Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 124
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-07-14 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-07-21 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
2020-07-28 15:00 : 16:30 sala 124
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

Temat 1-2. Źródła:

-Historia Powszechna 1870-1990.Dzieje polityczne i gospodarcze ,historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe. Wybór dokumentów M.Nadolski Warszawa 1990 nr Karta ONZ, nr 2 Ład Poczdamski,Nr ….Mowa Fultońska W.Churchilla nr 8 Mowy H.Trumana G.Marshalla

-W.Włodarkiewicz: Źródła do historii powszechnej XX wieku(1945-1962) Siedlce 2012 nr dok 4,5,8,10,11,12 ,nr 56 i 57 Noty po referendum

- R.Kozłowski , J.Sziling Wybrane teksty źródłowe do historii powszechnej po 1945 r Toruń 1978 Wywiad J. Stalina z 13 III 1946 s. 35-41

-Historia XIX i XX wiek .Źródła do dziejow Polski w XIX i XX wiek .Wybór tekstów źródłowych A.Koseski J.R.Szaflik ,R.Turkowski Warszawa 2003 nr dokumentów nr 1 Sytuacja w Kraju 2 VI 1945 ,2,3,4,10 Powstanie TRJN ,7 Komisja trzech 21 VI 1945 nr 8 Skazanie 16 w Moskwie 16 VI 1945 r nr 11,12,Polskie władze w Londynie Nr ,14,15,16 Zachód wobec Polski ,uznanie reżymu nr 18 Walka o Ziemie Zachodnie dla Polski w Poczdamie VIII 1945 r Nr 56,57 Uznanie władz reżymu ,kwestionowanie nabytkow na zachodzie 1946 .Nr 68 Oświadczenie G. Marshalla z 9 IV 1947 w sprawie granic zachodnich Polski

-J.B.Tito : Republika Wolnych Narodów. Katowice 1946 s.21

J.B.Tito Front ludowy jako ogólnonarodowa organizacja polityczna.Warszawa 1948 s. 34 buw 86026

-Biuletyn specjalny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosławiańskiej poświęcony II rocznicy zawarcia układu o przyjaźni i współpracy między RP a FLRJ podpisanego w Warszawie 18 III 1946 r Warszawa 1948 s. 16 (buw 84050)

-J.Kowalewski: Ludowa Jugosławia Warszawa 1946 s. 91 (buw 57330)

-Ustawa o 5-letnim rozwoju gospodarki FLRJ na okres 1947-1951.Warszawa 1948 s.161 (buw 81840) Mowa w Skupstinie 26 IV 1947 r (buw 81840)

-1000 wiadomości o socjalistycznej Jugosławii Belgrad 1958 s. 31 buw 175489

-Czechosłowacja .Praga 1947 s. 35 (buw 123364)

-Czechoslowacja wczoraj i dziś .Praca zbiorowa pod red. M.Korowicza Katowice 1948 (buw03616[7]

-M.Korowicz ;Dzisiejsza Czechosłowacja Katowice 1948 s. 35 (buw 03678[5]

-L.Kubiatowicz: Czechosłowacja Warszawa 1949 s. 34 (buw 86422]

-E.Mildner : Czechosłowacka polityka osadniczo-przesiedleńcza na pograniczu Kraków 1946 s.9 (buw 34812)

-T.Lehr-Splawiński i zespół : Polska -Czechy 10 wieków sąsiedztwa katowice 1947 s. 315 (buw 03782'[7])

-Program odbudowy rządu premiera Gotwalda Republiki Czechosłowackiej Praga 1947 s, 69

-Reforma szkolna w Czechosłowacji Praga 1946 s. (buw88714)

-Ustawa o 2-letnim planie gospodarczym Czechosłowacji Praga 1947 s.24 (buw 121028)

-J.Starosciak :Bułgarskie Rady Ludowe Płock 1949 s. 23 (buw 87733)

-G.Dymitrow Przemówienie po powrocie delegacji rządowej z Warszawy. Warszawa 1948 s.7 (buw 389616 )

-S.Erlich:G.Dymitrow-teoretyk marksizmu.Warszawa 1949 s.6 (buw 164 544 (3)

-Z kraju młodych spólnot rolnych .O spółdzielczosci bułgarskiej .Autorzy B.Haubold i zespól warszawa 1948 s, 87 buw 129908

2.Literatura naukowa.

-A.Appelbaum ;,,Za żelazna kurtyną .Ujarzmienie Europy Wschodniej.''Warszawa 2013 s. 39-126

-M.Bankowicz : Zlikwidowane państwo .Ze studiów nad polityka czechosłowacką, Kraków 2003 s.53-68

-L.Buczma ; Narodziny socjalistycznej Czechosłowacji Warszawa 1985 s. 49-87 ( z epoki )

-H.Bartoszewicz Stosunki polityczne ZSRR z państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Warszawa 1998

-A.Chomicz Życie gospodarcze Czechosłowacji po II wojnie światowej Warszawa 1947 (całość)

-G.Dallas Zatruty pokój.1945-wojna która się nie skończyła.Wrocław 2012 s.493-652 (Koniec wojny -wybrać wschod Europy)

-W.Diamond Czechoslovakia between East and West London 1947 s, 258

-S.Fischer-Galati:,,Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia .Dziedzictwo historii Lublin 2006 s .63-85

-J.L.Gaddis :Zimna wojna .Historia podzielonego świata. Kraków 2007 s. 19-62

-J.Hauziński, J.Leśny : Historia Albanii Wrocław 1992 (lata 1944-1947)

-Historiografia Krajów Europy Środkowo-Wschodniej red.J.Kłoczowski,P.Kras. Lublin 1997 Polska s. 21-45 Czechosłowacja s.46-71, Węgry s.72-113,Rumunia s.114-148, Była Jugoslawia s,149-187, Bulgaria s.199-219

- M.K.Kamiński : Polska -Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii 1945-1948 warszawa 1991 s. 380

