Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 124
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-02-18 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-02-25 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-03-03 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-03-10 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-03-17 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

Temat 1-2. Źródła:

-Historia Powszechna 1870-1990.Dzieje polityczne i gospodarcze ,historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe. Wybór dokumentów M.Nadolski Warszawa 1990 nr Karta ONZ, nr 2 Ład Poczdamski,Nr ….Mowa Fultońska W.Churchilla nr 8 Mowy H.Trumana G.Marshalla

-W.Włodarkiewicz: Źródła do historii powszechnej XX wieku(1945-1962) Siedlce 2012 nr dok 4,5,8,10,11,12 ,nr 56 i 57 Noty po referendum

- R.Kozłowski , J.Sziling Wybrane teksty źródłowe do historii powszechnej po 1945 r Toruń 1978 Wywiad J. Stalina z 13 III 1946 s. 35-41

-Historia XIX i XX wiek .Źródła do dziejow Polski w XIX i XX wiek .Wybór tekstów źródłowych A.Koseski J.R.Szaflik ,R.Turkowski Warszawa 2003 nr dokumentów nr 1 Sytuacja w Kraju 2 VI 1945 ,2,3,4,10 Powstanie TRJN ,7 Komisja trzech 21 VI 1945 nr 8 Skazanie 16 w Moskwie 16 VI 1945 r nr 11,12,Polskie władze w Londynie Nr ,14,15,16 Zachód wobec Polski ,uznanie reżymu nr 18 Walka o Ziemie Zachodnie dla Polski w Poczdamie VIII 1945 r Nr 56,57 Uznanie władz reżymu ,kwestionowanie nabytkow na zachodzie 1946 .Nr 68 Oświadczenie G. Marshalla z 9 IV 1947 w sprawie granic zachodnich Polski

-J.B.Tito : Republika Wolnych Narodów. Katowice 1946 s.21

J.B.Tito Front ludowy jako ogólnonarodowa organizacja polityczna.Warszawa 1948 s. 34 buw 86026

-Biuletyn specjalny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosławiańskiej poświęcony II rocznicy zawarcia układu o przyjaźni i współpracy między RP a FLRJ podpisanego w Warszawie 18 III 1946 r Warszawa 1948 s. 16 (buw 84050)

-J.Kowalewski: Ludowa Jugosławia Warszawa 1946 s. 91 (buw 57330)

-Ustawa o 5-letnim rozwoju gospodarki FLRJ na okres 1947-1951.Warszawa 1948 s.161 (buw 81840) Mowa w Skupstinie 26 IV 1947 r (buw 81840)

-1000 wiadomości o socjalistycznej Jugosławii Belgrad 1958 s. 31 buw 175489

-Czechosłowacja .Praga 1947 s. 35 (buw 123364)

-Czechoslowacja wczoraj i dziś .Praca zbiorowa pod red. M.Korowicza Katowice 1948 (buw03616[7]

-M.Korowicz ;Dzisiejsza Czechosłowacja Katowice 1948 s. 35 (buw 03678[5]

-L.Kubiatowicz: Czechosłowacja Warszawa 1949 s. 34 (buw 86422]

-E.Mildner : Czechosłowacka polityka osadniczo-przesiedleńcza na pograniczu Kraków 1946 s.9 (buw 34812)

-T.Lehr-Splawiński i zespół : Polska -Czechy 10 wieków sąsiedztwa katowice 1947 s. 315 (buw 03782'[7])

-Program odbudowy rządu premiera Gotwalda Republiki Czechosłowackiej Praga 1947 s, 69

-Reforma szkolna w Czechosłowacji Praga 1946 s. (buw88714)

-Ustawa o 2-letnim planie gospodarczym Czechosłowacji Praga 1947 s.24 (buw 121028)

-J.Starosciak :Bułgarskie Rady Ludowe Płock 1949 s. 23 (buw 87733)

-G.Dymitrow Przemówienie po powrocie delegacji rządowej z Warszawy. Warszawa 1948 s.7 (buw 389616 )

-S.Erlich:G.Dymitrow-teoretyk marksizmu.Warszawa 1949 s.6 (buw 164 544 (3)

-Z kraju młodych spólnot rolnych .O spółdzielczosci bułgarskiej .Autorzy B.Haubold i zespól warszawa 1948 s, 87 buw 129908

2.Literatura naukowa.

-A.Appelbaum ;,,Za żelazna kurtyną .Ujarzmienie Europy Wschodniej.''Warszawa 2013 s. 39-126

-M.Bankowicz : Zlikwidowane państwo .Ze studiów nad polityka czechosłowacką, Kraków 2003 s.53-68

-L.Buczma ; Narodziny socjalistycznej Czechosłowacji Warszawa 1985 s. 49-87 ( z epoki )

-H.Bartoszewicz Stosunki polityczne ZSRR z państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Warszawa 1998

-A.Chomicz Życie gospodarcze Czechosłowacji po II wojnie światowej Warszawa 1947 (całość)

-G.Dallas Zatruty pokój.1945-wojna która się nie skończyła.Wrocław 2012 s.493-652 (Koniec wojny -wybrać wschod Europy)

-W.Diamond Czechoslovakia between East and West London 1947 s, 258

-S.Fischer-Galati:,,Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia .Dziedzictwo historii Lublin 2006 s .63-85

-J.L.Gaddis :Zimna wojna .Historia podzielonego świata. Kraków 2007 s. 19-62

-J.Hauziński, J.Leśny : Historia Albanii Wrocław 1992 (lata 1944-1947)

-Historiografia Krajów Europy Środkowo-Wschodniej red.J.Kłoczowski,P.Kras. Lublin 1997 Polska s. 21-45 Czechosłowacja s.46-71, Węgry s.72-113,Rumunia s.114-148, Była Jugoslawia s,149-187, Bulgaria s.199-219

- M.K.Kamiński : Polska -Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii 1945-1948 warszawa 1991 s. 380

