Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1914-1945 3104-L3H20PL1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski 1914-1945 3104-L3H20PL1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-14 11:30 : 13:00 sala 8
Budynek Pomuzealny
2020-07-21 11:30 : 13:00 sala 8
Budynek Pomuzealny
2020-07-28 11:30 : 13:00 sala 8
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Igor Chabrowski
Literatura:

Żarnowski, Janusz, red. Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX wieku. Metamorfozy społeczne, t. 2: Warszawa: Instytut Historii PAN, 2007.

Żarnowski, Janusz. Historia społeczna: metodologia, ewolucja, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Nariton, Instytut Historii PAN, 2011.

Inne tomy z serii Metamorfozy Społeczne, t. 1-10. Warszawa: Instytut Historii PAN,

Zakres tematów:

Problemy i źródła:

1. Nowoczesne państwo i biurokracja: zatrudnienie, określenie statusu w hierarchii instytucjonalnej, organizacja, klasyfikacja, podziały i

klasy; metody komunikacji wewnątrz-instytucjonalnej, potrzeba /konieczność biurokratyzacji, biurokracja jako forma władzy i jako

nowoczesność – nowoczesne zbiurokratyzowane społeczeństwo

Źródło: AAN 2/2021/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, „Sprawozdania sytuacyjne miesięczne Komendanta Policji Państwowej Okręgu VIII we Lwowie z życia polskich legalnych partii politycznych i mniejszości narodowych [lipiec - październik 1924 rok.]”:

https://szukajwarchiwach.pl/2/2021/0/-/5/str/1/1/100#tabSkany AAN 2/2021/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie,

„Ewidencja szeregowych posiadających kurs komendantów posterunków Policji Państwowej, przydziały posterunków. Wykazy, korespondencja.”:

https://szukajwarchiwach.pl/2/2021/0/-/16#tabSkany

2. Statystyka: forma państwowo-twórcza: zbiór, forma, metoda i reprezentacja „naukowa” danych; standardy tworzenia „rzeczywistości” statystycznych, zmiany pytań i form-metod interpretacji pytań w konstrukcjach statystycznych; mapa a obraz statystyczny, polityka a

„naukowy” obraz społeczny

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1931, 1935, 1937, 1939/1940

3. Propagowanie niepodległości – propaganda i legitymizacja (nowej) państwowości: fotografia: sfera prywatna – obraz patriotyczny, ubiór osobisty, biżuteria, tworzenie i dostosowywanie historii; sfera publiczna – wielkie wydarzenia, obraz wojny, rewolucji, cierpienia i zwycięstwa, miejsca pamięci. Problematyka: tworzenie obrazu, autentyczność, tworzenie standardów, obrót informacji, konformizm.

Źródło: Kolekcje fotografii o tematyce niepodległościowej;

Dodatkowe źródła: https://polona.pl/item/xx-rocznica-odzyskania-niepodleglosci,NzIyMzk3Mjk/0/#info:metadata;

https://polona.pl/item/trzeci-maj-swieto-narodowe,NzQyNTY1NDE/36/#info:metadata

4. Etnografia i tworzenie narodu, etniczności, ludowości, egzotyki i swojskości: film i opis etnograficzny jako źródła opisu / manipulacji / klasyfikacji / kreacji / kontrastowania rzeczywistości: problemy swój i obcy w obrazie społecznym, swój i obcy w tworzeniu nowego państwa; obraz nowoczesności w lustrze egzotyki / „zacofania” / odmienności kulturowej; problem czasu historycznego a społecznej, etnicznej, kulturowej

różnorodności.

Źródło: film etnograficzny (Polesie: https://www.youtube.com/watch?v=WMeTSNfvJ0g ); twórczość Zofii Chomętowskiej (1902-1991)

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4218

Literatura: Linkiewicz, Olga. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas, Fundacja Lanckorońskich, 2018.