K.Kalcev: Gieorgij Dymitrow szkic biograficzny Warszawa 1973

J.Kochanowski Węgry Warszawa 2006

-S.Kogelfranc : Jak podzielono Europe Warszawa 1986 s. 5-18

A.Koseski : Albania .Krótki zarys. Warszawa 1988

B.Kostecki :Ludowa Republika Bułgarii Warszawa 1987

J.Kremky-Saloni Rumunia Łódż 1961 s. 173

-R.B Levering :The Cold War 1945-1972 Illinois 1973 s. 13-96 ( czasy falowania ZSRR -USA)

C.Macknezie : Dr Beneś London 1946 s.356

M.R.Myant Socialism and democracy in Czechoslovakia 1945-1948 London 1981

J.R.Nowak : Powstanie Ludowej Republiki Albanii Warszawa 1983

Przemiany rewolucyjne w krajach Europy Środkowej i Poludniowej w latach 1944-1948. red.L. Grot Warszawa 1977 (z epoki)

J.Ratiu : Rumunia współczesna i jej rola w dzisiejszym świecie . Londyn 1975 s. 148

- H.Renner A history of Czeschoslovakia since 1945 London 1989 s.200 (buw629217)

H.Ripka:,,Czechoslovakia enslaved:the story of the comminist Coup d,etat .London 1950

J.Rothischild : East Central Europe between the two world wars Washington 1997

Z.Rutyna: Powstanie Socjalistyczne Federacyjnej Republiki Jugosławii warszawa 1985 s. 161,

P.Simić: TITO .zagadka stulecia . Wrocław 2009 s. 136-168

E.Taborsky Communism in Czechoslovakia .Stanford 1981

-The establishment of communist regimes in Eastren Europe 1944-1949 red.N.Naimark, L.Gibianskii .Boulder 1997

J.Tomaszewski Czechosłowacja Warszawa 1997 s. 139-177

Tenże Bułgaria 1944-1970 Warszawa 1989

tenże Rozwój Bułgarii w latach 1944- 1970 Warszawa 1980 .

R.Zawistowska :Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej w Słowacji w latach 1945-1948 warszawa 2009 s. 112-253

M.Willaume:Rumunia Warszawa 2006

M.Żmigrodzki System partyjny Ludowej Republiki Bułgarii Warszawa 1977

Temat 3-4.

Źródła :

-Polskie Stronnictwo ludowe 1945-1946. Dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego zebrał W.Bartoszewski Warszawa 1981

-S.Lato,W.Stankiewicz:Programy stronnictw ludowych .Zbiór dokumentów Warszawa 1969 (program PSL z 1946 r s. 354-382

-Fałszerstwa wyborcze 1947,Dokumenty falszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 .Opr. M.Adamczyk J.Gmitruk T.1 i 2 Warszawa 2000-2002

-Ku czci Mikołaja Petkova Jutro Polski z 31 X 1962 nr 18-19,

Ferec Nagy,Jutro Polski'' z 25 XI 1951 nr 17

-O ruchu chłopskim na Węgrzech .Jutro Polski z 11 IX 1949 nr 15

-Program Węgierskiego Stronnictwa Chłopskiego z 23 VIII 1943 r Londyn 1943 (w języku polskim)

-Le proces Nicolas D.Petko Sofia 1947 s. 493 (139351-BUW)

-W.Talaska :,,Juliu Maniu -bojownik wolności Rumunii .Jutro Polski z 30 I 1956 nr 22

3.Literatura:

A.Appelbaum Za żelazna kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 Warszawa 2013

M.Dockrill:The Cold War 1945-1962 London 1990

H.Donath Przemiany ustrojowo-prawne na Węgrzech w latach 1939-1949 Wrocław 1978 s.167

-M.Foldesi.K.Kszresnces :Historyczna rola partii chłopskich na Wegrzech po II wojnie światowej [w]: Dzieje partii stronnictw chłopskich w Europie t.2 W podzielonej Europie Kom.Red. Pułtusk-Warszawa 2007 s. 123-130

H.Bartosiewicz :Stosunki polityczne ZSRR z państwami Europy Środkowej i Poludniowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Warszawa 1998

Historia Europy Środkowo-Wschodniej .T.1 red. J.Kłoczowski Lublin 2000

G.Ionescu :Communism in Rumania 1944-1962 London 1964 s. 378

J.Jackowicz : Partie opozycyjne w Bułgarii w latach 1944- 1948.Warszawa 1998

- J.Jackowicz : Polityczny ruch chłopski w Bułgarii po II wojnie światowej [w]: dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie T.2 w podzielonej Europie s. 89-122

-W.Jakubowski : Chłopi polscy 1944-1948 .Perspektywa psychohistoryczna.Pułtusk-Warszawa 2000 s.29-88 (sytuacja polityczna na wsi)s.150-208 (Wobec rzeczywistości politycznej )

A.Koryn :Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944-1947, Wrocław 1983

E.Marcinkowska : Iuliu Maniu (1873-1953)-rumuński lider narodowo-chłopski, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 35 z 2008 s. 309-348

R.Turkowski :PSL w obronie systemu demokracji parlamentarnej 1945-1949.Warszawa 1992,

A.Juszkiewicz :Powstanie i rozwój Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego .Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 5 z 1963 r s. 234-275

J.Kochanowski Wegry .Od ugody do ugody 1867-1990 warszawa 1997

Slownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku Pod red.W.Roszkowskiego i J.Kofmana Warszawa 2004

A.Paczkowski .S.Mikołajczyk -klęska realisty. Warszawa 1991.