K.Kalcev: Gieorgij Dymitrow szkic biograficzny Warszawa 1973

J.Kochanowski Węgry Warszawa 2006

-S.Kogelfranc : Jak podzielono Europe Warszawa 1986 s. 5-18

A.Koseski : Albania .Krótki zarys. Warszawa 1988

B.Kostecki :Ludowa Republika Bułgarii Warszawa 1987

J.Kremky-Saloni Rumunia Łódż 1961 s. 173

-R.B Levering :The Cold War 1945-1972 Illinois 1973 s. 13-96 ( czasy falowania ZSRR -USA)

C.Macknezie : Dr Beneś London 1946 s.356

M.R.Myant Socialism and democracy in Czechoslovakia 1945-1948 London 1981

J.R.Nowak : Powstanie Ludowej Republiki Albanii Warszawa 1983

Przemiany rewolucyjne w krajach Europy Środkowej i Poludniowej w latach 1944-1948. red.L. Grot Warszawa 1977 (z epoki)

J.Ratiu : Rumunia współczesna i jej rola w dzisiejszym świecie . Londyn 1975 s. 148

- H.Renner A history of Czeschoslovakia since 1945 London 1989 s.200 (buw629217)

H.Ripka:,,Czechoslovakia enslaved:the story of the comminist Coup d,etat .London 1950

J.Rothischild : East Central Europe between the two world wars Washington 1997

Z.Rutyna: Powstanie Socjalistyczne Federacyjnej Republiki Jugosławii warszawa 1985 s. 161,

P.Simić: TITO .zagadka stulecia . Wrocław 2009 s. 136-168

E.Taborsky Communism in Czechoslovakia .Stanford 1981

-The establishment of communist regimes in Eastren Europe 1944-1949 red.N.Naimark, L.Gibianskii .Boulder 1997

J.Tomaszewski Czechosłowacja Warszawa 1997 s. 139-177

Tenże Bułgaria 1944-1970 Warszawa 1989

tenże Rozwój Bułgarii w latach 1944- 1970 Warszawa 1980 .

R.Zawistowska :Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej w Słowacji w latach 1945-1948 warszawa 2009 s. 112-253

M.Willaume:Rumunia Warszawa 2006

M.Żmigrodzki System partyjny Ludowej Republiki Bułgarii Warszawa 1977

Temat 3-4.

Źródła :

-Polskie Stronnictwo ludowe 1945-1946. Dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego zebrał W.Bartoszewski Warszawa 1981

-S.Lato,W.Stankiewicz:Programy stronnictw ludowych .Zbiór dokumentów Warszawa 1969 (program PSL z 1946 r s. 354-382

-Fałszerstwa wyborcze 1947,Dokumenty falszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 .Opr. M.Adamczyk J.Gmitruk T.1 i 2 Warszawa 2000-2002

-Ku czci Mikołaja Petkova Jutro Polski z 31 X 1962 nr 18-19,

Ferec Nagy,Jutro Polski'' z 25 XI 1951 nr 17

-O ruchu chłopskim na Węgrzech .Jutro Polski z 11 IX 1949 nr 15

-Program Węgierskiego Stronnictwa Chłopskiego z 23 VIII 1943 r Londyn 1943 (w języku polskim)

-Le proces Nicolas D.Petko Sofia 1947 s. 493 (139351-BUW)

-W.Talaska :,,Juliu Maniu -bojownik wolności Rumunii .Jutro Polski z 30 I 1956 nr 22

3.Literatura:

A.Appelbaum Za żelazna kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 Warszawa 2013

M.Dockrill:The Cold War 1945-1962 London 1990

H.Donath Przemiany ustrojowo-prawne na Węgrzech w latach 1939-1949 Wrocław 1978 s.167

-M.Foldesi.K.Kszresnces :Historyczna rola partii chłopskich na Wegrzech po II wojnie światowej [w]: Dzieje partii stronnictw chłopskich w Europie t.2 W podzielonej Europie Kom.Red. Pułtusk-Warszawa 2007 s. 123-130

H.Bartosiewicz :Stosunki polityczne ZSRR z państwami Europy Środkowej i Poludniowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Warszawa 1998

Historia Europy Środkowo-Wschodniej .T.1 red. J.Kłoczowski Lublin 2000

G.Ionescu :Communism in Rumania 1944-1962 London 1964 s. 378

J.Jackowicz : Partie opozycyjne w Bułgarii w latach 1944- 1948.Warszawa 1998

- J.Jackowicz : Polityczny ruch chłopski w Bułgarii po II wojnie światowej [w]: dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie T.2 w podzielonej Europie s. 89-122

-W.Jakubowski : Chłopi polscy 1944-1948 .Perspektywa psychohistoryczna.Pułtusk-Warszawa 2000 s.29-88 (sytuacja polityczna na wsi)s.150-208 (Wobec rzeczywistości politycznej )

A.Koryn :Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944-1947, Wrocław 1983

E.Marcinkowska : Iuliu Maniu (1873-1953)-rumuński lider narodowo-chłopski, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 35 z 2008 s. 309-348

R.Turkowski :PSL w obronie systemu demokracji parlamentarnej 1945-1949.Warszawa 1992,

A.Juszkiewicz :Powstanie i rozwój Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego .Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 5 z 1963 r s. 234-275

J.Kochanowski Wegry .Od ugody do ugody 1867-1990 warszawa 1997

Slownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku Pod red.W.Roszkowskiego i J.Kofmana Warszawa 2004

A.Paczkowski .S.Mikołajczyk -klęska realisty. Warszawa 1991.

