika Gostyńska, Warszawa 1986 r., dok. 79 (pam. I. Boernera – warunki rozejmu Piłsudskiego 3 XI 1919), 91 (pam. I. Boernera – odp. Rosji bolsz. na warunki polskie); Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. II, Warszawa 1961, dok. 250 (odp. W. Skrzyńskiego na interpelację PPS 28 XI 1919), 279 (prop. Cziczerina natychmiastowego wszczęcia rokowań pokojowych, 22 XII 1919 r.), s. 308 (oświadczenie Rady Komisarzy Ludowych RSFRS w sprawie niepodległości Polski i rokowań pokojowych 28 I 1920).

Literatura: Historia dyplomacji polskiej, t. IV, Warszawa 1995 r., s. 85 – 94, 116 – 124 lub A. Nowak Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2017, s. 371 – 388.

III. Wyprawa kijowska 1920 r. i jej konsekwencje

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 – 1939, t.1, Warszawa 1989 r., s. 501-502 (Nota Cziczerina z 28 III 1920 r. z sow.. warunkami rokowań) s. 89-90 (Odpowiedź ministra SZ RP, S. Patka na notę ludowego komisarza spraw zagranicznych RSFRR G. Cziczerina z propozycjami sowieckich warunków rokowań pokojowych, 1 IV 1920), s. 93 (Komunikat MSZ o nie dojściu do skutku rokowań pol. – sow. w Borysowie, 20 IV 1920 r.), Odezwa Józefa Piłsudskiego Do wszystkich mieszkańców Ukrainy, https://pl.wikisource.org/wiki/Odezwa_Naczelnego_Wodza_Józefa_Piłsudskiego_do_mieszkańców_Ukrainy_26.04.1920 (tekst także w: N. Davies, Orzeł biały …).

Literatura: W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 58 – 78 lub. Norman Davies Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920, Kraków 2000, s. 93 – 150.

IV. Wojna o Polskę lipiec – sierpień 1920 r.

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 – 1939, t.1, Warszawa 1989, s. 99-100, (Układ Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych z Polską w sprawie rozejmu z RSFRR, 10 VII 1920), s. 100 (Nota ministra spraw zagranicznych RP, E. Sapiehy do ludowego komisarza spraw zagranicznych RSFRR z propozycją zawieszenia broni i rozpoczęcia rokowań pokojowych, 22 VII 1920), s. 511 – 513 (Deklaracja delegacji sowieckiej zawierająca zasady traktatu pokojowego z Polską, 19 VIII 1920; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. III, Warszawa 1964, dok. 81 (fr. prot. konferencji w Spa 9 VII 1920 r.), 84 (prot. pos. RW Ententy w Spa 10 VII 1920), 123 (prot pos. RM 29 07 1920 r.), 139 –141 (pocz. rokowań 2 08 1920 r. Baranowicze), 188 (prot. II plenarnego pos. konferencji w Mińsku 19 08 1920), 193 (oświadczenie delegacji polskiej 23 08 1920).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 43-69; Historia dyplomacji polskiej, t. IV, Warszawa 1995, s. 138 - 163.

V. Sytuacja społeczna na ziemiach polskich w latach 1919 – 1920.

Źródła: O niepodległą i granice. T. 2. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919 – 1920, Warszawa – Pułtusk 2000, s. 295 – 299, 312 – 316, 347 – 351, 484 – 501, 508 – 524, 534 – 540, 549 – 554, Jan Borkowski Rok 1920. Wojna polsko – radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach, Warszawa 1990, dok. 121.

Literatura: Janusz Szczepański Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa – Pułtusk 2000, s. 41 – 46, 212 – 242.

VI. Główne ugrupowania polityczne Polski wobec wojny 1920 r.

Źródła: Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paryż 1990, s. 21-22, 27-28, 30-32, 41-47, 56 – 57, 80-82, 134, 228 – 229, Stanisław Grabski Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 137 – 147.

Literatura: Janusz Szczepański Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa – Pułtusk 2000, s. 46 – 66, 169 – 211.

VII. Traktat Ryski 1921

Źródła: Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, 18 03 1921 w: . Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 – 1939, t.1, Warszawa 1989, s.150 – 175, S. Grabski Pamiętniki, t. 2 Warszawa 1989, s. 157 – 181, Włodzimierz I. Lenin Dzieła wszystkie, t. 41, s. 325 – 327 (wystąpienie na naradzie aktywu mosk. org WKP(b) 9 X 1920).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 98 – 136 lub Jerzy Kumaniecki Pokój polsko – radziecki 1921, Warszawa 1985, s. 34 - 85.