J.Tomaszewsk Rozwój Bułgarii w latach 1944-1956 Warszawa 1980.s. 189

P.S.Wandycz Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej .Kraków 2003

H.Wegrzyn : Rozwój gospodarki Węgierskiej Republiki Ludowej w latach 1945-1972 Warszawa 1975 s. 22

Temat 5-6

1)Źródła::

-Historia powszechna 1870-1990 … nr 12 Rezolucja Biura Informacyjnego 28 VI 1948 s. 267- 275 nr 13 Powszechna deklaracja Praw człowieka s. 276- 280

- Odpowiedź towarzyszom bułgarskim i wszystkim innym Beograd 1948 s.46 (buw 86310)

-Narada Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych listopad 1949 Warszawa 1950 s.92 w szczególności Rezolucje s. 71-92 oraz mowy M.Susłow s. 7-35, P.Togliatti s. 35-52 G.Gheorgiu-Deja s. 52-71

- O nieprawdziwych i niesprawiedliwych oskarżeniach przeciwko KPJ i FLR Jugosławii.Belgrad 1949 s.32

-Organ prasowy Biura Informacyjnego pt;,,O trwały pokój,o demokracje ludowa'' 1947-1956 (wybrane artykuły)

-Sowieszczania Kominforma 1947,1948,1949 Dokumienty i materiały red.G.Adibekow. i in. Moskwa 1998

-W.Włodarkiewicz :Źródła do historii powszechnej XX wieku Siedlce 2012 nr dokumentów: nr 14 i 15 (odpowiedź Jugosławian)

-Wybór źródeł do historii powszechnej po II wojnie światowej 1945-1975 część I 1945-1954, Opr.M.Adamczyk, M.Kaczanowska, S.Meducki Kielce 1980 Nr 19 Szklarska Poręba -wrzesień,Deklaracja narady s. 109-112

-A.Żdanow :O sytuacji międzynarodowej wygłoszony 25 09 1947 na naradzie informacyjnej,[w:] Narada informacyjna dziewięciu partii Warszawa 1947 s.29-50

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku lata 1945-1956 Wybór tekstów źródłowych,A.Koseski,J.R.Szaflik,R.Turkowski Pułtusk 2003 (nr dokumentu 70- narada)

b)Obraz walki propagandowej w Polsce walki z J.B.Tito po rozłamie w Kominformie w 1948 r:

-S.Brodzki Titowszczyzna Warszawa 1950 s. 131 (BUW117070)

-B.Gribanow: Banda Tito narzędzie amerykańsko-angielskich podżegaczy wojennych Warszawa 1950 s. 165 (Buw 129867)

-D.Destanti:Tito i jego agenci (tlumaczenie L.Kołakowski)Warszawa 1950 (BUW 103096)

-R.de Jouvenel: Tito marszałek zdrajców Warszawa 1951 s 136(BUW 116639)

-Jugosławia pod terrorem Tito (J.Duclos)Warszawa 1950 s.113 (BUW 104366)

-D. Kartun Spisek Tito przeciwko Europie Warszawa1951 s.99(BUW 116073)

-V.Kirsanov: Titowska Jugoslawia. Warszawa 1951 (BUW123222)

c)Prasa PZPR :,,Trybuna Ludu’’ (1948-1953)

2)Literatura :

-G.M.Adibekow : Kominform i poslewojennaja Jewropa. 1947-1956 Moskwa 1994

-Cholodnaja wojna 1945-1963 ..Istoriczeskaja rietroispektyva -sbornik statiej ,red N.I.Jegorova, A.O.Czubarin Moskwa 2003 (Patrz artykuł L.J.Gibjanskij o formułowaniu się bloku wschodniego s.105-156)

-V.Mastny Stalin i zimna wojna .Sowieckie poczucie zagrożenia warszawa 2006 s,61-114

-A.Appelbaum :Za żelazną kurtyną...s. 235-322

-J.Broz-Tito Warszawa 1972 Zeszyty dokumentacyjne.Seria biograficzna nr 5 BUW sygn.S.12842[5]

-V.Dedijer :Tito Nowy York 1953 s.443

-F.Fejto ,V.Fisher: Praski zamach stanu 1948 .Warszawa 1984 (druk w drugim obiegu) s.42- 143

-L.J .Gibianskij Kak woznik Kominform ,po nowym archiwalnym materiałam.Nova i Nowniejszaja Iistoria . nr 4 z 1993 s.131-151

-J.L.Gaddis Zimna wojna.Historia podzielonego świata.Kraków 2007 s.17-76

-M.Gilbert: Cold War Europe.The politcs of a contseted continent London 2015 s.11-55

-M.Górny :Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej .Warszawa 2007 (proszę poczytać o jednej z historiografii KDL)

-J.Holzer Europa Zimnej Wojny .Kraków 2012 s.50-95,,111-138,139-172

Cz.Kozłowski :Rok 1948 warszawa 1988 s. 66-93, 142-179321-378

-K.Lowe:Dziki kontynent.Europa po II wojnie światowej,Poznań 2013 s.

317-335

-M.Łopusina : KGB protiv Jugoslavije Belgrad 2001

-J.Perović : The Tito-Stalin split,, a reassement in the light of new evidence. Journal of Cold War Studies .nr 2 z 2009 s. 32-63

-Z.Rutyna Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943-1948 Warszawa 1981 s. 413

P.Simić :Tito Zagadka stulecia Wrocław 2009 s. 159-186

-Sovetizace vychodni Evropy.Zeme stredni a jihovychodni Evropy v letech 1944-1948 Praha 1995 (dla znających język czeski)

-G.Swain N.Swain :Eastern Europe since 1945 London 1993 s.26-76

-T.Snyder R.Brandon Stalin i Europa 1928-1953.Poznań 2014 (s. 239-262 s. 263-276 rozdziały autorstwa M.Kramera )

-T.Szymczak Jugosławia .państwo federacyjne. Łódż 1982 s 420

-U istokow socjalisticzeskogo sodruzestwa .SSSE wostocznojewropjeskieje strany w 1944-1949 red L.J. Gibjanskij Woskwa 1995 (szczególnie artykuł L.J.Gibijańskiego str 137-163 socyjalistczeskoje sodrużestwo )

- J.Woydyłło ;Tito jakiego nie znamy Warszawa 1991

-W.Walkiewicz :Jugosławia Byt wspólny i rozpad Warszawa 200 s. 173-200

-Tenże Jugoslawia .Państwa sukcesyjne warszawa 2009 s. 181-209

-P.Wandycz : Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności . Kraków 1995

-J.Zając , R.Zięba :Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 Toruń 2005 s. 88-110

-E.Zieliński : System polityczny SFRJ Warszawa 1984 s.181.