J.Tomaszewsk Rozwój Bułgarii w latach 1944-1956 Warszawa 1980.s. 189

P.S.Wandycz Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej .Kraków 2003

H.Wegrzyn : Rozwój gospodarki Węgierskiej Republiki Ludowej w latach 1945-1972 Warszawa 1975 s. 22

Temat 5-6

1)Źródła::

-Historia powszechna 1870-1990 … nr 12 Rezolucja Biura Informacyjnego 28 VI 1948 s. 267- 275 nr 13 Powszechna deklaracja Praw człowieka s. 276- 280

- Odpowiedź towarzyszom bułgarskim i wszystkim innym Beograd 1948 s.46 (buw 86310)

-Narada Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych listopad 1949 Warszawa 1950 s.92 w szczególności Rezolucje s. 71-92 oraz mowy M.Susłow s. 7-35, P.Togliatti s. 35-52 G.Gheorgiu-Deja s. 52-71

- O nieprawdziwych i niesprawiedliwych oskarżeniach przeciwko KPJ i FLR Jugosławii.Belgrad 1949 s.32

-Organ prasowy Biura Informacyjnego pt;,,O trwały pokój,o demokracje ludowa'' 1947-1956 (wybrane artykuły)

-Sowieszczania Kominforma 1947,1948,1949 Dokumienty i materiały red.G.Adibekow. i in. Moskwa 1998

-W.Włodarkiewicz :Źródła do historii powszechnej XX wieku Siedlce 2012 nr dokumentów: nr 14 i 15 (odpowiedź Jugosławian)

-Wybór źródeł do historii powszechnej po II wojnie światowej 1945-1975 część I 1945-1954, Opr.M.Adamczyk, M.Kaczanowska, S.Meducki Kielce 1980 Nr 19 Szklarska Poręba -wrzesień,Deklaracja narady s. 109-112

-A.Żdanow :O sytuacji międzynarodowej wygłoszony 25 09 1947 na naradzie informacyjnej,[w:] Narada informacyjna dziewięciu partii Warszawa 1947 s.29-50

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1945-1956 Wybór tekstów źródłowych,A.Koseski,J.R.Szaflik,R.Turkowski Pułtusk 2003 (nr dokumentu 70- narada)

b)Obraz walki propagandowej w Polsce walki z J.B.Tito po rozłamie w Kominformie w 1948 r:

-S.Brodzki Titowszczyzna Warszawa 1950 s. 131 (BUW117070)

-B.Gribanow: Banda Tito narzędzie amerykańsko-angielskich podżegaczy wojennych Warszawa 1950 s. 165 (Buw 129867)

-D.Destanti:Tito i jego agenci (tlumaczenie L.Kołakowski)Warszawa 1950 (BUW 103096)

-R.de Jouvenel: Tito marszałek zdrajców Warszawa 1951 s 136(BUW 116639)

-Jugosławia pod terrorem Tito (J.Duclos)Warszawa 1950 s.113 (BUW 104366)

-D. Kartun Spisek Tito przeciwko Europie Warszawa1951 s.99(BUW 116073)

-V.Kirsanov: Titowska Jugoslawia. Warszawa 1951 (BUW123222)

c)Prasa PZPR :,,Trybuna Ludu’’ (1948-1953)

2)Literatura :

-G.M.Adibekow : Kominform i poslewojennaja Jewropa. 1947-1956 Moskwa 1994

-Cholodnaja wojna 1945-1963 ..Istoriczeskaja rietroispektyva -sbornik statiej ,red N.I.Jegorova, A.O.Czubarin Moskwa 2003 (Patrz artykuł L.J.Gibjanskij o formułowaniu się bloku wschodniego s.105-156)

-V.Mastny Stalin i zimna wojna .Sowieckie poczucie zagrożenia warszawa 2006 s,61-114

-A.Appelbaum :Za żelazną kurtyną...s. 235-322

-J.Broz-Tito Warszawa 1972 Zeszyty dokumentacyjne.Seria biograficzna nr 5 BUW sygn.S.12842[5]

-V.Dedijer :Tito Nowy York 1953 s.443

-F.Fejto ,V.Fisher: Praski zamach stanu 1948 .Warszawa 1984 (druk w drugim obiegu) s.42- 143

-L.J .Gibianskij Kak woznik Kominform ,po nowym archiwalnym materiałam.Nova i Nowniejszaja Iistoria . nr 4 z 1993 s.131-151

-J.L.Gaddis Zimna wojna.Historia podzielonego świata.Kraków 2007 s.17-76

-M.Gilbert: Cold War Europe.The politcs of a contseted continent London 2015 s.11-55

-M.Górny :Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej .Warszawa 2007 (proszę poczytać o jednej z historiografii KDL)

-J.Holzer Europa Zimnej Wojny .Kraków 2012 s.50-95,,111-138,139-172

Cz.Kozłowski :Rok 1948 warszawa 1988 s. 66-93, 142-179321-378

-K.Lowe:Dziki kontynent.Europa po II wojnie światowej,Poznań 2013 s.

317-335

-M.Łopusina : KGB protiv Jugoslavije Belgrad 2001

-J.Perović : The Tito-Stalin split,, a reassement in the light of new evidence. Journal of Cold War Studies .nr 2 z 2009 s. 32-63

-Z.Rutyna Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943-1948 Warszawa 1981 s. 413

P.Simić :Tito Zagadka stulecia Wrocław 2009 s. 159-186

-Sovetizace vychodni Evropy.Zeme stredni a jihovychodni Evropy v letech 1944-1948 Praha 1995 (dla znających język czeski)

-G.Swain N.Swain :Eastern Europe since 1945 London 1993 s.26-76

-T.Snyder R.Brandon Stalin i Europa 1928-1953.Poznań 2014 (s. 239-262 s. 263-276 rozdziały autorstwa M.Kramera )

-T.Szymczak Jugosławia .państwo federacyjne. Łódż 1982 s 420

-U istokow socjalisticzeskogo sodruzestwa .SSSE wostocznojewropjeskieje strany w 1944-1949 red L.J. Gibjanskij Woskwa 1995 (szczególnie artykuł L.J.Gibijańskiego str 137-163 socyjalistczeskoje sodrużestwo )

- J.Woydyłło ;Tito jakiego nie znamy Warszawa 1991

-W.Walkiewicz :Jugosławia Byt wspólny i rozpad Warszawa 200 s. 173-200

-Tenże Jugoslawia .Państwa sukcesyjne warszawa 2009 s. 181-209

-P.Wandycz : Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności . Kraków 1995

-J.Zając , R.Zięba :Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 Toruń 2005 s. 88-110

-E.Zieliński : System polityczny SFRJ Warszawa 1984 s.181.