5. Życie religijne i odnowa religijności: „Rycerz Niepokalanej” w walce o nowe życie polityczne – media w służbie wiary i wizji politycznej; M. Kolbe i charyzmatyczny kościół; rola religii wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich; „Cud nad Wisłą” i narodowy katolicyzm (ONR i nar.

kat.) i antysemityzm w kościele;

Źródło: „Rycerz Niepokalanej” (wybór BUW)

Literatura: Stegnera, Taduesz, red. Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne t. 5. Warszawa: Instytut Historii

PAN, 2013. (katolicyzm: Grzegorz Bujak, 11-22; Paweł Maciaszek, 45-59; prawosławie: Roman Płoński, 165-180; grekokatolicy: Stefan Horak, 179-200; judaizm: Regina Renz, 279-290, Kamil Kijek, 291-331).

6. Prasa i pluralizm polityczny oraz pluralizm medialny: jego rola, skala i ograniczenia na przestrzeni międzywojnia, cenzura i jej konsekwencje; rola sensacji w tworzeniu mediów; rola rynku w kształtowaniu prasy; „plemiona informacyjne” – podziały polityczne i różne światopoglądy oraz wiedze o świecie; konflikty jak fundament tworzenia wspólnot politycznych.

Zadanie źródłowe: wyszukiwanie opinii o przełomowych wydarzeniach (wybór jednego) zamach na Narutowicza (1922), zamach majowy (1926),

strajk chłopski 1937 (krakowskie), wybór prasy

7. Satyra i walka polityczna: proces polityczny w państwie demokratycznym i autorytarnym: ograniczenia w wolności słowa i bunty oraz śmiech intelektualistów, rola śmiechu i szyderstwa w ataku i obronie społeczeństwa (elity społ.); życie polityczne i jego granice w nowoczesnym państwie – co to znaczy i czy w ogóle coś to znaczy? Jak była różnica w życiu w monarchiach i państwie demokratycznym oraz pod dyktaturą.

Źródło: M. Hemar, J. Lechoń i J. Tuwim, „Szopka polityczna” (1931) w M.

Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski i J. Tuwim, Szopki 1922-1931 Pikadora i Cyrulika Warszawskiego, oprac. T. Januszewski, Warszawa 2013.

Dodatkowe źródła: https://polona.pl/item/album-karykatur-marszalka-j-pilsudskiego-na-pamiatke-x-lecia-niepodleglosci-rz-posp,MzMzODc5NDk/0/#info:metadata

8. Muzyka i film: metody i zmiany w konsumpcji dóbr kultury / produktów kultury; produkcja, konsumpcja, przetwarzanie i odtwarzanie;

zabawa, forma zabawy, dostępność, klasowość; mody i smaki – inny świat, lepszy świat; sztuka dla relaksu i zaangażowana; międzynarodowe

i globalne trendy LUB architektura i kwestia zachowania dziedzictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia dziedzictwa narodowego.

Źródła: https://polona.pl/item/album-naszych-zabytkow-t-1-koscioly-drewniane-cz-1-dyec-gnieznienska,NzY4MDg0NjI/0/#info:metadata ; Z.

Kalinowski, J. Kłos, Z. Mączeński, K. Stefański, K. Skórewicz, R. Świerczyński, J. Wojciechowski. Wieś i Miasteczko, Materyały do

Architektury Polskiej, Tom I. Warszawa 1916.

Literatura: Theodor Adorno, The Culture Industry: Selected Esseys on Mass Culture, ed. J. Bernstein (London, New York: Routledge, 2001), 61-97. Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (wiele edycji); Mędrzecki, Włodzimierz, wyd. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne, t. 4. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012.

9. Dyskusja i recenzja:

Wybrane najnowsze prace z historii II RP

Metody dydaktyczne:

Zajęcia ćwiczeniowe: studenci będą uczyć się krytycznie czytać źródła do epoki XX w., dyskutować problematykę zawartą w źródłach i literaturze przedmiotu, a także przygotowywać krótkie wypowiedzi pisemne i prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo z zajęciach (obecność, aktywna praca, kolokwia): 70%; Prezentacja: 30%

Uwagi:

dr Igor Chabrowski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.