Temat 7. Źródła dokumentowe:

-Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich T.9 Warszawa 1974. Komunikat PAP o utworzeniu 25 I 1949 r RWPG

-Kraje RWPG 1960-1975.Warszawa 1976

-Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej .Wybór materiałów i dokumentów .Biblioteka Wiedzy o Krajach Socjalistycznych Warszawa 1964

-Podstawowe dokumenty RWPG i organizacji wyspecjalizowanych .Wybór i opracowanie B.W. Reutt Warszawa 1972 (patrz Komunikat o naradzie i powołaniu RWPG, Statut RWPG, Podstawowe zasady podziału pracy )

-Statut RWPG podpisany w Sofii dnia 14 XII 1959 r Warszawa 1960 Dziennik Ustaw PRL 1960 nr 35 poz.197

Historia powszechna 1870-1990 ….Dokument nr 17 Układ Warszawski z 14 V 1955 r s.287-291 mowa N. Chruszczowa na XX zjeździe KPZR s. 295-315

b)Wspomnienia:

-.Różański: Spojrzenie na RWPG .Wspomnienie -dokumenty -refleksje 1949-1988. Warszawa 1990

Literatura :

-P. Bożyk , B. Wojciechowski: Handel zagraniczny Polski 1945-1969 Warszawa 1971

-40 lat RWPG .Ewolucja instytucji i struktur socjalistycznej integracji gospodarczej red. R.Chwieduk, A. Krawczewski Warszawa 1988 (artykuł A. Skrzypka :Etapy rozwoju RWPG)

-Dzieje państw socjalistycznych. Gospodarka , społeczeństwo, polityka Warszawa 1986

A.W.Faddejew: RWPG. Przedmowa M. Jagielski Warszawa 1975.

-Integracja gospodarcza krajów socjalistycznych red. P. Bożyk Warszawa 1979

-Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych Warszawa 1980 (artykuł L. Ciamagi o wynikach współpracy)

-L.J. Jasiński: Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku .Warszawa 2003

_ K.Kaplan : Ceskoslovensko v RVHP 1949-1956 Praha Ustav pro saudobe dejiny AV CSR . 1995 s. 213-236

-J.Kleer : Integracja gospodarcza w RWPG Warszawa 1978

-Tenże ; Wzrost intensywny w krajach socjalistycznych Warszawa 1972

- A. Marszałek : Planowanie i rynek w RWPG .Geneza niepowodzenia. Łódź 1993

-V. Mastny Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia. Warszawa 2006

-Z.M.Klepacki : Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych. Warszawa 1981

-S. Paradysz Rozwój i przemiany strukturalne przemysłu europejskich krajów RWPG .Wiadomości Statystyczne nr 2 z 1983

-L. Pawłowicz: Rozwój i przemiany strukturalne przemysłu krajów RWPG .(studium taksonomiczne) warszawa 1987

-T. Snyder, R .Brandon: Stalin i Europa 1928-1953 Poznań 2014 .(Artykuły M. Kramera s. 239-276

-Wspólnota socjalistyczna RWPG. Osiągniecia i perspektywy .Warszawa 1975

Temat 8-9

Źrodła:

a .Podstawowe dokumenty o radzieckich kołchozach rozpowszechniane w Polsce .

- W.Lenin, J.Stalin ;O spółdzielczości produkcyjnej na wsi Warszawa 1949 s.213 (BUW 100996)

-T.K.Ćugonov: Derevnia na Golgote. Letopis komunisticzeskoj epochi ot 1917 do 1967. Minchen 1968 s. 509 (buw 379129)

-D.I. Lapter :J.W.Stalin-twórca ustroju kołchozowego.Stenogram publicznego odczytu w Moskwie .warszawa 1951s. 42 (buw 120460)

-Doświadczenia przodujących kołchozów.Przełozył E.Rewo-artykuły z ,,Prawdy''Warszawa 1954 s .86 (buw 8159511)

-J.Gusajev: Szlakiem stalinowskim .20 lat budownictwa kołchozowego.Warszawa 1950 s.92 [125590]

-Historia Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików Warszawa 1954 s.415(158369)

-N.Kazancev : Stalinowski statut artelu rolnego Warszawa 1950 s.30 [buw 88382)

-Tenże :Prawo własności kołchozowej Warszawa 1950 s. 234 (buw 104190]

-Kołchozy jako czynnik podniesienia gospodarki ZSRR Warszawa 1951 s. 31 (buw .S.5825 [1951.1]

-M.Kraev :Zwycięstwo ustroju kołchozowego w ZSRR Warszawa 1955 s. 619 (buw 169053)

-V.Kuzmina i zespół: Kolektywizacja selskogo chazjajstwa .Vaznesje postanowlenija KPSS i Sovetskego Prawitelastwa 1927-1957 s.573 (buw 190525)

M.Kalinin : O kołchoznom stroje i kołchoznicach Moskwa 1950 s. 14 (buw 87478)

-Ludzie radzieckiej wsi (wybór reportaży z gazet radzieckich)warszawa 1955 s, 93 (1549660

-Partia bolszewicka w walce o kolektywizacje wsi Warszawa 1952 s.112 ( 125868-buw)

-L.Pol: Partia komunistyczna w walce o kolektywizacje Warszawa 1955 s. 32 (buw 340615)

-Problemy rozwoju kolektywnych gospodarstw rolnych w ZSRR Warszawa 1951 (buw 125012)

-Program KPZR Warszawa 1961 s.80 (buw 237966)

-I.Sarnikow: Historyczne konieczności przejścia chłopów do zespołowej produkcji rolnej Warszawa 1950 (buw 86832)

-Tenże ; Zwycięstwo ustroju-rewolucyjny skok w rozwoju spółdzielni produkcyjnych w ZSRR Warszawa 1952 (buw 125925)