Temat 7. Źródła dokumentowe:

-Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich T.9 Warszawa 1974. Komunikat PAP o utworzeniu 25 I 1949 r RWPG

-Kraje RWPG 1960-1975.Warszawa 1976

-Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej .Wybór materiałów i dokumentów .Biblioteka Wiedzy o Krajach Socjalistycznych Warszawa 1964

-Podstawowe dokumenty RWPG i organizacji wyspecjalizowanych .Wybór i opracowanie B.W. Reutt Warszawa 1972 (patrz Komunikat o naradzie i powołaniu RWPG, Statut RWPG, Podstawowe zasady podziału pracy )

-Statut RWPG podpisany w Sofii dnia 14 XII 1959 r Warszawa 1960 Dziennik Ustaw PRL 1960 nr 35 poz.197

Historia powszechna 1870-1990 ….Dokument nr 17 Układ Warszawski z 14 V 1955 r s.287-291 mowa N. Chruszczowa na XX zjeździe KPZR s. 295-315

b)Wspomnienia:

-.Różański: Spojrzenie na RWPG .Wspomnienie -dokumenty -refleksje 1949-1988. Warszawa 1990

Literatura :

-P. Bożyk , B. Wojciechowski: Handel zagraniczny Polski 1945-1969 Warszawa 1971

-40 lat RWPG .Ewolucja instytucji i struktur socjalistycznej integracji gospodarczej red. R.Chwieduk, A. Krawczewski Warszawa 1988 (artykuł A. Skrzypka :Etapy rozwoju RWPG)

-Dzieje państw socjalistycznych. Gospodarka , społeczeństwo, polityka Warszawa 1986

A.W.Faddejew: RWPG. Przedmowa M. Jagielski Warszawa 1975.

-Integracja gospodarcza krajów socjalistycznych red. P. Bożyk Warszawa 1979

-Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych Warszawa 1980 (artykuł L. Ciamagi o wynikach współpracy)

-L.J. Jasiński: Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku .Warszawa 2003

_ K.Kaplan : Ceskoslovensko v RVHP 1949-1956 Praha Ustav pro saudobe dejiny AV CSR . 1995 s. 213-236

-J.Kleer : Integracja gospodarcza w RWPG Warszawa 1978

-Tenże ; Wzrost intensywny w krajach socjalistycznych Warszawa 1972

- A. Marszałek : Planowanie i rynek w RWPG .Geneza niepowodzenia. Łódź 1993

-V. Mastny Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia. Warszawa 2006

-Z.M.Klepacki : Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych. Warszawa 1981

-S. Paradysz Rozwój i przemiany strukturalne przemysłu europejskich krajów RWPG .Wiadomości Statystyczne nr 2 z 1983

-L. Pawłowicz: Rozwój i przemiany strukturalne przemysłu krajów RWPG .(studium taksonomiczne) warszawa 1987

-T. Snyder, R .Brandon: Stalin i Europa 1928-1953 Poznań 2014 .(Artykuły M. Kramera s. 239-276

-Wspólnota socjalistyczna RWPG. Osiągniecia i perspektywy .Warszawa 1975

Temat 8-9

Źrodła:

a .Podstawowe dokumenty o radzieckich kołchozach rozpowszechniane w Polsce .

- W.Lenin, J.Stalin ;O spółdzielczości produkcyjnej na wsi Warszawa 1949 s.213 (BUW 100996)

-T.K.Ćugonov: Derevnia na Golgote. Letopis komunisticzeskoj epochi ot 1917 do 1967. Minchen 1968 s. 509 (buw 379129)

-D.I. Lapter :J.W.Stalin-twórca ustroju kołchozowego.Stenogram publicznego odczytu w Moskwie .warszawa 1951s. 42 (buw 120460)

-Doświadczenia przodujących kołchozów.Przełozył E.Rewo-artykuły z ,,Prawdy''Warszawa 1954 s .86 (buw 8159511)

-J.Gusajev: Szlakiem stalinowskim .20 lat budownictwa kołchozowego.Warszawa 1950 s.92 [125590]

-Historia Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików Warszawa 1954 s.415(158369)

-N.Kazancev : Stalinowski statut artelu rolnego Warszawa 1950 s.30 [buw 88382)

-Tenże :Prawo własności kołchozowej Warszawa 1950 s. 234 (buw 104190]

-Kołchozy jako czynnik podniesienia gospodarki ZSRR Warszawa 1951 s. 31 (buw .S.5825 [1951.1]

-M.Kraev :Zwycięstwo ustroju kołchozowego w ZSRR Warszawa 1955 s. 619 (buw 169053)

-V.Kuzmina i zespół: Kolektywizacja selskogo chazjajstwa .Vaznesje postanowlenija KPSS i Sovetskego Prawitelastwa 1927-1957 s.573 (buw 190525)

M.Kalinin : O kołchoznom stroje i kołchoznicach Moskwa 1950 s. 14 (buw 87478)

-Ludzie radzieckiej wsi (wybór reportaży z gazet radzieckich)warszawa 1955 s, 93 (1549660

-Partia bolszewicka w walce o kolektywizacje wsi Warszawa 1952 s.112 ( 125868-buw)

-L.Pol: Partia komunistyczna w walce o kolektywizacje Warszawa 1955 s. 32 (buw 340615)

-Problemy rozwoju kolektywnych gospodarstw rolnych w ZSRR Warszawa 1951 (buw 125012)

-Program KPZR Warszawa 1961 s.80 (buw 237966)

-I.Sarnikow: Historyczne konieczności przejścia chłopów do zespołowej produkcji rolnej Warszawa 1950 (buw 86832)

-Tenże ; Zwycięstwo ustroju-rewolucyjny skok w rozwoju spółdzielni produkcyjnych w ZSRR Warszawa 1952 (buw 125925)

