Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna 1914-1945 3104-L3H20PW1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Skibiński
Literatura:

Źródła:

Konstytucja II Republiki hiszpańskiej z 1931 r.

Orędzie wspólne biskupów hiszpańskich z 1937 r.

Pius XI, Casti connubi.

Pius XI, Dilectissima nobis

Pius XI, Divini ilius magistri

Pius XI, Divini redemptoris

Pius XI, Mit brennender Sorge

Pius XI, Non abbiamo bisogno

Pius XI, Nos es muy

Pius XI, Quadragesimo anno

Pius XII, Summi pontificatus.

Traktaty laterańskie i konkordat włoski z 1929 roku.

Opracowania:

Bibliografia ogólna:

Ks. J. Krukowski, Kościół i państwo, Lublin 2000.

Ks. M. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, Lublin 1995.

Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.

Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich stuleci., Warszawa 1999.

Słowniki i encyklopedie związane z tematyką zajęć.

Wybór z bibliografii szczegółowej:

O. P. Blet SJ, Pius XII i II wojna światowa, Katowice 2000.

T. Włodarczyk, Konkordaty, t. II, Warszawa 1987.

G. Kucharczyk, Czerwone karty Kościoła, Poznań 2002.

A. Riccardi, Stulecie męczenników, Warszawa 2001.

S. G. Payne, Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika (1931-1936), Warszawa 2009.

G. Sale, Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi, Kraków 2007

Zakres tematów:

"Wizja społeczeństwa oraz stosunki państwo-Kościół w pierwszej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych”

Ćwiczenia mają zapoznać studenta ze specyfiką tematyki związanej z dziejami stosunków między państwem a Kościołem katolickim oraz z recepcją przemian cywilizacyjnych w 1. połowie XX wieku przez Kościół. Pozwalają studentowi na poznanie specyfiki bazy źródłowej proweniencji kościelnej (encykliki, dokumenty soborowe).

1. Zajęcia wstępne

Omówienie warunków zaliczenia;

Zapoznanie się uczestników z tematyką i formą zajęć;

2. Pius XI i jego pontyfikat. Sytuacja Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym.

Krótkie omówienie biografii Piusa XI.

Omówienie zasadniczych problemów związanych z dziejami Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym

3. Pius XI i zagadnienia społeczne (Quadragessimo anno).

Analiza wybranych fragmentów źródła.

Określenie papieskiej wizji porządku społecznego.

Zagadnienie korporacjonizmu katolickiego.

4. Kwestia rzymska i jej zakończenie. Traktaty laterańskie 1929 r. .

Istota umów konkordatowych;

Zasadnicze zagadnienia związane z tzw. kwestią rzymską.

Omówienie – na podstawie analizy źródła – zasadniczych postanowień konkordatu włoskiego.

5. Sytuacja Akcji Katolickiej we Włoszech. Stosunki z faszystowskimi Włochami po zawarciu traktatów laterańskich (encyklika Non abiamo bisogno).

Istota koncepcji Akcji Katolickiej.

Rozwój państwa faszystowskiego we Włoszech i kwestia konfliktu z Kościołem.

Sytuacja włoskiej Akcji Katolickiej na podstawie analizy źródła.

6. Wizja rodziny jako podstawy społeczeństwa u Piusa XI (encyklika Casti conubii).

Wizja społeczeństwa i rola w nim rodziny;

Model rodziny katolickiej w I połowie XX wieku.

7. Stosunki między Kościołem a II Republiką Hiszpańską.

Kalendarium wydarzeń;

Elementy polityki sekularyzacyjnej II Republiki;

Reakcja Kościoła na tę politykę;

Znaczenie Kościoła katolickiego podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Kontekst religijny hiszpańskiej wojny domowej;

Analiza fragmentów źródła

9. Rywalizacja między państwem i Kościołem w sferze edukacji (encyklika Divini illius magistri)

Kompetencje państwa i Kościoła w sferze edukacyjnej;

Omówienie stanu wzajemnych stosunków w dwudziestoleciu międzywojennym;

10. Pius XI i Trzecia Rzesza (encyklika Mit brennender Sorge);

Sytuacja Kościoła w III Rzeszy;

Przyczyny zawarcia konkordatu;

Analiza fragmentów źródła.

11. Pius XI i Trzecia Rzesza cd.

Zarzuty względem systemu hitlerowskiego zawarte w encyklice;

Zalecenia względem postawy katolików;

12. „Bezbożny komunizm”. Pius XI i Związek Sowiecki (encyklika Divini redemptoris);

Sytuacja Kościoła w Rosji Sowieckiej;

Główne pola polemiki katolicyzmu z komunizmem;

13. „Bezbożny komunizm”. Pius XI i Związek Sowiecki cd.

14. Sytuacja katolików w Meksyku (encyklika Nos es muy).

Rzut oka na najnowsze dzieje Meksyku;

Przyczyny i przebieg konfliktu między państwem i Kościołem.

15. Początek pontyfikatu Piusa XII. W cieniu zbliżającej się wojny (encyklika Summi pontificatus).

Zarys biografii papieża Piusa XII.

Analiza fragmentów tekstu.

Stosunek Kościoła do wojny.

Metody dydaktyczne:

Wykładowca wyjaśnia podstawowe pojęcia i prowadzi dyskusję, która odbywa się na podstawie wcześniej wskazanych lektur oraz samodzielnej pracy studenta nad zagadnieniami wskazanymi wcześniej przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

dr hab. P. Skibiński - Wizja społeczeństwa oraz stosunki państwo-Kościół w pierwszej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.