-Upokoreijnie golodom. Zbirnyk dokumentiv Opracowała M.Muchina Kyiv 1993 s.309 (buw 721381)

- The tragedy of the russian village.Collectivization and dekulakization.Documents and materials in 5 volumes 1927-1939.Main editorial board: V.Danilo,R.Manning,L.Viola (editors-in-chief),R.Davies, Ha Yong-Chool, R.Jonhson, V.Kozlov, V.Christophorov A.Sakharov, T.Shanin , S.Wheatcroft .Main secrstary L.Denisova. T.IV (1934-1936) (wybrane dokumenty)Moskva 2002 s.43-89

-Uchwały i rezolucje KPZR Warszawa 1955 s.712 (buw 173823)

- J.Wiślak : Komuny rolne w ZSRR Warszawa 1926 s(BUW 4.22.2.240)

-Związek Radziecki ,Geografia historia ustrój warszawa 1955 (877698-buw)

-Związek Radziecki w liczbach 1917-1957 Warszawa 1958 s.363 (193930-buw) (s.24-25 145-208

b. Propagandowa wizja życia ludności wiejskiej w kołchozach radzieckich propagowana na terenie Polski

Źródła:

-I.Aplikov :Kołchoz im J.Stalina Warszawa 1952 s.244 (buw 129529)

- J.Bychowska : W kołchozach Kaukazu Warszawa 1951 s, 66 (buw S.5755[34]

-V.Dimitrew : Kołchoz ,,Pokrowskoje ''Warszawa 1950 s.110 (buw 104829)

V.Dimitrew: Kołchoz im .Żdanowa Warszawa 1953 s. 175 (buw 138455)

-F.Dubkowskij : Nowe życie wsi (Przekład W.Wasilewska ) warszawa 1950 s. 258 (buw S.5081 [9]

-A.Elagina : Kołchoz ,,Czerwony Październik'',Warszawa 1950 s. 190 (buw 100937)

-F.Grinkin : Kołchoz im.Mołotowa '' Warszawa 1951 s.115 (buw 1157670

-Jak żyją i jak pracują w kołchozach radzieckiej Ukrainy Warszawa 1950 s.137 (135801)

- R.Juryś : Z wędrówek po kołchozach Ukrainy Radzieckiej Warszawa 1949 (buw100926)

-Z.Kijasko: Dzieje jednego kołchozu warszawa 1952 s. 139 (buw125537)

-J.Kotenko : Młodzież na polach kołchozów Warszawa 1948 9buw 100938)

-Listy z kołchozu ,, Drogowskaz Rewolucji' Warszawa 1953 ( buw-161874)

-W.Machejek : Zwycięska wieś radziecka Warszawa 1950 s.61 (buw89270)

-I.Milinowski :Kołchoźnik-uczony Warszawa 1953 s. 41 (buw 130733)

-A.P.Nikitina : Kobiety traktorzystki na polach kołchozu Warszawa 1950 s. 114 (buw 101737]

-G.Nikolajewa : Kolchoz ,,Traktor'' Warszawa 1950 s. 95 (buw 104223)

-Z.Nikoljewskaja : O Dargańskim Kołchozie .,,Czerwony Partyzant'' warszawa 1951 (buw S.6027[39]

-S.Piotrowski : Na Ukrainie szumi pszenica Warszawa 1950 s. 94 (101808)

-P.Pluksz : Kołchoz -milioner Warszawa 1949 s. 22 (buw84808)

-J.Raudsepp: Walka o kołchoz. Opowieść chłopa estońskiego Warszawa 1950 s.141 (buw 129347

-P.Rokitniaskij :Kołchoz ,,Czerowna Zorza '' Warszawa 1951 s. 205 (buw 115814)

-G.Rusakow : Kołchoz im.Lenina Osady Górki Lenińskie Warszawa 1950 s. 150o (buw 104477)

-S. Skonriako : Podmoskiewski kołchoz ,, Borec'' Warszawa 1955 s.259 (165054)

-L.Terentiewa : Na drodze do dostatniego i kulturalnego życia . Kołchoz ,,Selija''Łotwa Warszawa 1951 s. 30 (buw 123528)

J.Wasilewski : Od drewnianej sochy do elektrycznego traktora . Warszawa 1953 (152133)

-N.Zadonskij :W stepach Zawołża Warszawa 1952 s. 130 (buw 129254)

-A.Zemcow : Światła nowego życia Warszawa 1952 s.55 ( buw-122180)

c)Publikacje dotyczące indoktrynacji politycznej kołchoźników:

-A.Bavarskij :Organizacja partyjna w kołchozie Warszawa 1955 s. 34 (buw164815)

-E.Erochin : Organizacja partyjna w sowchozie ,,Karwajewo'' Warszawa 1955 s. 62 (buw 164867)

-J.Poljakow Praca masowo-polityczna w kołchozie .Stalinogród 1954 s. 64 (buw 131469)

-Praca partyjna na wsi warszawa 1953 s. 75 ( 135920)

- Praca partyjna w stacjach maszynowo-traktorowych Warszawa 1956 s.126 (buw 170148)

-H.Chołuj : Wstep do teorii socjalistycznej transformacji rolnictwa Warszawa 1978 s.331 (buw 463604)

d) Skala wyzysku ekonomicznego skołchozowanej wsi sowieckiej:

-G.Gapczenko: Organizacja i opłata płacy w kołchozach Warszawa 1950 s.30 (S.5041 [11]

-O.Lapitew: Normy pracy w kołchozie .Warszawa 1951 s.121 (buw 154584)

- T.S.Mituśzkin : Analiza działalności gospodarczej socjalistycznych przedsiębiorstw rolniczych Warszawa 1963 s.278 (buw 255340)

- N.Nazarcew:Dniówka obrachunkowa w kołchozie Warszawa 19532 s. 127 (buw 125803)

-Osiągnięcia i doświadczenia nowatorów wsi kołchozowej Warszawa 1953 s. 31 (buw S.5825[1953.1]

-M.Kozyr : Struktura i prawne zmiany w rolnictwie ZSRR Warszawa 1985 s.264 (buw 548111)