-Upokoreijnie golodom. Zbirnyk dokumentiv Opracowała M.Muchina Kyiv 1993 s.309 (buw 721381)

- The tragedy of the russian village.Collectivization and dekulakization.Documents and materials in 5 volumes 1927-1939.Main editorial board: V.Danilo,R.Manning,L.Viola (editors-in-chief),R.Davies, Ha Yong-Chool, R.Jonhson, V.Kozlov, V.Christophorov A.Sakharov, T.Shanin , S.Wheatcroft .Main secrstary L.Denisova. T.IV (1934-1936) (wybrane dokumenty)Moskva 2002 s.43-89

-Uchwały i rezolucje KPZR Warszawa 1955 s.712 (buw 173823)

- J.Wiślak : Komuny rolne w ZSRR Warszawa 1926 s(BUW 4.22.2.240)

-Związek Radziecki ,Geografia historia ustrój warszawa 1955 (877698-buw)

-Związek Radziecki w liczbach 1917-1957 Warszawa 1958 s.363 (193930-buw) (s.24-25 145-208

b. Propagandowa wizja życia ludności wiejskiej w kołchozach radzieckich propagowana na terenie Polski

Źródła:

-I.Aplikov :Kołchoz im J.Stalina Warszawa 1952 s.244 (buw 129529)

- J.Bychowska : W kołchozach Kaukazu Warszawa 1951 s, 66 (buw S.5755[34]

-V.Dimitrew : Kołchoz ,,Pokrowskoje ''Warszawa 1950 s.110 (buw 104829)

V.Dimitrew: Kołchoz im .Żdanowa Warszawa 1953 s. 175 (buw 138455)

-F.Dubkowskij : Nowe życie wsi (Przekład W.Wasilewska ) warszawa 1950 s. 258 (buw S.5081 [9]

-A.Elagina : Kołchoz ,,Czerwony Październik'',Warszawa 1950 s. 190 (buw 100937)

-F.Grinkin : Kołchoz im.Mołotowa '' Warszawa 1951 s.115 (buw 1157670

-Jak żyją i jak pracują w kołchozach radzieckiej Ukrainy Warszawa 1950 s.137 (135801)

- R.Juryś : Z wędrówek po kołchozach Ukrainy Radzieckiej Warszawa 1949 (buw100926)

-Z.Kijasko: Dzieje jednego kołchozu warszawa 1952 s. 139 (buw125537)

-J.Kotenko : Młodzież na polach kołchozów Warszawa 1948 9buw 100938)

-Listy z kołchozu ,, Drogowskaz Rewolucji' Warszawa 1953 ( buw-161874)

-W.Machejek : Zwycięska wieś radziecka Warszawa 1950 s.61 (buw89270)

-I.Milinowski :Kołchoźnik-uczony Warszawa 1953 s. 41 (buw 130733)

-A.P.Nikitina : Kobiety traktorzystki na polach kołchozu Warszawa 1950 s. 114 (buw 101737]

-G.Nikolajewa : Kolchoz ,,Traktor'' Warszawa 1950 s. 95 (buw 104223)

-Z.Nikoljewskaja : O Dargańskim Kołchozie .,,Czerwony Partyzant'' warszawa 1951 (buw S.6027[39]

-S.Piotrowski : Na Ukrainie szumi pszenica Warszawa 1950 s. 94 (101808)

-P.Pluksz : Kołchoz -milioner Warszawa 1949 s. 22 (buw84808)

-J.Raudsepp: Walka o kołchoz. Opowieść chłopa estońskiego Warszawa 1950 s.141 (buw 129347

-P.Rokitniaskij :Kołchoz ,,Czerowna Zorza '' Warszawa 1951 s. 205 (buw 115814)

-G.Rusakow : Kołchoz im.Lenina Osady Górki Lenińskie Warszawa 1950 s. 150o (buw 104477)

-S. Skonriako : Podmoskiewski kołchoz ,, Borec'' Warszawa 1955 s.259 (165054)

-L.Terentiewa : Na drodze do dostatniego i kulturalnego życia . Kołchoz ,,Selija''Łotwa Warszawa 1951 s. 30 (buw 123528)

J.Wasilewski : Od drewnianej sochy do elektrycznego traktora . Warszawa 1953 (152133)

-N.Zadonskij :W stepach Zawołża Warszawa 1952 s. 130 (buw 129254)

-A.Zemcow : Światła nowego życia Warszawa 1952 s.55 ( buw-122180)

c)Publikacje dotyczące indoktrynacji politycznej kołchoźników:

-A.Bavarskij :Organizacja partyjna w kołchozie Warszawa 1955 s. 34 (buw164815)

-E.Erochin : Organizacja partyjna w sowchozie ,,Karwajewo'' Warszawa 1955 s. 62 (buw 164867)

-J.Poljakow Praca masowo-polityczna w kołchozie .Stalinogród 1954 s. 64 (buw 131469)

-Praca partyjna na wsi warszawa 1953 s. 75 ( 135920)

- Praca partyjna w stacjach maszynowo-traktorowych Warszawa 1956 s.126 (buw 170148)

-H.Chołuj : Wstep do teorii socjalistycznej transformacji rolnictwa Warszawa 1978 s.331 (buw 463604)

d) Skala wyzysku ekonomicznego skołchozowanej wsi sowieckiej:

-G.Gapczenko: Organizacja i opłata płacy w kołchozach Warszawa 1950 s.30 (S.5041 [11]

-O.Lapitew: Normy pracy w kołchozie .Warszawa 1951 s.121 (buw 154584)

- T.S.Mituśzkin : Analiza działalności gospodarczej socjalistycznych przedsiębiorstw rolniczych Warszawa 1963 s.278 (buw 255340)

- N.Nazarcew:Dniówka obrachunkowa w kołchozie Warszawa 19532 s. 127 (buw 125803)

-Osiągnięcia i doświadczenia nowatorów wsi kołchozowej Warszawa 1953 s. 31 (buw S.5825[1953.1]

-M.Kozyr : Struktura i prawne zmiany w rolnictwie ZSRR Warszawa 1985 s.264 (buw 548111)

