Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna po 1945 r. 3104-L3H20PW2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna po 1945 r. 3104-L3H20PW2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Skibiński
Literatura:

Źródła:

• Jan XXIII, encyklika Pacem in terris;

• Jan XXIII, encyklika Mater et magistra.

• Jan Paweł II, encyklika Centessimus annus.

• Jan Paweł II, teksty z pielgrzymki do Nikaragui i Meksyku z 1979.

• Paweł VI, encyklika Humanae vitae.

• Paweł VI, Octavessima adveniens.

• Paweł VI, encyklika Popolorum progressio.

• Pius XII, Orędzie radiowe z 1 września 1944; Orędzie radiowe wygłoszone do kolegium kardynałów 2 czerwca 1945.

• Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ.

• kard. Joseph Ratzinger, Sól ziemi., Kraków 1997;

• Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae.

• Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

• Kongregacja Nauki Wiary, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995.

• Teologia wyzwolenia wybór tekstów., Wyd. Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1987.

• Gustavo Gutierrez, Teologia wyzwolenia: historia, polityka i zbawienie., Warszawa 1976.

Opracowania:

• o. P. Blett SJ, Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000.

• Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów., Kraków 2010, red. M. Kornat;

• F. Compagnioni, Prawa człowieka, Kraków 2000;

• ks. M. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, Lublin 1995;

• ks. P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001;

• Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), Kraków 2006, red. E. Guerriero, M. Impagliazzo;

• ks. J. Orlandis, Historia Kościoła katolickiego w drugiej połowie XX wieku, Radom 2007;

• W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 1997;

• Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985;

• G. Weigel, Świadek nadziei., Kraków 2002;

• o. R. Wiltgen, Ren wpada do Tybru., Poznań 2001;

• Ks. Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków., Warszawa 1999;

• o. M. Zięba OP, Niezwykły pontyfikat., Kraków 1997.

Zakres tematów:

"Wizja społeczeństwa oraz stosunki państwo-Kościół w drugiej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych”

Ćwiczenia mają zapoznać studenta ze specyfiką tematyki związanej z dziejami stosunków między państwem a Kościołem katolickim oraz z recepcją przemian cywilizacyjnych w 2. połowie XX wieku przez Kościół. Pozwalają studentowi na poznanie specyfiki bazy źródłowej proweniencji kościelnej (encykliki, dokumenty soborowe).

1. Zajęcia wstępne

• Uzgodnienie warunków zaliczenia;

• Zapoznanie uczestników z tematyką i formą zajęć.

2. Pius XII i zakończenie II wojny światowej.

• Krótkie omówienie biografii Piusa XII.

• Analiza wybranych fragmentów źródeł.

• Określenie wizji stosunków państwo-Kościół, jaką miała Stolica Apostolska pod koniec i tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej.

• Zestawienie deklaracji papieskich z praktyka polityki watykańskiej tego okresu.

Pius XII, Orędzie radiowe na VI 1945.

3. Pius XII i zakończenie II wojny światowej. Cd.

źródło:

Jan XXIII, Mater et magistra (tekst powszechnie dostępny w internecie);

opracowania:

4. Jan XXIII. Mater et magistra – zmiana czy kontynuacja?

źródła: Jan XXIII, Pacem in terris. (tekst powszechnie dostępny w internecie);

Powszechna deklaracja praw człowieka, 1948

• Krótkie omówienie biografii Jana XXIII.

• Analiza wybranych fragmentów źródła.

• Określenie wizji stosunków porządku społecznego w dokumencie z końca lat 50-tych.

• Odnalezienie stałych i zmiennych elementów stanowiska papieskiego.

5. Jan XXIII. Prawa człowieka w encyklice Pacem in terris.

• Analiza wybranych fragmentów źródła.

• Określenie „papieskiego” katalogu praw człowiek i porównanie go z tym przyjmowanym we wspólnocie miedzynarodowej.

6. Sobór Watykański II – zajęcia wstępne.

Źródło: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

• Odtworzenie definicji soboru.

• Odtworzenie jego kalendarium.

• Określenie znaczenia Vaticanum II.

• Podstawowe niebezpieczeństwa interpretacyjne dokumentów soborowych.

7. Społeczeństwo w Gaudiumm et spes.

• Analiza fragmentów źródła

• Odtworzenie wizji porządku społecznego w dokumentach soborowych.

8. Społeczeństwo w Gaudiumm et spes. Cd.

Źródło:

Deklaracja o wolności religijne Dignitatis Humanae

9. Deklaracja o wolności religijnej – największa kontrowersja Soboru.

Źródło:

Paweł VI, encyklika Popolorum progressio

• Analiza fragmentów źródła

• Definicja wolności religijnej.

• Zakres kompetencji państwa w kontekście deklaracji soborowej.

• Przyczyny kontrowersji wokół tekstu konstytucji.

10. Paweł VI i Popolorum progressio.

Źródło:

Paweł VI, encyklika Humanae vitae

• Odtworzenie biografii papieża.

• Analiza fragmentów źródła.

• Wizja ładu międzypaństwowego u papieża.

• Nowe elementy doktryny papieskiej?

11. Kryzys społeczny w świetle Humanae vitae..

• Odtworzenie tematyki tekstu i możliwych kontrowersji wokół jego zapisów.

• Analiza fragmentów źródła.

• Podstawy ładu społecznego zdaniem papieża.

• Przyczyny kryzysu.

12. Octavessima adveniens – nauka społeczna kościoła w 80 lat po Rerum novarum.

Źródło: Paweł VI Octavessima adveniens

• Analiza fragmentów tekstu.

• Próba odtworzenia listy zasadniczych problemów społecznych i politycznych zdaniem Pawła VI.

13. Pontyfikat Jana Pawła II – zajęcia wstępne.

• Krótkie odtworzenie biografii Jana Pawła II.

• Najważniejsze zagadnienia pontyfikatu.

14. Problem teologii wyzwolenia.

Źródło: Teologia wyzwolenia wybór tekstów., Wyd. Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1987.

• Definicja pojęć.

• Analiza fragmentów źródeł.

• Papieska krytyka teologii wyzwolenia.

15. Stulecie Rerum novarum.

Źródło: Jan Paweł II Centessimus annus

• Analiza fragmentów tekstu Centessimus Annus.

• Próba odtworzenia listy zasadniczych problemów społecznych i politycznych zdaniem Jana Pawła II.

• Porównanie stanowiska Jana Pawła II z Pawłem VI – kontynuacja czy zmiana?

Metody dydaktyczne:

Wykładowca wyjaśnia podstawowe pojęcia i prowadzi dyskusję, która odbywa się na podstawie wcześniej wskazanych lektur oraz samodzielnej pracy studenta nad zagadnieniami wskazanymi wcześniej przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

dr hab. P. Skibiński - Wizja społeczeństwa oraz stosunki państwo-Kościół w drugiej połowie XX wieku w świetle źródeł kościelnych

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.