-T.Orlewicz : Zarys wiadomości o rolnictwie socjalistycznym Warszawa 1957 s.259 (buw 103805)

-T.Siwek Rola spółdzielczości w kształtowaniu kompleksu rolniczo-przemysłowego w ZSRR Warszawa 1975 (buw 406906)

-J.Zieliński : Dniówka obrachunkowa w kołchozach radzieckich Warszawa 1955 (buw 166839)

d’) Obraz kolektywizacji w rzeczywistych wspomnieniach: kołchoźników po upadku ZSRR

Ł.N. Łopatin i N.Ł. Łopatina: Kolektywizacja i razkułaczanije w bospominaniajach oczewidcew. Moskwa 2006 Dokumenty nr 1, 2 , 4 ,7 10, 24.48 ,92, 120,137

W.Zubkow K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla.Od Stalina do Chruszczowa Warszawa 1999 s, 142-174

e) Przejawy kult J.W. Stalina w Polsce :

-J.Stalin. Materiały do obchodu 70- rocznicy urodzin .Ministerstwo oświaty Warszawa 1949 s.47

-Stalin a Polska Warszawa 1949 s.32( 87473-buw)

-Stalin ,krótki życiorys Warszawa 1950 s.51

-Stalin ,album warszawa 1950 s.15 (87301-buw)

-Strofy o Stalinie .Wiersze poetów polskich Warszawa 1949 s. 49

-W 70 rocznice urodzin tow.Stalina Warszawa 1949 s.117(S.5533[2]

f) Polski opis życia wsi sowieckiej sprzed 1939 :

- J.Parandowski Bolszewizm i bolszewicy w Rosji Londyn 1996 s. 55-196 (chłopi s.122-130)

2.Literatura naukowa :

a)Ogólna

-E.Acton Rosja .dziedzictwo caratu i wladzy radzieckiej Warszawa 2013 s. 229-262 Odgórna rewolucja Stalina,s.263-293 II woja i zimna woja

T.Buchanan :Burzliwy pokój.Historia Europy 1945-2000Warszawa 2010 s.107-117,181-196

-E.Carrere-D”Encausse: Spękane Imperium Warszawa 1984 s133 (s.18-27,28-59-demografia,91-108 -KPZR

-E.Carrere d'Encausse : Stalin -państwo terroru Warszawa 1983 s. 15-24 (kolektywizacja) s24-60 (Państwo terroru) s.94-104 (odbudowa po 1945 r ) s. 105-133 (stalinizm w wersji ostatecznej )s. 134147 (koniec stalinizmu )

-P.Chmielewski ,M.Wilk : Zarys dziejów ZSRR 1917-1977 Łódź 1995 s. 153-188286-354

-T.Clif Państwowy kapitalizm w Rosji od Stalina do Gorbaczowa.(633695-buw)Warszawa 1991 s. 151-205

-R.Conquest :Znywa skroboty.Radiańska kolektywizacja i golodomor Kyiw 1993 (BUW 720454)

-Tenże : Soviet collectivisation and the terror London 1986

-Tenże the Great Terror London 1971

-Tenże Mordercy narodów Warszawa 1987

-J.Czyszkowska i zespół: Stan organizacyjny i gospodarczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych w europejskich krajach socjalistycznych Warszawa 1968 s.52 S.6683[187]

-W.R.Davis : The industralization of Sowiet Russia Cambridge 1890 s.(buw 511345)

-H.S.Dinerstein Communism and the Russian Peasant.Moscow in criss New York 1955 (576007) s,3-144-o kolchozach

-M.K.Dziewanowski A history of Soviet Russia New Jersey 1968 s.171-202 (473402-buw )

-H.Fast: Krol jest nagi Paryż 1958 s.166 (S.81992[32]cim

-S.Fitzpatrik : Stalin paesant's.Resistance and survival in the Russian village after collectivisation New York -Oxford 1994

-M.Gilbert :Cold War Europe.London 2015 s.33-55 (stalinizm)

-M.Garder : Agonia reżymu w ZSRR Paryż 1965 s.143 (8199[122]-cim

-J.Grzyb Z zagadnień leninowskiego planu spółdzielczego Warszawa 1960 s.65(BUW S.6579[20]

- M.Heller,A.Niekricz :Utopia u wladzy część II (1945-1953)Warszawa 1986 s. 114-164

-M.Heller ,A,Niekricz :Utopia u władzy część II (1953-1980)Warszawa 1986 s. 5-76

-M.Heller, A.Niekricz Utopia u władzy t.2 Londyn 1987 s. 122-250

-J.Holzer Europa zimnej wojny Kraków 2012 s.s.139-172 ,346-380-,ZSRR i jego blok.Odwilż.

-M.McCauley Narodziny i upadek Związku Radzieckiego warszawa 2010 s. 48-50, 73-100,170-171,176-193 Kolektywizacja ,316-337(apogeum stalinizmu)

-D.R.Marples Historia ZSRR Wrocław 2011 s. 194-220 (schyłkowy stalinizm

-A.R.Medwedev :Pod osad historii .Geneza i następstwa stalinizmu t.1 i 2 Warszawa 1990

-J.Muszyński Mechanizm władzy ZSRR. Organy bezpieczeństwa Warszawa 1991 ( s.16281[16]

-T.A.Olszański Zarys historii Ukrainy w X wieku Warszawa 1990 s. 73-91 ,143-160

-Rosja XX wieku Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej pod red. J.Zoltowskiego Krakow 2004 s. 75-110

-J.Smaga Narodziny i upadek Imperium 1917-1991 Kraków 1992

-M.Smoleń : Stracone dekady .Historia ZSRR 1917-1991 warszawa -Krakow 1994

-B.Strużek Spółdzielczość w rolnictwie krajów kapitalistycznych i socjalistycznych. Warszawa 1962 s. 376

-Tenże: Spółdzielczy plan Lenina a przebudowa ustroju rolnego w krajach obozu socjalistycznego. Warszawa 1960 s. 43 (BUW S.9319[1960--1]