-T.Orlewicz : Zarys wiadomości o rolnictwie socjalistycznym Warszawa 1957 s.259 (buw 103805)

-T.Siwek Rola spółdzielczości w kształtowaniu kompleksu rolniczo-przemysłowego w ZSRR Warszawa 1975 (buw 406906)

-J.Zieliński : Dniówka obrachunkowa w kołchozach radzieckich Warszawa 1955 (buw 166839)

d’) Obraz kolektywizacji w rzeczywistych wspomnieniach: kołchoźników po upadku ZSRR

Ł.N. Łopatin i N.Ł. Łopatina: Kolektywizacja i razkułaczanije w bospominaniajach oczewidcew. Moskwa 2006 Dokumenty nr 1, 2 , 4 ,7 10, 24.48 ,92, 120,137

W.Zubkow K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla.Od Stalina do Chruszczowa Warszawa 1999 s, 142-174

e) Przejawy kult J.W. Stalina w Polsce :

-J.Stalin. Materiały do obchodu 70- rocznicy urodzin .Ministerstwo oświaty Warszawa 1949 s.47

-Stalin a Polska Warszawa 1949 s.32( 87473-buw)

-Stalin ,krótki życiorys Warszawa 1950 s.51

-Stalin ,album warszawa 1950 s.15 (87301-buw)

-Strofy o Stalinie .Wiersze poetów polskich Warszawa 1949 s. 49

-W 70 rocznice urodzin tow.Stalina Warszawa 1949 s.117(S.5533[2]

f) Polski opis życia wsi sowieckiej sprzed 1939 :

- J.Parandowski Bolszewizm i bolszewicy w Rosji Londyn 1996 s. 55-196 (chłopi s.122-130)

2.Literatura naukowa :

a)Ogólna

-E.Acton Rosja .dziedzictwo caratu i wladzy radzieckiej Warszawa 2013 s. 229-262 Odgórna rewolucja Stalina,s.263-293 II woja i zimna woja

T.Buchanan :Burzliwy pokój.Historia Europy 1945-2000Warszawa 2010 s.107-117,181-196

-E.Carrere-D”Encausse: Spękane Imperium Warszawa 1984 s133 (s.18-27,28-59-demografia,91-108 -KPZR

-E.Carrere d'Encausse : Stalin -państwo terroru Warszawa 1983 s. 15-24 (kolektywizacja) s24-60 (Państwo terroru) s.94-104 (odbudowa po 1945 r ) s. 105-133 (stalinizm w wersji ostatecznej )s. 134147 (koniec stalinizmu )

-P.Chmielewski ,M.Wilk : Zarys dziejów ZSRR 1917-1977 Łódź 1995 s. 153-188286-354

-T.Clif Państwowy kapitalizm w Rosji od Stalina do Gorbaczowa.(633695-buw)Warszawa 1991 s. 151-205

-R.Conquest :Znywa skroboty.Radiańska kolektywizacja i golodomor Kyiw 1993 (BUW 720454)

-Tenże : Soviet collectivisation and the terror London 1986

-Tenże the Great Terror London 1971

-Tenże Mordercy narodów Warszawa 1987

-J.Czyszkowska i zespół: Stan organizacyjny i gospodarczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych w europejskich krajach socjalistycznych Warszawa 1968 s.52 S.6683[187]

-W.R.Davis : The industralization of Sowiet Russia Cambridge 1890 s.(buw 511345)

-H.S.Dinerstein Communism and the Russian Peasant.Moscow in criss New York 1955 (576007) s,3-144-o kolchozach

-M.K.Dziewanowski A history of Soviet Russia New Jersey 1968 s.171-202 (473402-buw )

-H.Fast: Krol jest nagi Paryż 1958 s.166 (S.81992[32]cim

-S.Fitzpatrik : Stalin paesant's.Resistance and survival in the Russian village after collectivisation New York -Oxford 1994

-M.Gilbert :Cold War Europe.London 2015 s.33-55 (stalinizm)

-M.Garder : Agonia reżymu w ZSRR Paryż 1965 s.143 (8199[122]-cim

-J.Grzyb Z zagadnień leninowskiego planu spółdzielczego Warszawa 1960 s.65(BUW S.6579[20]

- M.Heller,A.Niekricz :Utopia u wladzy część II (1945-1953)Warszawa 1986 s. 114-164

-M.Heller ,A,Niekricz :Utopia u władzy część II (1953-1980)Warszawa 1986 s. 5-76

-M.Heller, A.Niekricz Utopia u władzy t.2 Londyn 1987 s. 122-250

-J.Holzer Europa zimnej wojny Kraków 2012 s.s.139-172 ,346-380-,ZSRR i jego blok.Odwilż.

-M.McCauley Narodziny i upadek Związku Radzieckiego warszawa 2010 s. 48-50, 73-100,170-171,176-193 Kolektywizacja ,316-337(apogeum stalinizmu)

-D.R.Marples Historia ZSRR Wrocław 2011 s. 194-220 (schyłkowy stalinizm

-A.R.Medwedev :Pod osad historii .Geneza i następstwa stalinizmu t.1 i 2 Warszawa 1990

-J.Muszyński Mechanizm władzy ZSRR. Organy bezpieczeństwa Warszawa 1991 ( s.16281[16]

-T.A.Olszański Zarys historii Ukrainy w X wieku Warszawa 1990 s. 73-91 ,143-160

-Rosja XX wieku Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej pod red. J.Zoltowskiego Krakow 2004 s. 75-110

-J.Smaga Narodziny i upadek Imperium 1917-1991 Kraków 1992

-M.Smoleń : Stracone dekady .Historia ZSRR 1917-1991 warszawa -Krakow 1994

-B.Strużek Spółdzielczość w rolnictwie krajów kapitalistycznych i socjalistycznych. Warszawa 1962 s. 376

-Tenże: Spółdzielczy plan Lenina a przebudowa ustroju rolnego w krajach obozu socjalistycznego. Warszawa 1960 s. 43 (BUW S.9319[1960--1]

