Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Patrz -> Zakres tematów

Zakres tematów:

I. Rosja u progu rewolucji

Literatura: Ludwik Bazylow, Paweł P. Wieczorkiewicz, „Historia Rosji”, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, s. 367 – 383,

II. Bolszewicki zamach stanu 7 XI 1917

Źródła: John Reed, „Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem”, Warszawa 1970 (lub inne wydania), rozdz. III (W wigilię) i IV (Upadek rządu tymczasowego).

Opracowania: O. Figes, „Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891 - 1924”, Wrocław 2009, s. 476 – 520 lub R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 461 – 531.

III. Polityka bolszewików po zamachu stanu

Źródła: Stanisław Sierpowski, „Źródła do historii Powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy 1917 – 1926”, Poznań 1989, s. 21 – 28, 31 – 33.

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s.522 – 527, 532 – 561.

IV. Pokój brzeski 3 III 1918

Źródła: Stanisław Sierpowski, „Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy 1917 – 1926”, Poznań 1989, s. 40 – 45, W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 35, Warszawa 1988, s. 323 – 329, idem, „Dzieła wszystkie”, t. 36, Warszawa 1988, s. 36 – 37.

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 596 – 636.

V. Polityka gospodarcza bolszewików (1918 – 1919)

Źródła: W. I. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 36, Warszawa 1988, s. 207 – 211, 302 – 305, 369 – 371, 372 – 397, 402 – 409,

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 705 – 781.

VI. Konstytucja Rosji bolszewickiej 1918

Źródła: Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”, Kraków 2013, s. 368 – 381.

Opracowania: Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”, Kraków 2013, s. 145 – 182.

VII. Polityka bolszewickiej Rosji wobec klęski Niemiec 1918/1919

Źródła: W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 37, Warszawa 1988, s. 122, 144 – 157, 172 – 173, 459 – 481.

Opracowania: Andrzej Nowak, „Polska i trzy Rosje.Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Kraków 2017, s. 91 – 114.

VIII. U progu światowej rewolucji bolszewicy w wojnie z Polską

Źródła: „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich”, t. 2, Warszawa 1961, s. 568 – 569, „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich”, tom 3, Warszawa 1964, s. 94 – 95, W. I. Lenin, „Referat o sytuacji międzynarodowej i podstawowych zadaniach międzynarodówki komunistycznej 19 lipca”, w: idem, „Dzieła wszystkie”, Warszawa 1988, s. 207 – 228.

Opracowania: Andrzej Nowak, „Polska i trzy Rosje.Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Kraków 2017, s. 411 – 445, 486 – 510 lub N. Davies, „Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920, Kraków 2000, s. 104 – 127, 130 – 160, 190 – 210, 268 – 283,

IX. Bunt w Kronsztadzie (1921)

Źródła: Tomasz Parczewski, „Pamiętniki gubernatora Kronsztadu”, Warszawa 2006, s. 215 – 238, Włodzimierz Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 43, Warszawa 1988, s. 29.

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”, Warszawa 2010, s. 395 – 425.

X. Nowa Polityka Ekonomiczna

Źródła: Włodzimierz Lenin, „Dzieła wszystkie”, t, 43, Warszawa 1988, s. 189 – 226.

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”, Warszawa 2010, s. 415 – 425 lub Cezary Sikorski, „Cienie NEP-u: sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921 – 1929”, Warszawa 1986, s. 43 – 101.

XI. Opozycja robotnicza – powstanie i program

Źródła: Aleksandra Kołłontaj, „Opozycja robotnicza”, Warszawa 1981,

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”,Warszawa 2010, s. 479 – 489,

XII. Lenin wobec kwestii sukcesji

Źródła: W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 45, Warszawa 1989, s. 337 – 349.

Opracowania: Robert Service, „Lenin. Biografia”, Warszawa 2000, s. 468 – 483 lub Victor Sebestyen, „Lenin. Dyktator”, Warszawa 2018, s. 564 – 577.

XIII. Budowa socjalizmu w jednym kraju

Źródła: Józef Stalin, „Rewolucja październikowa a taktyka komunistów rosyjskich”, w: idem „Dzieła”, t. 6, Warszawa 1951, s. 361 – 379, idem, „Przyczynek do zagadnień leninizmu”, w: idem, „Dzieła”, t. 8, Warszawa 1950,

Opracowania: Mikołaj Mirowski, „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką”, Warszawa 2013, s. 393 – 413.

XIV. Związek Sowiecki wobec sytuacji w Polsce 1925 – 1926

Źródła: „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”, red. B. Musiał, współpraca J. Szumski, Warszawa 2009, s. 89 – 103, 112 – 113, 130 – 131, 141 – 142.

Opracowania: „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”, red. B. Musiał, współpraca J. Szumski, Warszawa 2009, s. 17 – 46, Mariusz Wołos, „O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925 – 1926”, Kraków 2013, s. 124 – 164, 193 – 199.

XV. Zjednoczona Opozycja – powstanie i upadek

Źródła: „Platforma Zjednoczonej opozycji”, https://www.marxists.org/polski/trocki/1927/pzo/00.htm - rozdział - 4, 7, 9, 11 – 12,

Opracowania: Dymitr Wołkogonow, „Trocki: niewolnik idei, ideolog zbrodni”, Warszawa 2008, s. 278 – 321, Leszek Kołakowski, „Główne nurty marksizmu”, cz. III, Rozkład, różne wydania: rozdział „Trocki”.

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł i dyskusja w zakresie tematyki ćwiczeń. Niektóre tematy poboczne zajęć mogą być opracowywane przez studentów w postaci referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń, oprócz obecności, jest aktywność na zajęciach (w tym wygłaszanie referatów - co dotyczy zwłaszcza osób aspirujących do oceny dobrej bądź bardzo dobrej). W przypadku wątpliwości prowadzącego, co do orientacji grupy w tematyce zajęć możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń.

Uwagi:

dr hab. T. Rutkowski - Państwo bolszewików: Rosja bolszewicka i Związek Sowiecki 1917 - 1927

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.