-S.P.Trapieznikow : Leninizm a sprawa agrarno-chłopska Wrocław 1982 s.1128 (buw 510900)

-Tenże : Walka partii bolszewickiej o kolektywizacje rolnictwa w latach pierwszej pięciolatki stalinowskiej Warszawa 1953 s. 290 (1365330)

-M.Wosleński :Nomenklatura w ZSRR Kraków 1984 (15444-buw)

-S.Weremiuk : Wschodnioeuropejskie role ZSRR w latach 1944-1991 Lublin 1992

-W.Zajaczkowski :Rosja i narody Ósmy kontynent .Warszawa 2009 s. 215-250 wyd II 20015 s.215-250

b)Staliniana:

-A.Appelbaum Iron curtain .The crushing of Eastern Europe. London 2012 s.263-490 (szczyt stalinizmu)

-A.Awtorchanov:Zagadaka śmierci Stalina (spisek Berii)Warszawa 1981 s. 3-126

- J.Babnerowski Stalin .Terror absolutny Kraków 2014 s. 105-114, 188-208 338-363,(wieś),486-532 (teror i śmierć JS)

-Czekiści .Organa bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego .pod red K.Persaka ,L .Kamińskiego warszawa 2010 s. 45- 132

-E.Duraczyński Stalin ,twórca i dyktator supermocarstwa Pułtusk-Warszawa 2012 s. 209 -274 Odgórna rewolucja ,275-310 Wielki terror ,s.601- 709 Imperator i zmierzch tyrana

- F.Fejto :Europa wschodnia po śmierci Stalina warszawa 1988

-A.Garlicki :Stalinizm Warszawa 1993 ss.78

-B.Groys :Stalin jako totalne dzieło sztuki warszawa 2010 ss.157

- D.Holloway Stalin i bomba. Zw. Radziecki a energia atomowa 1939-1956 Warszawa 1996

-W.Jerofiejew Dobry Stalin warszawa 2005 s.293

-R.Kupiecki :,, Natchnienie milionów''. Kult Stalina w Polsce 1944-1956 warszawa 1993 s.39-156 (za życia JS)157-222 (po śmierci JS ) Aneks z tytulami JS(s.238-250)

-A.Knight Beria ,prawa ręka Stalina Warszawa 1996

- E.Mawdsley .Czas Stalina Warszawa 2012 s. 39-83

-V.Mastny Stalin i zimna wojna .warszawa 2006 s. 125-252

-M.Milewska: Bogowie u władzy Gdańsk 2012 s. 183-216(JS wg Mrożka )

-J.Niczyporowicz Beria -czerwony pająk Warszawa 1990

-T.Snyder,R.Brandon : Stalin i Europa 1928-1953 Poznań 2014 s. 27-48 Imperium Stalina,

- D.Wołkogonow Stalin t 2 Warszawa 1998 s.259-322 (apogeum kultu)

-W.Zubkow, K.Pleszakow Zimna wojna zza kulis Kremla .s.23-54

c)Kołchoźnicy i więźniowie -ich losy

-A.Appelbaum :Gułag Warszawa 2005 s.94-134 (wielki terror) s. 137-238 ( życie i praca w obozach)

-S.Ciesielski Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 Warszawa 2010 s. 171-266 (gułag) s. 293-294,(rolnictwo s. 375-415 ( apogeum systemu 1945-1953)

-A.Engekling :Kołchoźnicy .Toruń 2012 s. 41-190 -(w kołchozie)s. 191-237 (Kołchoźnik i Pan)

-I.Gonczarowa : Krestiaństwo Centralno- Czernozemnoj Obłasti w ysłowiach podgotowki i prowiedenia kolektywizacji 1 1928-1932 . Moskwa 2015 s. 231- 399,458-492

-M.Heller : Maszyna i śrubka. Jak hartował się człowiek sowiecki Paryż-Kraków 2015 s.7-28(cel homo sovieticus)s. 32-51 (wektory) s. 86-131 ( instrumenty)

-M.Iwanow : Zapomniane ludobójstwo .Polacy w państwie Stalina .Kraków 2014 s. 261- 330(operacja polska)

- R.Kuśnierz Ukraina w latach kolektywizacji i wielkiego głodu (1929-1933).Toruń 2005 s. 31-101( Kolektywizacja) s. 102-189 ( wielki głód)

- A.Maryański Przemiany ludnościowe w ZSRR ,Warszawa -Kraków 1995 s. 29-53 (rozmieszczenie ,urbanizacja itp.)

- M.Prihodko Diaspora Polska w Północnym Kazachstanie . Warszawa 2014 s. 19-60 (przed wywózkami)s.63-115 (po deportacji)

-S.Przybyłowski : Chłopi pod panowaniem bolszewickim ,Przemyśl 2001 s. 15-44 (prawodawstwo sowieckie) s.45-147 (rzeczywistości chłopa sowieckiego)

-J.Szumski Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953 .Kraków 2010 s. 178-276( ideologia ,oświata ,propaganda)

-N.Tarhowa: Krasnaja Armia i stalinskaja kolektywizacja 1928-1933 Moskwa 2010 s. 93-257

-R.Wojna: Wieś rosyjska 1918-1920 Warszawa 1984 s. 135-208 (Kombiedy)

d)Wykonawcy terroru:\

-I.Baberowski Czerwony Terror .Historia stalinizmu Warszawa 2009 s. 50-56 Chłopi, s.106-160 (terror)s.186-199 (poźny stalinizm)

- R.Butler : Instrumenty terroru stalinowskiego Warszawa 2007 s. 44-77,111-152.