-S.P.Trapieznikow : Leninizm a sprawa agrarno-chłopska Wrocław 1982 s.1128 (buw 510900)

-Tenże : Walka partii bolszewickiej o kolektywizacje rolnictwa w latach pierwszej pięciolatki stalinowskiej Warszawa 1953 s. 290 (1365330)

-M.Wosleński :Nomenklatura w ZSRR Kraków 1984 (15444-buw)

-S.Weremiuk : Wschodnioeuropejskie role ZSRR w latach 1944-1991 Lublin 1992

-W.Zajaczkowski :Rosja i narody Ósmy kontynent .Warszawa 2009 s. 215-250 wyd II 20015 s.215-250

b)Staliniana:

-A.Appelbaum Iron curtain .The crushing of Eastern Europe. London 2012 s.263-490 (szczyt stalinizmu)

-A.Awtorchanov:Zagadaka śmierci Stalina (spisek Berii)Warszawa 1981 s. 3-126

- J.Babnerowski Stalin .Terror absolutny Kraków 2014 s. 105-114, 188-208 338-363,(wieś),486-532 (teror i śmierć JS)

-Czekiści .Organa bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego .pod red K.Persaka ,L .Kamińskiego warszawa 2010 s. 45- 132

-E.Duraczyński Stalin ,twórca i dyktator supermocarstwa Pułtusk-Warszawa 2012 s. 209 -274 Odgórna rewolucja ,275-310 Wielki terror ,s.601- 709 Imperator i zmierzch tyrana

- F.Fejto :Europa wschodnia po śmierci Stalina warszawa 1988

-A.Garlicki :Stalinizm Warszawa 1993 ss.78

-B.Groys :Stalin jako totalne dzieło sztuki warszawa 2010 ss.157

- D.Holloway Stalin i bomba. Zw. Radziecki a energia atomowa 1939-1956 Warszawa 1996

-W.Jerofiejew Dobry Stalin warszawa 2005 s.293

-R.Kupiecki :,, Natchnienie milionów''. Kult Stalina w Polsce 1944-1956 warszawa 1993 s.39-156 (za życia JS)157-222 (po śmierci JS ) Aneks z tytulami JS(s.238-250)

-A.Knight Beria ,prawa ręka Stalina Warszawa 1996

- E.Mawdsley .Czas Stalina Warszawa 2012 s. 39-83

-V.Mastny Stalin i zimna wojna .warszawa 2006 s. 125-252

-M.Milewska: Bogowie u władzy Gdańsk 2012 s. 183-216(JS wg Mrożka )

-J.Niczyporowicz Beria -czerwony pająk Warszawa 1990

-T.Snyder,R.Brandon : Stalin i Europa 1928-1953 Poznań 2014 s. 27-48 Imperium Stalina,

- D.Wołkogonow Stalin t 2 Warszawa 1998 s.259-322 (apogeum kultu)

-W.Zubkow, K.Pleszakow Zimna wojna zza kulis Kremla .s.23-54

c)Kołchoźnicy i więźniowie -ich losy

-A.Appelbaum :Gułag Warszawa 2005 s.94-134 (wielki terror) s. 137-238 ( życie i praca w obozach)

-S.Ciesielski Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 Warszawa 2010 s. 171-266 (gułag) s. 293-294,(rolnictwo s. 375-415 ( apogeum systemu 1945-1953)

-A.Engekling :Kołchoźnicy .Toruń 2012 s. 41-190 -(w kołchozie)s. 191-237 (Kołchoźnik i Pan)

-I.Gonczarowa : Krestiaństwo Centralno- Czernozemnoj Obłasti w ysłowiach podgotowki i prowiedenia kolektywizacji 1 1928-1932 . Moskwa 2015 s. 231- 399,458-492

-M.Heller : Maszyna i śrubka. Jak hartował się człowiek sowiecki Paryż-Kraków 2015 s.7-28(cel homo sovieticus)s. 32-51 (wektory) s. 86-131 ( instrumenty)

-M.Iwanow : Zapomniane ludobójstwo .Polacy w państwie Stalina .Kraków 2014 s. 261- 330(operacja polska)

- R.Kuśnierz Ukraina w latach kolektywizacji i wielkiego głodu (1929-1933).Toruń 2005 s. 31-101( Kolektywizacja) s. 102-189 ( wielki głód)

- A.Maryański Przemiany ludnościowe w ZSRR ,Warszawa -Kraków 1995 s. 29-53 (rozmieszczenie ,urbanizacja itp.)

- M.Prihodko Diaspora Polska w Północnym Kazachstanie . Warszawa 2014 s. 19-60 (przed wywózkami)s.63-115 (po deportacji)

-S.Przybyłowski : Chłopi pod panowaniem bolszewickim ,Przemyśl 2001 s. 15-44 (prawodawstwo sowieckie) s.45-147 (rzeczywistości chłopa sowieckiego)

-J.Szumski Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953 .Kraków 2010 s. 178-276( ideologia ,oświata ,propaganda)

-N.Tarhowa: Krasnaja Armia i stalinskaja kolektywizacja 1928-1933 Moskwa 2010 s. 93-257

-R.Wojna: Wieś rosyjska 1918-1920 Warszawa 1984 s. 135-208 (Kombiedy)

d)Wykonawcy terroru:\

-I.Baberowski Czerwony Terror .Historia stalinizmu Warszawa 2009 s. 50-56 Chłopi, s.106-160 (terror)s.186-199 (poźny stalinizm)

- R.Butler : Instrumenty terroru stalinowskiego Warszawa 2007 s. 44-77,111-152.