VIII. Polska wobec Rosji Sowieckiej/ZSRS 1921 – 1926

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej, t. 1, Warszawa 1989, s. 182 – 191 (Memoriał szefa SG, W. Sikorskiego. o polityce zagranicznej 19 I 1922 r.), s. 515 – 517 (Traktat między Niemcami a RSFRS w sprawie wznowienia stosunków przyjacielskich i handlowych, 16 IV 1922), s. 239 – 241 (Raport R. Knolla z 20 VIII 1923 r.), s. 241 – 242 (Instrukcja M. Seydy dla R. Knolla 28 VIII 1923 r.), s. 330-331 (fr. expose A. Skrzyńskiego 26 II 1925), s. 360 – 361 (Instrukcja Skrzyńskiego do posła w Moskwie 29 IV 1926),

Literatura: Historia dyplomacji polskiej, t. IV, Warszawa 1995, s. 182 – 186, 195 – 201, 206 – 210, 219 – 226, 233 – 248, 255 – 263.

IX. Polska a ZSRS w okresie zamachu majowego

Źródła: Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, red. B. Musiał,

J. Szumski, Warszawa 2009, s. 89 – 103, 127 – 142; Dokumenty z dziejów

polskiej polityki zagranicznej”, t. 1, Warszawa 1989, s. 366 (fr. expose A.

Zaleskiego z 21 VII 1926 r.), s. 375 – 377 (fr. wyst. J. Piłsudskiego na KOP 23 XI

1926 r.).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów

1918 – 1943, Warszawa 2005, s.293 – 310, Mariusz Wołos, O Piłsudskim,

Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie

kryzysu politycznego 1925 – 1926, Kraków 2013, s. 193 – 232.

X. Polityka Polski wobec ZSRS po zamachu majowym (1927 – 1932)

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej”, t. 1, Warszawa 1989, s. 417 – 419 (Protokół Litwinowa z 9 II 1929), Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej”, t. 2, Warszawa 1996 r., dok. 5, 9, Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. V, Warszawa 1966, dok. 270, 297, 307, 322 (Pakt o nieagresji Polska – ZSRS 25 VII 1932).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów

1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 310 – 393,

XI. Ocieplenie stosunków między Polską i ZSRR 1932 – 1934

Źródła: B. Miedziński Droga do Moskwy, Kultura (Paryż), 1963 nr 6, B. Miedziński Pakty wilanowskie, Kultura 1963, nr 7/8, Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. VI, Warszawa 1967, dok. 8 (expose J. Becka w sejmowej komisji SZ 15 II 1933), 16 (list J. Łukasiewicza do Becka z 4 IV 1933 w sprawie pozytywnego stosunku sow. do pośrednictwa pol. w kontaktach z Małą Ententą); dok. 35 (Konwencja o określeniu napastnika, 3 VII 1933), 36 (pismo okólne MSZ z 3 VII1933 o zawarciu konwencji i określeniu napastnika); 89 (raport J. Łukasiewicza z rozmowy z Litwinowem z dn. 15 XII 1933), 126 (protokół o przedłużeniu paktu o nieagresji między Polską a ZSRR, 5 V 1934).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s.393 - 446; Marian Leczyk Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925 – 1934”, Warszawa 1976, s. 303 – 359.

XII. W obliczu zaostrzania się sytuacji międzynarodowej 1936 – 1938

Źródła: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. VI, Warszawa 1967: dok. 172 (rozmowa Kozłowski – Dawtian 17 III1935 o stos. pol. – niem.), 210 (Notatka z rozmowy Becka z Litwinowem 13 V 1936), dok. 239 (Raport W. Grzybowskiego do Becka z rozmowy z W. Potiomkinem o Anschlussie, 15 III 1938), 253 (fr. raportu J. Lipskiego do Becka 11 VIII 1938), 256 (pismo J. Becka do J. Lipskiego, z wytycznymi do rozmowy z Hitlerem, 19 IX 1938), 262 (depesza Grzybowskiego do MSZ o rozmowie z Potiomkinem, 9 X 1938), 268 (Notatka Szembeka z rozmowy z Grzybowskim, 9 XII 1938), Źródła do historii powszechnej, t. 3: 1935-1939, red. S. Sierpowski, Poznań 1992, dok. 375 (W. Grzybowski o stosunku ZSRS do zagrożenia niepodległości Czechosłowacji, 25 V 1938); dok. 395 (oświadczenie ZSRS w sprawie stos. niemiecko – czechosłowackich, 28 IX 1939).