-J.A.Getty O.W.Naumow Jeżow .Żelazna pięść Stalina Warszawa 2008

-R.A.Miedwiedew Ludzie Stalina Warszawa 1989 s. 103-130 Malenkow

-N.Pietrow : Psy Stalina Warszawa 2011 s. 15-86 (o Berii i innych)

-D.Rayfield :Stalin i jego oprawcy Warszawa 2007 s. s.303-341 (Beria ), s,341-371 (wojna )s.371-412 (skostnienie schyłek)

-Ł.Beria : Skretnyj dnievnik 1945-1953 Moskwa 2011 ss.283

e)Chruszczowniana:

-A.Fursenko Tajna wojna Chruszczowa Warszawa 2007 s. 11-216 (czasy sukcesów N S.CH w ZSRR i na arenie światowej)

-R.M Miedviedew : Chruszczow .Biografia polityczna Warszawa 1990 s. 63 -178 (od triumfu do kryzysu władzy)

-W.Taubman :Khrushchev London 2003 s. 208-236 (za życia J.Stalina pretorianin) s. 236-361(czasy rządów N.S.CH-pierwsza triumfalna faza)

-Z.Zaremba Narodziny klasy rządzącej w ZSRR Paryż 1958 s.311 ( S.8444-buw) str 65-122-nowy uklad, 237-311 Przeszczepienie ustroju sowieckiego)

-L.Viola : Peasant rebels Stalin. Collectivisation and the culture of peasent resistance . New -York -Oxsford 1996

Zakres tematów:

Temat 1-2. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce 'po zakończeniu II wojny światowej na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej i światowej. Początki scalania Polski z krajami Europy Wschodniej z sowieckim hegemonem .Kontakty Polski z krajami ,,demokracji ludowej’’ z Zachodem i ZSRR. Obraz relacji politycznych ,gospodarczych ,kulturalnych i informacji o ich powojennym rozwoju upowszechnianych w Polsce.(1945-1948) .

Temat 3-4. + SUPLEMENT

Walka w Polsce o przywrócenie demokratycznego charakteru państwa prowadzona przez byłego premiera rządu RP na uchodźstwie wicepremiera TRJN w Kraju ,prezesa PSL przy wsparciu Stronnictwa Pracy i Podziemnego Ruchu Antykomunistycznego głównie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stanisława Mikołajczyka. Echa walki prowadzonej w obronie demokracji ,wolności w krajach Europy Wschodniej przez ruchy chłopskie i socjaldemokratyczne na gruncie polskim.(1945-1947),

13-15.Przebieg wcielania w życie sowieckiego modelu politycznego, społeczno-gospodarczego ,oświatowo-kulturalnego w świetle dokumentów polskiej służby dyplomatycznej ,publikacji oficjalnych przedstawicieli władz komunistycznych PRL i krajów obozu socjalistycznego oraz materiałów propagandowych wydawanych przez aparat partyjny, publicystów ,dziennikarzy w naszym kraju . 1948-1964

a)Obraz czechosłowackiego komunizmu rozpowszechniany w Polsce

Temat 5-6 Komunistyczne władze polskie wobec sowieckiej decyzja o powstaniu Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych -Kominformu ..Rekcja komunistycznego kierownictwa Polski na decyzje o wcieleniu w życie sowieckiego wzorca w zakresie polityki, gospodarki, kultury w tym kolektywizacji wsi. Stosunek PPR z W.Gomułką na czele do konfliktu przywódcy sowieckiego generalissimusa J.W.Stalina marszałka J.B.Titą przywódca komunistycznej Jugosławii i jego następstwa Polski i dla krajów podporządkowanych ZSRR. Oskarżenie W.Gomułki o prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie .Przejecie władzy w Polsce przez B. Bieruta i przyjęcia stalinowskiego modelu socjalizmu w Polsce .Polska wobec krajów Europy wschodniej budujących ,,podstawy socjalizmu’’ na wzór sowiecki wobec Polski i przemian w niej zachodzących (1947-1949)

Temat 7.Miejsce Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej . Zasady i cele działania RWPG. Przejawy sowieckiej eksploatacji i integracji Polski oraz krajów RWPG z Imperium Sowiecki w zakresie przemysłu ,rolnictwa ,handlu zagranicznego PRL wobec ,powstania Układu Warszawskiego jako zbrojnego ramienia ZSRR .(1949-1964)

Temat 8-9 Obraz stosunków politycznych ,społeczno -gospodarczych ,kulturalno-oświatowych w propagandzie PRL lat 50-tych XX wieku ..Propagowanie wśród społeczeństwa polskiego w tym wiejskiego leninowsko-stalinowskiego modelu gospodarczego. Rozpowszechnianie podstawowych zasad sowieckiego modelu gospodarczego w Polsce .Przedstawianie nierzeczywistego życia w kołchozach mieszkańcom wsi polskich poprzez rozpowszechnianie publikacji wśród nich przez agitatorów z PZPR i ,nauczycieli ,bibliotekarzy gminnych .Obraz propagandowy i rzeczywisty życia kołchoźników. Skutki tej propagandy (1949-1956)

Temat 10-12 Przebieg stalinizacji życia politycznego , industrializacji ,oraz kolektywizacji wsi w Polsce . Metody wcielenia sowieckiego wzorca w warunkach polskich ,''Skutki działań industrializacyjnych i kolektywizacyjnych dla ludności wiejskiej. w Polsce. Powody nieudanej kolektywizacji wsi polskiej. (1948-1956)

13-15.Przebieg wcielania w życie sowieckiego modelu politycznego, społeczno-gospodarczego ,oświatowo-kulturalnego w świetle dokumentów polskiej służby dyplomatycznej ,publikacji oficjalnych przedstawicieli władz komunistycznych PRL i krajów obozu socjalistycznego oraz materiałów propagandowych wydawanych przez aparat partyjny, publicystów ,dziennikarzy w naszym kraju . 1948-1964

a)Obraz czechosłowackiego komunizmu rozpowszechniany w Polsce

Metody dydaktyczne:

Praca grupowa nad tekstami źródłowymi, wspomagana przygotowaniem odpowiedniej literatury przedmiotu. Dyskusja naukowa ,każde zajęcia muszą być opracowane roboczo bo z tak przygotowanym materiałem źródłowym można będzie uczestniczyć w dyskusji naukowej.

Uwagi:

prof. Romuald Turkowski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.