-J.A.Getty O.W.Naumow Jeżow .Żelazna pięść Stalina Warszawa 2008

-R.A.Miedwiedew Ludzie Stalina Warszawa 1989 s. 103-130 Malenkow

-N.Pietrow : Psy Stalina Warszawa 2011 s. 15-86 (o Berii i innych)

-D.Rayfield :Stalin i jego oprawcy Warszawa 2007 s. s.303-341 (Beria ), s,341-371 (wojna )s.371-412 (skostnienie schyłek)

-Ł.Beria : Skretnyj dnievnik 1945-1953 Moskwa 2011 ss.283

e)Chruszczowniana:

-A.Fursenko Tajna wojna Chruszczowa Warszawa 2007 s. 11-216 (czasy sukcesów N S.CH w ZSRR i na arenie światowej)

-R.M Miedviedew : Chruszczow .Biografia polityczna Warszawa 1990 s. 63 -178 (od triumfu do kryzysu władzy)

-W.Taubman :Khrushchev London 2003 s. 208-236 (za życia J.Stalina pretorianin) s. 236-361(czasy rządów N.S.CH-pierwsza triumfalna faza)

-Z.Zaremba Narodziny klasy rządzącej w ZSRR Paryż 1958 s.311 ( S.8444-buw) str 65-122-nowy uklad, 237-311 Przeszczepienie ustroju sowieckiego)

-L.Viola : Peasant rebels Stalin. Collectivisation and the culture of peasent resistance . New -York -Oxsford 1996

Zakres tematów:

Temat 1-2. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce 'po zakończeniu II wojny światowej na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej i światowej. Początki scalania Polski z krajami Europy Wschodniej z sowieckim hegemonem .Kontakty Polski z krajami ,,demokracji ludowej’’ z Zachodem i ZSRR. Obraz relacji politycznych ,gospodarczych ,kulturalnych i informacji o ich powojennym rozwoju upowszechnianych w Polsce.(1945-1948) .

Temat 3-4. + SUPLEMENT

Walka w Polsce o przywrócenie demokratycznego charakteru państwa prowadzona przez byłego premiera rządu RP na uchodźstwie wicepremiera TRJN w Kraju ,prezesa PSL przy wsparciu Stronnictwa Pracy i Podziemnego Ruchu Antykomunistycznego głównie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stanisława Mikołajczyka. Echa walki prowadzonej w obronie demokracji ,wolności w krajach Europy Wschodniej przez ruchy chłopskie i socjaldemokratyczne na gruncie polskim.(1945-1947),

13-15.Przebieg wcielania w życie sowieckiego modelu politycznego, społeczno-gospodarczego ,oświatowo-kulturalnego w świetle dokumentów polskiej służby dyplomatycznej ,publikacji oficjalnych przedstawicieli władz komunistycznych PRL i krajów obozu socjalistycznego oraz materiałów propagandowych wydawanych przez aparat partyjny, publicystów ,dziennikarzy w naszym kraju . 1948-1964

a)Obraz czechosłowackiego komunizmu rozpowszechniany w Polsce

Temat 5-6 Komunistyczne władze polskie wobec sowieckiej decyzja o powstaniu Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych -Kominformu ..Rekcja komunistycznego kierownictwa Polski na decyzje o wcieleniu w życie sowieckiego wzorca w zakresie polityki, gospodarki, kultury w tym kolektywizacji wsi. Stosunek PPR z W.Gomułką na czele do konfliktu przywódcy sowieckiego generalissimusa J.W.Stalina marszałka J.B.Titą przywódca komunistycznej Jugosławii i jego następstwa Polski i dla krajów podporządkowanych ZSRR. Oskarżenie W.Gomułki o prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie .Przejecie władzy w Polsce przez B. Bieruta i przyjęcia stalinowskiego modelu socjalizmu w Polsce .Polska wobec krajów Europy wschodniej budujących ,,podstawy socjalizmu’’ na wzór sowiecki wobec Polski i przemian w niej zachodzących (1947-1949)

Temat 7.Miejsce Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej . Zasady i cele działania RWPG. Przejawy sowieckiej eksploatacji i integracji Polski oraz krajów RWPG z Imperium Sowiecki w zakresie przemysłu ,rolnictwa ,handlu zagranicznego PRL wobec ,powstania Układu Warszawskiego jako zbrojnego ramienia ZSRR .(1949-1964)

Temat 8-9 Obraz stosunków politycznych ,społeczno -gospodarczych ,kulturalno-oświatowych w propagandzie PRL lat 50-tych XX wieku ..Propagowanie wśród społeczeństwa polskiego w tym wiejskiego leninowsko-stalinowskiego modelu gospodarczego. Rozpowszechnianie podstawowych zasad sowieckiego modelu gospodarczego w Polsce .Przedstawianie nierzeczywistego życia w kołchozach mieszkańcom wsi polskich poprzez rozpowszechnianie publikacji wśród nich przez agitatorów z PZPR i ,nauczycieli ,bibliotekarzy gminnych .Obraz propagandowy i rzeczywisty życia kołchoźników. Skutki tej propagandy (1949-1956)

Temat 10-12 Przebieg stalinizacji życia politycznego , industrializacji ,oraz kolektywizacji wsi w Polsce . Metody wcielenia sowieckiego wzorca w warunkach polskich ,''Skutki działań industrializacyjnych i kolektywizacyjnych dla ludności wiejskiej. w Polsce. Powody nieudanej kolektywizacji wsi polskiej. (1948-1956)

13-15.Przebieg wcielania w życie sowieckiego modelu politycznego, społeczno-gospodarczego ,oświatowo-kulturalnego w świetle dokumentów polskiej służby dyplomatycznej ,publikacji oficjalnych przedstawicieli władz komunistycznych PRL i krajów obozu socjalistycznego oraz materiałów propagandowych wydawanych przez aparat partyjny, publicystów ,dziennikarzy w naszym kraju . 1948-1964

a)Obraz czechosłowackiego komunizmu rozpowszechniany w Polsce

Metody dydaktyczne:

Praca grupowa nad tekstami źródłowymi, wspomagana przygotowaniem odpowiedniej literatury przedmiotu. Dyskusja naukowa ,każde zajęcia muszą być opracowane roboczo bo z tak przygotowanym materiałem źródłowym można będzie uczestniczyć w dyskusji naukowej.

Uwagi:

prof. Romuald Turkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.