Literatura: W. Materski Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów

1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 462 - 520 lub Stanisław Gregorowicz, Michał J. Zaharias Polska – Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925 – 1939, Warszawa 1995.

XIII. ZSRR wobec pogarszania się stosunków polsko – niemieckich 1938 – 1939

Źródła: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich, t. VII, Warszawa 1973, dok.: 20 (fr. przem. J. Becka w Senacie na temat stos. pol. sow. 11 III 1939), 24 (notatka E. Raczyńskiego na temat ew. pomocy sow. w przypadku agresji niem., 18 III 1938), 25 (bryt. projekt wspólnej deklaracji W. Brytanii, ZSRS, Francji i Polski), 28 (depesza H. Kennarda do Halifaxa z 22 III 1939 w sprawie stanowiska rządu RP wobec pomocy wojskowej ZSRS), 74 (raport S. Lubomirskiego z rozmowy z Astachowem 8 VI 1939), M. Kornat Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa 2002, dok. 7 (s. 548 – 552), 11 (555 – 558), Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej, t. 2, Warszawa 1996, dok. 101 (depesza Becka do Łukasiewicza w sprawie rozmowy z Potiomkinem, 13 V 1939), 105 (depesza Becka do placówek w sprawie stan. Polski wobec rokowań państw zach. z ZSRS, 9 VI 1939)

Literatura: Marek Kornat Polska 1939 roku wobec Paktu Ribbentrop – Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko – sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 241 – 350

XIV. Polska wobec układu Ribbentrop – Mołotow 23 VIII 1939 r.

Źródła: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej, t. 2, Warszawa 1996, dok. 108 (rozmowy J. Szembeka z Łubieńskim i Kobylańskim o pakcie R- M, 22-23 VIII 1939), 109 (Instrukcja 229 Becka do placówek w związku z paktem R-M, 23 VIII 1939), 110 (Instrukcja nr 230 Becka do placówek o postawie PL w zw. z paktem R-M, 23 VIII 1939), 126 (Komunikat Ambasady RP w Londynie w zw. z agresją sow., 17 IX 1939), aneks dok. 21 – 22 (Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRS 23 VIII 1939 + tajny protokół), 30 (Nota Mołotowa 17 IX 1939 r.), M. Kornat Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa 2002, s. 565 – 567 ( list J. Szembeka do T. Romera 13 VII 1939 r.), s. 574 (list Grzybowskiego do Kobylańskiego, 22 VIII 1939), 592 – 596 (raport Grzybowskiego z 28 VIII 1939).

Literatura: W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943, Warszawa 2005, s. 533 – 563 lub M. Kornat Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa 2002, s. 443 – 500.

XV. Stosunki polsko – sowieckie – próba podsumowania

M. Kornat Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa 2002, s. 604 – 607 (zapiski K. Sosnkowskiego), s. 607 – 613 (wykłady St. Zabiełły na temat ZSRS 1936 – 1938), 625 – 626 (wypowiedź Wiktora Sukiennickiego); Ksawery Pruszyński Niezadowoleni i entuzjaści. Publicystyka t. I, 1931 – 1939”, Warszawa 1990, s. 91 – 96 (Turecka koncepcja Polski – 1933), 677 – 680 (wyjaśnić sytuację międz. Polski – VIII 1939); Racje i okoliczności. Publicystyka polska 1918 – 1939, wyb. i opr. R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, Warszawa 2000, s. 143 – 145 (Cat – Mackiewicz 1932).

Literatura: Maria Turlejska Rok przed klęską 1 września 1938 – 1 września 1939, Warszawa 1962, s. 367 – 417.

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza dokumentów, dyskusja. Możliwe referaty dotyczące zagadnień szczegółowych, przygotowywane przez studentów.

Uwagi:

dr hab. Tadeusz Rutkowski - Polska wobec Związku Sowieckiego 1918 – 1939

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.