Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-02-19 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-02-26 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-04 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-11 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
2020-03-18 13:15 : 14:45 sala 10
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Patrz -> Zakres tematów

Zakres tematów:

I. Rosja u progu rewolucji

Literatura: Ludwik Bazylow, Paweł P. Wieczorkiewicz, „Historia Rosji”, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, s. 367 – 383,

II. Bolszewicki zamach stanu 7 XI 1917

Źródła: John Reed, „Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem”, Warszawa 1970 (lub inne wydania), rozdz. III (W wigilię) i IV (Upadek rządu tymczasowego).

Opracowania: O. Figes, „Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891 - 1924”, Wrocław 2009, s. 476 – 520 lub R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 461 – 531.

III. Polityka bolszewików po zamachu stanu

Źródła: Stanisław Sierpowski, „Źródła do historii Powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy 1917 – 1926”, Poznań 1989, s. 21 – 28, 31 – 33.

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s.522 – 527, 532 – 561.

IV. Pokój brzeski 3 III 1918

Źródła: Stanisław Sierpowski, „Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy 1917 – 1926”, Poznań 1989, s. 40 – 45, W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 35, Warszawa 1988, s. 323 – 329, idem, „Dzieła wszystkie”, t. 36, Warszawa 1988, s. 36 – 37.

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 596 – 636.

V. Polityka gospodarcza bolszewików (1918 – 1919)

Źródła: W. I. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 36, Warszawa 1988, s. 207 – 211, 302 – 305, 369 – 371, 372 – 397, 402 – 409,

Opracowania: R. Pipes, „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006, s. 705 – 781.

VI. Konstytucja Rosji bolszewickiej 1918

Źródła: Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”, Kraków 2013, s. 368 – 381.

Opracowania: Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”, Kraków 2013, s. 145 – 182.

VII. Polityka bolszewickiej Rosji wobec klęski Niemiec 1918/1919

Źródła: W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 37, Warszawa 1988, s. 122, 144 – 157, 172 – 173, 459 – 481.

Opracowania: Andrzej Nowak, „Polska i trzy Rosje.Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Kraków 2017, s. 91 – 114.

VIII. U progu światowej rewolucji bolszewicy w wojnie z Polską

Źródła: „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich”, t. 2, Warszawa 1961, s. 568 – 569, „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – radzieckich”, tom 3, Warszawa 1964, s. 94 – 95, W. I. Lenin, „Referat o sytuacji międzynarodowej i podstawowych zadaniach międzynarodówki komunistycznej 19 lipca”, w: idem, „Dzieła wszystkie”, Warszawa 1988, s. 207 – 228.

Opracowania: Andrzej Nowak, „Polska i trzy Rosje.Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Kraków 2017, s. 411 – 445, 486 – 510 lub N. Davies, „Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920, Kraków 2000, s. 104 – 127, 130 – 160, 190 – 210, 268 – 283,

IX. Bunt w Kronsztadzie (1921)

Źródła: Tomasz Parczewski, „Pamiętniki gubernatora Kronsztadu”, Warszawa 2006, s. 215 – 238, Włodzimierz Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 43, Warszawa 1988, s. 29.

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”, Warszawa 2010, s. 395 – 425.

X. Nowa Polityka Ekonomiczna

Źródła: Włodzimierz Lenin, „Dzieła wszystkie”, t, 43, Warszawa 1988, s. 189 – 226.

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”, Warszawa 2010, s. 415 – 425 lub Cezary Sikorski, „Cienie NEP-u: sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921 – 1929”, Warszawa 1986, s. 43 – 101.

XI. Opozycja robotnicza – powstanie i program

Źródła: Aleksandra Kołłontaj, „Opozycja robotnicza”, Warszawa 1981,

Opracowania: R. Pipes, „Rosja bolszewików”,Warszawa 2010, s. 479 – 489,

XII. Lenin wobec kwestii sukcesji

Źródła: W. Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 45, Warszawa 1989, s. 337 – 349.

Opracowania: Robert Service, „Lenin. Biografia”, Warszawa 2000, s. 468 – 483 lub Victor Sebestyen, „Lenin. Dyktator”, Warszawa 2018, s. 564 – 577.

XIII. Budowa socjalizmu w jednym kraju

Źródła: Józef Stalin, „Rewolucja październikowa a taktyka komunistów rosyjskich”, w: idem „Dzieła”, t. 6, Warszawa 1951, s. 361 – 379, idem, „Przyczynek do zagadnień leninizmu”, w: idem, „Dzieła”, t. 8, Warszawa 1950,

Opracowania: Mikołaj Mirowski, „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką”, Warszawa 2013, s. 393 – 413.

XIV. Związek Sowiecki wobec sytuacji w Polsce 1925 – 1926

Źródła: „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”, red. B. Musiał, współpraca J. Szumski, Warszawa 2009, s. 89 – 103, 112 – 113, 130 – 131, 141 – 142.

Opracowania: „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”, red. B. Musiał, współpraca J. Szumski, Warszawa 2009, s. 17 – 46, Mariusz Wołos, „O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925 – 1926”, Kraków 2013, s. 124 – 164, 193 – 199.

XV. Zjednoczona Opozycja – powstanie i upadek

Źródła: „Platforma Zjednoczonej opozycji”, https://www.marxists.org/polski/trocki/1927/pzo/00.htm - rozdział - 4, 7, 9, 11 – 12,

Opracowania: Dymitr Wołkogonow, „Trocki: niewolnik idei, ideolog zbrodni”, Warszawa 2008, s. 278 – 321, Leszek Kołakowski, „Główne nurty marksizmu”, cz. III, Rozkład, różne wydania: rozdział „Trocki”.

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł i dyskusja w zakresie tematyki ćwiczeń. Niektóre tematy poboczne zajęć mogą być opracowywane przez studentów w postaci referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń, oprócz obecności, jest aktywność na zajęciach (w tym wygłaszanie referatów - co dotyczy zwłaszcza osób aspirujących do oceny dobrej bądź bardzo dobrej). W przypadku wątpliwości prowadzącego, co do orientacji grupy w tematyce zajęć możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń.

Uwagi:

dr hab. T. Rutkowski - Państwo bolszewików: Rosja bolszewicka i Związek Sowiecki 1917 - 1927

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.